Badanie PMR: firmom w Polsce brakuje zaawansowanych systemów, aby w pełni wykorzystać możliwości cyfrowej integracji

128

brakuje zaawansowanych systemów, aby w pełni wykorzystać potencjał takiego modelu pracy. Ponad 50% respondentów – jako główną barierę – wskazuje na wysoki koszt rozwiązań umożliwiających pracę równoległą.

  • Brak zaawansowanych systemów wpływa na współpracę z podwykonawcami podczas procesu projektowania i wdrażania produktu. Jak wynika z badania, połowa firm współpracuje z podmiotami zewnętrznymi. Co trzecia firma wykorzystuje do tego celu jedynie komunikatory, a 18% korzysta z aplikacji wchodzących w skład pakietu biurowego. Wskazuje to na brak odpowiednich, zaawansowanych narzędzi, które pozwoliłyby na zabezpieczenie danych, a także ustrukturyzowanie i przyspieszenie współpracy.
  • Tylko 19% badanych firm produkcyjnych korzysta z oprogramowania PLM. Respondenci korzystający z systemów PLM wskazują na kluczowe zalety tych rozwiązań: koordynację działań projektowych (58%), lepsze zarządzanie informacją o produkcie (58%), planowanie działań związanych z rozwojem produktu (53%) czy niższe koszty prac projektowych (47%). Wskazują też na następujące bariery wdrażania rozwiązań PLM: wysokie koszty wdrożenia (49%) oraz brak specjalistów w firmie, którzy potrafią obsługiwać systemy PLM (46%). Raport wskazuje, że istniejące bariery wdrożeniowe mogą zostać wyeliminowane przez rozwiązania chmurowe, które oferują skalowalność, specjalistyczne wsparcie, możliwość szybkiego reagowania i minimalizacji nakładów inwestycyjnych.

W ramach badania zespół PMR zbadał następujące obszary związane z transformacją organizacyjną: integracja cyfrowa, skracanie łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój oraz pracownicy przyszłości. Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów dla polskich przedsiębiorstw.

 

[1] Badanie, zatytułowane “Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”, zostało przeprowadzone w Q2 2022 roku na próbie 100 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i Mobilność, Urządzenia Przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.

Źródło: 3DS