Cudzoziemcy ratują polską gospodarkę – czyli, jak skutecznie i szybko zatrudniać cudzoziemców do pracy w Polsce

377

Blisko 3 mln różnych zezwoleń na pracę i uproszczonych oświadczeń o powierzeniu pracy pracownikom ze Wschodu, głównie z Ukrainy i Białorusi wydano w Polsce w 2021 roku – wskazuje raport Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Zapotrzebowanie na cudzoziemców jest olbrzymie. Rekordów spodziewamy się także w 2022 roku.

„Od kilku lat Polska jest liderem w Europie pod względem przyjazdów cudzoziemców w celu wykonywania pracy” – informuje Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Polska okazuje się idealną przystanią głównie dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, czy Indii. Rosnąca imigracja ukraińska trwa od 2014 roku. Według nieoficjalnych szacunków w Polsce może przebywać między 2 a nawet 2,5 mln Ukraińców. Średnio co 30 pracownik jest dzisiaj właśnie narodowości ukraińskiej. W Polsce, która walczy z deficytem pracowników i niekorzystnymi trendami demograficznymi, zapotrzebowanie na cudzoziemców z Ukrainy i Azji jest olbrzymie. Oni również dokładają „swoje trzy grosze” do polskiego PKB. Potwierdzają to statystyki.

Cudzoziemcy w Polsce: rekordowy 2021 rok, a będzie jeszcze lepiej

Tylko w 2021 r. w Polsce wydano: 504172 zezwoleń na pracę dla cudzoziemca (dotyczą pracy długoterminowej od roku do trzech lat), 1979886 oświadczeń o powierzeniu pracy (związane z pracą krótkoterminową trwającą do pół roku w ciągu 12 miesięcy; od 29.01.2022 r. – okres dopuszczalnej pracy został wydłużony do 24 miesięcy!) oraz 401843 zezwoleń na pracę sezonową (to praca wykonywana przez dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, część turystyki, uznanych jako sezonowe), co daje zawrotną liczbę 2885901 dokumentów!

Po rekordowym 2021 r. również w 2022 r. spodziewamy się gigantycznego napływu obcokrajowców do Polski. „Fala uderzeniowa” zwłaszcza Ukraińców może być nawet dwa razy większa niż w 2021 roku. Dzisiaj, gdy wojna na Ukrainie stała się faktem, spodziewamy się napływu uchodźców ze Wschodu do naszego kraju.

Tylko w ciągu pierwszych sześciu dni agresji Rosji na Ukrainę granice Polski przekroczyło blisko 500 tys. Ukraińców, głównie kobiety z małymi dziećmi. Państwo polskie zapowiada daleko idącą pomoc uchodźcom z Ukrainy i uproszczenie zasad związanych z zatrudnianiem Ukraińców w naszym kraju.

– Jeśli Ukraińcy będą ubiegać się o wizę humanitarną czy ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), powinni mieć ułatwioną również drogę do załatwienia wszystkich formalności związanych z podjęciem pracy w Polsce. Wnioski rozpatrywane w trybie przyspieszonym będą tutaj na wagę złota. To od polskiego państwa zależeć będzie, czy przepisy prawa pozwolą na szybkie podjęcie przez nich legalnej pracy i sprowadzenia ich rodzin do Polski. Tymczasem rynek pracy w Polsce jest bardzo chłonny – mówi Artur Czart, prezes Zarządu Pajmon CPT.

Nie bez znaczenia pozostają również kwestie finansowe. Pracownicy z zagranicy zarabiają w Polsce kilka razy więcej niż w swoim ojczystym kraju (dla przykładu Ukraińcy – nawet trzy razy więcej).

Lawina ofert dla pracowników z zagranicy przybrała na sile również po rewolucyjnych zmianach w ustawie o cudzoziemcach – nowe regulacje obowiązują od 29 stycznia 2022 roku. Jedna z najważniejszych zmian w przepisach dotyczy okresu wydłużenia z 6 miesięcy do dwóch lat czasu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dotyczy pracowników z sześciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Uproszczone procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce to wielki ukłon w stronę pracodawców w Polsce i próba ratowania ich firm.

Jak skutecznie i szybko zatrudniać cudzoziemców do pracy w Polsce, np. inżyniera budownictwa z Indii, elektromontera z uprawnieniami SEP z Gruzji albo spawacza TIG z Ukrainy?

Rekrutację warto oddać w ręce sprawdzonych centrów pracy, które mają swoją renomę. Korzystanie z usług firm pozyskujących odpowiednich pracowników to wielkie ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie muszą poświęcać czasu na kosztowne i nieefektywne rekrutacje. Dlatego centra pracy w bardzo krótkim czasie znajdują pracowników, zgodnych z profilem zapotrzebowania indywidualnego Kontrahenta. Wielki popyt na personel z zagranicy dotyczy zarówno pracowników produkcyjnych, jak i specjalistów. Aby wybrać najlepszych, kandydaci do pracy są skrupulatnie sprawdzani. Gdy zachodzi konieczność, to przyszli pracownicy tacy jak np.: elektrycy, spawacze Mig-Mag, czy np. operatorzy maszyn CNC przedstawiają dyplomy ukończonych szkół zawodowych, certyfikaty potwierdzające ich kompetencje lub rekomendacje od poprzednich pracodawców.

Ponad 270 tysięcy zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców

Pracę w Polsce podejmują głównie cudzoziemcy z krajów nienależących do Unii Europejskiej/ EOG i Szwajcarii. Są to kadry pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, czy Indii. Pracownik z zagranicy musi legitymować się legalnym zatrudnieniem, jak i tytułem pobytowym w Polsce.

Cudzoziemiec może wjechać do Polski i podjąć zatrudnienie na podstawie odpowiedniej wizy (wydawana przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca), karty pobytu (wydawana w Polsce przez wojewodę) lub w ruchu bezwizowym. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. W zależności od jej rodzaju, jest wydawana maksymalnie do 1 roku.