10 trendów w produkcji, o których powinien wiedzieć każdy startup

347

2. Inteligentna produkcja

Zastosowanie technologii takich jak IIoT zaowocowało powstaniem koncepcji znanej jako inteligentna produkcja. MarketResearch.com, dostawca informacji biznesowych, sugeruje, że „inteligentna produkcja jest potężną siłą zakłócającą, która może zrestrukturyzować obecny krajobraz konkurencyjny i wyłonić nowych liderów rynku.”

technologie stresują

MarketResearch.com definiuje inteligentną produkcję jako połączenie technologii i rozwiązań wdrożonych w systemie produkcyjnym. Technologie te pomagają zoptymalizować cały proces produkcyjny, zwiększając ogólne zyski.

MarketResearch.com identyfikuje kilka elementów związanych z inteligentną produkcją:

 • Sztuczna inteligencja
 • Blockchain w produkcji
 • Przemysłowy Internet Rzeczy
 • Robotyka
 • Monitorowanie stanu
 • Cyberbezpieczeństwo

Jednym z głównych czynników napędzających rozwój inteligentnej produkcji jest wprowadzenie sieci piątej generacji (5G). Sieć 5G umożliwia firmom wprowadzanie nowatorskich technologii, takich jak obliczenia brzegowe (edge computing). Edge computing to model obliczeniowy, w którym dane są przechowywane i przetwarzane bliżej źródła.

3. Big Data

Centralnym elementem zarówno IIoT, jak i inteligentnej produkcji jest idea big data. Firma Fortune Business Insights, dostawca raportów z badań rynkowych, sugeruje, że big data może pomóc firmom produkcyjnym m.in. w „analizowaniu wzorców ryzyka, utrzymaniu przepływu pracy, poprawie jakości procesu [i] produkcji”.

Ale co to jest big data? Są to wszelkie formy danych gromadzonych przez organizację. Dane te mogą być ustrukturyzowane, półstrukturalne lub nieustrukturyzowane. Często takie informacje napływają z dużą prędkością, stając się w krótkim czasie monumentalne.

Amerykańska międzynarodowa korporacja technologiczna International Business Machines (IBM) twierdzi, że „Big data stwarza wiele obiecujących i zróżnicowanych możliwości oraz wyzwań dla producentów przemysłowych”.

IBM dodaje, że „Producenci przemysłowi są gotowi do wykorzystania technologii big data w celu wykorzystania … wielu … źródeł danych do optymalizacji produkcji i działań w terenie, a w niektórych przypadkach do zaspokojenia kluczowych potrzeb biznesowych poprzez integrację danych z i do samych produktów.”

4. Roboty współpracujące

Wspomniane powyżej technologie oraz dane, które ułatwiają pracę, spowodowały wzrost wykorzystania robotów współpracujących w produkcji.

Pisząc dla Forbes.com, Naveen Joshi zauważa, że „jednym z najszerzej stosowanych typów maszyn automatyzujących jest robot współpracujący”. Ten sam autor dodaje, że roboty te pomagają producentom „osiągnąć większą produktywność, większą przepustowość i większy wzrost przychodów.”

Joshi wymienia niektóre z zadań wykonywanych przez roboty współpracujące w produkcji:

 • Kompletowanie, pakowanie i paletyzowanie
 • Spawanie
 • Montowanie elementów
 • Przenoszenie materiałów
 • Sprawdzanie produktów pod względem jakości.

5. 5-osiowa obróbka CNC

Przedsiębiorstwa produkcyjne, które odniosły sukces, rozumieją, jak ważne jest wyeliminowanie jak największej liczby etapów, aby zapewnić płynny i szybszy przebieg procesu. Wiele firm eliminuje konieczność ciągłej zmiany położenia obrabianego przedmiotu pomiędzy kolejnymi operacjami. Aby to osiągnąć, stosują 5-osiową obróbkę CNC.

Ponieważ 5-osiowa obróbka CNC umożliwia operatorowi przemieszczanie narzędzia lub przedmiotu w pięciu różnych osiach jednocześnie, ma ona kilka zalet. Możliwość przemieszczania przedmiotu lub narzędzia w pięciu różnych osiach umożliwia pracę nad skomplikowanymi projektami. Obróbkę ustawia się tylko raz, oszczędzając czas i koszty.