Czy przemysł stać na dekarbonizację? Nowa formuła finansowania szansą całego sektora. 

301

Dekarbonizacja sektora przemysłowego będzie jednym z kluczowych kroków na drodze do osiągnięcia celów polityki klimatycznej. Ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych i zwrócenie się w kierunku budowania własnych miksów energetycznych uwzględniających zdywersyfikowane źródła czy potencjał OZE, zapewnią przemysłowi większą niezależność i efektywność energetyczną. Jednak, by zmiana była możliwa, konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych modernizacji. Jak finansować transformację energetyczną? Skąd wziąć niezbędne fundusze? Dalkia Polska proponuje partnerstwo w formule Design, Build, Own, Operate, Transfer (DBOOT).

Według szacunków IEA sektor przemysłowy stopniowo staje się jednym z podstawowych źródeł emisji dwutlenku węgla (do 18% światowych emisji CO2). Nie inaczej jest w Polsce, gdzie wg wydanego w 2021 r. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) Krajowego Raportu Inwentaryzacyjnego, przemysł jest obok sektora energetycznego i rolnictwa trzecim największym emitentem gazów cieplarnianych (GHG). Jego dekarbonizacja ma więc ogromne znaczenie dla zatrzymania globalnego ocieplenia, jednak era transformacji energetycznej zbiegła się w czasie z globalnym kryzysem energetycznym i choć zwiększenie efektywności energetycznej to prawdopodobnie jedyny sposób na zachowanie konkurencyjności biznesu, wiele podmiotów czeka z podjęciem decyzji o działaniu.

Bierność złym doradcą

Już na początku sierpnia cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii z dostawą na przyszły rok zbliżyła się do granicy 1700 zł za MWh, a wszystko wskazuje na to, że ceny będą nadal rosły. Dla przemysłu taka perspektywa może wiązać się nawet z brakiem opłacalności prowadzenia biznesu, zwłaszcza, że koszty związane z dostawą i użytkowaniem energii mogą stanowić aż 70% wszystkich stałych opłat w sektorze. Czy polski przemysł jest zatem bezradny wobec rosnących cen?

Mamy rozwiązania, które pozwalają nam zrobić wiele, by podwyżki nie były tak dotkliwe. Konieczność transformacji energetycznej powinniśmy traktować jak swojego sprzymierzeńca, ponieważ jej efektem jest chociażby zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a to realnie zmniejsza koszty zużycia energii – podkreśla Jacek Chodkowski, dyrektor generalny Grupy Dalkia Polska. – Co ważne cały proces transformacji można powierzyć doświadczonemu partnerowi, który nie tylko przeprowadzi dokładną analizę potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa, ale także zaproponuje rozwiązania i weźmie na siebie ryzyka związane ze zmianą – dodaje.

Outsourcing energii – mniejsze koszty i poprawa efektywności

Outsourcing energetyczny jest kompleksową usługą, która polega na doradztwie energetycznym oraz przygotowaniu i realizacji nowej inwestycji, która poprawi efektywność energetyczną danego obiektu. Czasami obejmuje ona rozbudowę istniejącej infrastruktury, a czasem jej modernizację lub budowę nowych jednostek. Rozwiązanie to pozwala osiągnąć wymierne oszczędności, bez angażowania własnych środków finansowych i zasobów. Usługa ta polega na dostawie mediów energetycznych, takich jak: energia elektryczna
i cieplna, para technologiczna, chłód, sprężone powietrze, wykorzystanie ciepła odpadowego itp., wytworzonych w ramach transformacji energetycznej danego zakładu przemysłowego. Sukces outsourcingu jest ściśle powiązany z nową formułą finansowania transformacji energetycznej – DBOOT.

DBOOT finansowanie transformacji energetycznej pod kontrolą

Usługa DBOOT to kompleksowe wsparcie klienta przemysłowego w procesie transformacji energetycznej. Realizując usługę, Dalkia Polska wykonuje analizę i koncepcję projektu uwzględniającą pełne projektowanie i zdobycie pozwoleń administracyjnych (Design), buduje
i realizuje inwestycję (Build), zapewnia pełne finansowanie CAPEX i utrzymuje obiekt (Own), eksploatuje, serwisuje i optymalizuje w czasie eksploatacji od 5 do 15 lat (Operate), następnie po umownym okresie użytkowania przekazuje obiekt do klienta (Transfer).

Jak łatwo zauważyć podejmując współpracę na zasadach DBOOT, klient może liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu i bez angażowania własnych zasobów finansowych, czasowych i kadrowych. Co szczególnie istotne z perspektywy biznesowej, praca w tej formule gwarantuje osiągniecie określonych KPI instalacji (sprawność instalacji, parametry pracy, poziom produkcji energii itp.) oraz dostawę umownego wolumenu mediów.

– DBOOT jest wygodną formą współpracy z klientami przemysłowymi. Jako Dalkia przejmujemy na siebie większość ryzyk finansowych i związanych z realizacją
i utrzymaniem obiektu czy instalacji. Proces transformacji energetycznej jest całkowicie po naszej stronie. Dzięki temu klient może dalej prowadzić swoją działalność biznesową – mówi Michał Świerczyński, dyrektor handlowy Dalkii Polska.

Nowa formuła finansowania dekarbonizacji może sprawdzić się w wielu gałęziach przemysłu. Rozwiązanie zostało opracowane z myślą o przedsiębiorstwach, które szukają sposobów na oszczędności, chcą poprawić swoją efektywność energetyczną oraz zwiększyć rentowność swojego biznesu.

Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

M: dalkiapolska@dalkia.com
W: www.dalkia.com
T: +48 22 228 73 10

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię