Czy rynek robotów współpracujących może doświadczyć drugiego wzrostu w erze po pandemii?

223

Rośnie zapotrzebowanie na rozszerzenie linii produktów robotów współpracujących, aby mogły przenosić większe ładunki, częściowo ze względu na potrzeby rzeczywistych zastosowań, takich jak paletyzacja lub spawanie, a także w celu znalezienia dodatkowej przestrzeni wzrostu rynku. W obliczu nieuniknionej konkurencji ze strony robotów SCARA i szybkich, małych robotów sześcioosiowych w sektorze małych udźwigów, wielu producentów cobotów zaczęło wykorzystywać łatwość wdrożenia, lekkość korpusu i wysoką efektywność kosztową do opracowywania modeli o udźwigu >10 kg. Poniższy wykres przedstawia udźwig i długość ramienia nowo wprowadzonych na rynek modeli robotów współpracujących w latach 2022-2023, z wyraźnie widocznym rosnącym trendem w kierunku większego udźwigu i większej długości ramienia.

2022-2023 Analiza parametrów nowego modelu robota

Większa otwartość obejmuje różne poziomy otwartości oprogramowania i sprzętu. Obecnie większość głównych producentów robotów współpracujących dostarcza RDK dla integratorów systemów lub klientów w celu prowadzenia wtórnego rozwoju. Rosnący trend w kierunku większej otwartości umożliwi bardziej wszechstronną gamę robotów współpracujących, jednocześnie umożliwiając skuteczniejsze tworzenie niestandardowych rozwiązań.

Przemysł: Przewidywany wzrost dostaw cobotów nieprzemysłowych w erze po pandemii

Globalne spowolnienie makroekonomiczne w 2022 r. zadało znaczący cios sektorowi nieprzemysłowemu, a penetracja robotów współpracujących w branżach takich jak gastronomia, masaż i handel detaliczny (które są zorientowane na indywidualnych konsumentów końcowych) znacznie spowolniła. Wpływ opóźnień w projektach logistyki magazynowej również spowodował wolniejsze tempo wzrostu niż oczekiwano.

Z kolei w wyniku pandemii Covid-19 przemysł wytwórczy był nękany przez przestoje w pracy i niedobory siły roboczej w ciągu ostatnich trzech lat. Zapotrzebowanie na modernizację i renowację linii produkcyjnych w tradycyjnych branżach produkcyjnych, takich jak motoryzacja, metale i przemysł ogólny, znacznie wzrosło. W połączeniu z przenoszeniem fabryk lub linii produkcyjnych przez wiele międzynarodowych przedsiębiorstw w odpowiedzi na dostosowanie łańcucha dostaw oraz obecny trend reshoringu, popyt na roboty współpracujące znacznie wzrósł.

Branżą o najszybszym tempie wzrostu w 2022 r. był nowy przemysł energetyczny (w tym baterie litowo-jonowe, energia wiatrowa, fotowoltaika oraz wodór), a następnie motoryzacja i elektronika. Wynika to głównie z przyspieszonego wzrostu w różnych częściach nowego łańcucha dostaw pojazdów energetycznych w 2022 roku. Roboty współpracujące mogą szybko zastąpić stacje robocze ze względu na ich elastyczność i łatwość użytkowania. Ponadto roboty współpracujące odnotowały również stosunkowo stabilny wzrost w branżach takich jak żywność i napoje oraz chemia i farmaceutyka.

2023-2027 Globalne dostawy robotów współpracujących CAGR według branży

Zastosowanie: Spawanie i paletyzacja szybko się rozwijają

Według raportu Industrial Robots przygotowanego przez Interact Analysis, spawanie i przenoszenie materiałów to dwa największe zastosowania robotów przemysłowych. W 2022 r. ponad połowa całej globalnej sprzedaży robotów przemysłowych pochodziła z tych dwóch głównych zastosowań, przy czym lwia część pochodziła z mocno obciążonych robotów przegubowych. Z kolei udział sprzedaży robotów przemysłowych do spawania wynosił mniej niż 5% w 2022 r., ale z ogromnym potencjałem wzrostu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię