Analiza krytyczności maszyn ABC

1315

Analiza krytyczności maszyn jest narzędziem, które ułatwia podejmowanie decyzji służbom utrzymania ruch jak i innym managerom na wielu płaszczyznach. Wykonana zespołowo, oparta o zdrowy rozsądek, znajomość procesu, rynku i do tego wsparta danymi historycznymi (czytaj mierzalnym doświadczeniem) pozwala na szybszą reakcję techników, obniżenie kosztów magazynu czy też na poprawę działań TPM.

Po pierwsze praca zespołowa.

Analiza krytyczności maszyn ABC może być stosowana przez wiele działów, nie tylko UR. Dlatego też do poprawnego wykonania analizy potrzebne jest kilka działów. Poniżej znajdziesz działy, które w zależności od organizacji, powinny wziąć udział w analizie krytyczności

Dział BHP – Dlaczego? W zależności od procesu czy też firmy może się tak zdarzyć, że awaria maszyny lub linii będzie miała wpływ na środowisko naturalne.  Metoda usuwania awarii też może należeć do niebezpiecznych (np. awaria pieca i wysoka temperatura).

Dział Produkcji –  „serce firmy” . Wiedza o tym co, gdzie jest produkowane, które maszyny mogą co produkować jest bezcenna. Ma to duży wpływ na ocenę krytyczności. Sam fakt, czy w przypadku dłuższej awarii jesteśmy w stanie przejść na inną linię, maszynę może znacząco podnieść lub obniżyć ocenę ABC.

Dział Technologii – tu powinna być ta sama, jeśli nie większa wiedza dotycząca procesu i wyposażenia. Czy w wypadku dłuższego postoju, mamy zwolnione procesy na innych liniach?  Czy jest możliwa produkcja z punktu widzenia klienta?

Dział UR – Ten dział to motor napędowy analizy krytyczności ABC.  Trzeba  umieć, na podstawie danych, określić średni czas awarii dla parku maszynowego (MTTR), wyznaczyć MTBF, OEE. Wiedza na temat dostępności ewentualnych części zamiennych na magazynie jest w tym przypadku kluczowa.

Dział zakupów – jako dział wspierający w tym przypadku wzmacnia służby techniczne w tematyce związanej z zakupami podzespołów. Dostępność, czas dostawy podzespołów – są to kluczowe dane w analizie ABC.

Powołanie zespołu

Jak już wspominałem, ocena krytyczności ABC to praca zespołowa. Dlatego też zanim każdy dział zacznie oceniać nasz park maszynowy należy wspólnie określić kryteria oceny. Granice, zakres kryteriów do oceny mogą być różne w zależności od organizacji. Dla jednych 10000 PLN to olbrzymie straty dla innych organizacji coś, z czym można się pogodzić. Tak samo rzecz ma się w przypadku np. czasu awarii. W branży automotive 2 dni postoju mogą oznaczać kolosalne problemy z utrzymaniem dostaw gdzie ten sam stracony czas w innym sektorze przemysłowym będzie „szybką” reakcją. Jak mówią mędrcy, „to zależy”. Poniżej znajdziesz przykłady kryteriów oceny dla działu Produkcji, Utrzymania Ruchu, Logistyki ( od strony klienta) czy tez BHP. Zaadoptuj je lub zmień według uznania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię