4 strażników efektywnej produkcji – Kaizen, 5S, SMED, TPM

198

Tempo rozwoju gospodarki wymusza na firmach zwiększenie produkcji towarów przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości. Aby spełnić stale rosnące oczekiwania klientów WUZETEM – wiodący dostawca precyzyjnych komponentów do pojazdów, maszyn i urządzeń, wykorzystuje rozwiązania i metodyki z zakresu 5S, Keizen, SMED czy TPM. To nie tylko sposoby na zwiększenie wydajności pracy, ale przede wszystkim filozofia prowadzenia biznesu.

WUZETEM nie poprzestaje na wdrożeniu systemu 5S, które jest fundamentem koncepcji zarządzania zwanej „lean managementem”, ale także rozwija takie narzędzia jak SMED czy TPM. Kluczem do sukcesu sprawnego funkcjonowania procesu produkcyjnego stalowych komponentów precyzyjnych jest filozofia Kaizen, mówiąca o nieustannym dążeniu do doskonałości. WUZETEM, który wykorzystuje te idee w procesie produkcji wtryskiwaczy i rozpylaczy, zmierza do maksymalizacji możliwości produkcyjnych zakładu, eliminując takie działania jak gromadzenie nadmiernych zapasów czy bezczynne oczekiwanie na kolejne etapy produkcji. W ten sposób można przyspieszyć czas wytwarzania danego produktu, jednocześnie zachowując wysoki standard wykonania.

Podstawą lean managementu jest system 5S. Nie zbuduje się tzw. szczupłej firmy bez niego. Dużą rolę odgrywają tutaj kierownicy poszczególnych obszarów, którzy powinni dawać dobry przykład i konsekwentnie wspierać działania, mające na celu optymalizację stanowisk pracy. Jarosław Ferens, koordynator ds. Lean Manufacturing w WUZETEM

S, S, S, S i S

System 5S w znacznej mierze polega na ułożeniu narzędzi i komponentów w optymalny sposób oraz wyrobieniu u pracownika nawyku utrzymania takiego stanu. Określenie „5S” wywodzi się od pięciu kroków, które wchodzą w skład systemu, a których nazwy rozpoczynają się właśnie na literę „S”: Sortowanie (jap. Seiri), Systematyka (jap. Seiton), Sprzątanie (jap. Seiso), Standaryzacja (jap. Seiketsu), Samodyscyplina (jap. Shitsuke). Wdrożenie systemu 5S w spółce posiadającej ponad 300 maszyn i ponad 70 lat historii nie było łatwe. Proces oznaczał setki godzin pracy przy selekcji wyposażenia, czyszczenia maszyn, które pracują w trudnych warunkach, jakim jest obróbka metalu i późniejszej standaryzacji. Zmiany, które wprowadzono zapewniają właściwą organizację i ergonomię na stanowisku pracy. Dzięki systemowi 5S utrzymuje się stały porządek i zwiększa bezpieczeństwo.
Standard utrzymania czystości po zakończonej pracy w zakładzie WUZETEM

Z prędkością SMED

Aby zwiększyć elastyczność produkcji, WUZETEM skraca czas przezbrojeń, stosując metodę SMED (ang. Single Minute Exchane of Die). Technika ta została opracowana w zakładach Toyota Motor Company i polega na przeprowadzeniu każdego przezbrojenia w czasie krótszym niż 10 minut. Oszczędność czasu jest znaczna, o czym świadczy to, że systematyczne warsztaty na głównych stanowiskach WUZETEM przynoszą wymierne efekty. Czas przezbrojeń jest skracany nawet o kilkadziesiąt procent, tym samym zwiększając wydajność całego procesu. Mniejsze zapasy i uproszczona procedura przezbrojenia zapewniają możliwość realizacji szybszych dostaw.