Zabezpieczenie podnośnika kubełkowego przy pomocy systemu tłumienia i izolacji wybuchu na przykładzie browaru

254

Przebieg wybuchu (zależność zmian ciśnienia w czasie) pokazano na rys. 3. System zarejestrował następujące zmiany ciśnienia w czasie:

  • dP: nagły wzrost ciśnienia w czasie (58,3 mbar w 50 ms, wartość charakterystyczna dla wybuchu słodu) który spowodował wysłanie przez czujnik MEX sygnału o wybuchu do centrali sterującej, w celu uruchomienia systemu tłumienia
  • Pto: ustawiona wartość ciśnienia (1037 mbar, dla słodu) przy której czujnik MEX reaguje i uruchamia system w sytuacji gdy wcześniej nie zmierzył wartości dP (przypadek “wolnego” wybuchu),
  • Pred: zmierzona zredukowana wartość ciśnienia wybuchu, po zadziałaniu systemu tłumienia.

Możliwe konsekwencje

Możliwe konsekwencje wybuchu na analizowanym podnośniku kubełkowym są trudne do jednoznacznego oszacowania. Zabezpieczenie samego podnośnika kubełkowego mogłoby go uchronić przed ewentualnym zniszczeniem. Jednakże tylko zastosowanie systemu tłumienia i izolacji wybuchu stwarza efektywną możliwość zabezpieczenia całej instalacji czyszczenia i magazynowania słodu oraz warzelni.

Systemy tłumienia i izolacji wybuchu, w celu ochrony aparatów i instalacji procesowych, należą do grupy bardzo nowoczesnych konstruktywnych systemów zabezpieczenia. Posiadają one szereg zalet w stosunku do alternatywnych rozwiązań opartych o odpowietrzenie wybuchu. Do chwili obecnej nasza firma zabezpieczyła w ten sposób zarówno szereg aparatów procesowych (np. filtry), jak i instalacji.


Literatura:

  • Sam Mannan, Lee’s Loss Prevention in the Process Industries, Hazard Identification, Assessment and Control, 3rd edition, vol. 2, 2005,
  • J.Barton, Dust explosion Prevention and Protection, IchemE, Warwickshire, UK, 2002,
  • A. Laszuk, A. Wolff, Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych w przemyśle chemicznym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 6, 19-24,
  • P.E. Moore, D.J. Spring, Design of explosion isolation barriers, Trans IchemE, part B, Process Safety and Environmental Protectrion, 2005, 83 (B2), 161-170,
  • Kees van Wingerden, Auslegung von Explosionsentkopplungenssystem, TU Bd. 46 (2005), Nr. 9 – September.

Źródło: HAZEX