Zabezpieczenie podnośnika kubełkowego przy pomocy systemu tłumienia i izolacji wybuchu na przykładzie browaru

391

Konstruktywna technika zabezpieczania aparatów i instalacji procesowych przed skutkami wybuchu wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, par i gazów przy pomocy systemu tłumienia i izolacji wybuchu znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle przetwórczym.

Wstęp

Podstawową zaletą techniki tłumienia jest identyfikacja wybuchu przy pomocy dynamicznego czujnika ciśnienia MEX (i w pewnych przypadkach przy pomocy czujników optycznych IR) na etapie wstępnym propagacji wybuchu i bezpośrednie tłumienie „zarzewia” wybuchu poprzez wtrysk proszku tłumiącego z zainstalowanych butli do chronionej objętości. Tłumienie wybuchu stosowane jest nie tylko do zabezpieczania aparatów procesowych, ale także do izolacji aparatu(-ów) zagrożonych wybuchem od reszty instalacji procesowej.

Sprowadza się to do zainstalowania na rurociągach procesowych na wlocie/wylocie z aparatu(-ów), dodatkowych butli z proszkiem tłumiącym lub zasuw szybkiego działania. Eliminuje to możliwość przeniesienia i propagacji wybuchu.

Instalacja magazynowania słodu

Schemat zabezpieczanej instalacji przyjmowania, oczyszczania i magazynowania słodu w browarze pokazany jest na rys. 1. Składa się z następujących elementów:

  • stacji przyjęcia słodu z samochodu do pośredniego kosza zasypowego,
  • transportu słodu do pierwszego podnośnika kubełkowego (wysokość 17 m) przy pomocy podajnika zgrzebłowego,
  • z pierwszego podnośnika kubełkowego do stacji czyszczenia słodu z małych kamieni, kawałków metali i innych zanieczyszczeń,
  • czysty słód jest dalej podawany grawitacyjnie do drugiego podnośnika kubełkowego (wysokość 32 m) i transportowany dalej przez podajnik zgrzebłowy do baterii silosów magazynowych,
  • słód jest dalej podawany z baterii silosów przez podajniki zgrzebłowe do trzeciego podnośnika kubełkowego i dalej do warzelni, do dalszej przeróbki.

System tłumienia i izolacji wybuchu na trzecim podnośniku kubełkowym

Stopa i głowica podnośnika kubełkowego została wyposażona w dwa dynamiczne czujniki ciśnienia MEX oraz dwa czujniki optyczne IR. Czujnik ciśnienia MEX odpowiada za identyfikację wzrostu ciśnienia wywołanego wybuchem pyłów słodu.

Nagły wzrost ciśnienia, spowodowany powstaniem tak zwanej “kuli ogniowej”, związany jest z wartością stałej Kst [bar m s-1], która charakteryzuje dynamikę rozwoju wybuchu. Należy podkreślić, że czujnik ten nie będzie reagował na możliwe fluktuacje ciśnienia roboczego w podnośniku kubełkowym.

Dynamiczny czujnik ciśnienia MEX jest w rzeczywistości wyposażony w dwie niezależne celki pomiarowe (i gdy to jest konieczne także w czujnik pomiaru temperatury) i system zostanie uruchomiony tylko w przypadku gdy oba te czujniki (celki) równocześnie zidentyfikują nagły wzrost ciśnienia spowodowany wybuchem pyłu słodu. Czujnik MEX wysyła sygnał do przetwornika sygnału FAB, a ten dalej do jednostrefowej (w tym przypadku) centrali sterującej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię