Dassault Systèmes uruchamia globalny program 3DEXPERIENCE Edu Centers of Excellence powstały z myślą o pracownikach przyszłości

264

Firma Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) ogłosiła uruchomienie globalnego programu 3DEXPERIENCE Edu Centers of Excellence, ukierunkowanego na zapewnienie studentom, profesjonalistom, firmom i rządom dostępu do sieci centrów eksperymentalno-naukowych, bazujących na platformie 3DEXPERIENCE. Celem inicjatywy jest zwiększenie tempa transformacji cyfrowej przemysłu z korzyścią dla pracowników zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Program ma za zadanie zaspokoić ogólnoświatową potrzebę dostarczenia zarówno studentom, jak i profesjonalistom wiedzy oraz know-how niezbędnych do odnalezienia się na nieustannie ewoluującym rynku pracy, zwłaszcza w takich sektorach, jak produkcja i wytwarzanie, służba zdrowia, nauki przyrodnicze oraz infrastruktura i urbanistyka. Typowa dla tych branż konwergencja technologii cyfrowych wpływa na poszczególne aspekty biznesu przemysłowego od projektu po gotowy produkt.

Pierwsze centra biorące udział w programie, CampusFab oraz klaster Trades and Qualifications of Excellence Campus – South (CMQE-SUD) we Francji, K-Tech Center of Excellence in Aerospace & Defense w Indiach, Composites Manufacturing Simulation Center przy Uniwersytecie Purdue w USA oraz Industrial Innovation Center for Aerospace (CIIA) w Meksyku, współpracują ściśle z przedstawicielami takich branż, jak lotnictwo, motoryzacja, energetyka i elektronika. Dzięki grantom rządowym centra i ich partnerzy przemysłowi współpracują przy tworzeniu nowych modeli nauczania bazujących na praktykach cyfrowych ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności pracowników lokalnych.

Centra dołączające do programu 3DEXPERIENCE Edu Centers of Excellence uzyskują odpowiednią wiedzę pozwalającą im tworzyć wyjątkowe możliwości edukacyjne dzięki wykorzystaniu wirtualizacji na platformie 3DEXPERIENCE oraz najnowocześniejszych urządzeń. Kursy i programy nauczania są tworzone we współpracy z lokalnymi pracodawcami i prowadzone przez certyfikowanych instruktorów. Studenci, operatorzy urządzeń, technicy, inżynierowie i innowatorzy mogą zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie przez rozwijanie poszukiwanych kompetencji z zakresu wirtualnych kopii bliźniaczych, badań materiałowych, produkcji w oparciu o dane oraz innych obszarów w kontekście nie tylko istniejących, ale także przyszłych zawodów.

– Tworzenie instytucji edukacyjnych zdolnych do przystosowania się do zmian zachodzących w poszczególnych sektorach jest możliwe tylko wspólnym wysiłkiem rządów, pracodawców lokalnych, ośrodków naukowych i dostawców technologii – mówi Florence Verzelen, wiceprezes Dassault Systèmes ds. przemysłu, marketingu i zrównoważonego rozwoju. – Program 3DEXPERIENCE Edu Centers of Excellence korzysta z naszego doświadczenia w zakresie programów nauczania bazujących na współpracy oraz doskonalenia praktyk branżowych w oparciu o platformę 3DEXPERIENCE. Sieć centrów pozwoli nam zintensyfikować działania oraz stworzyć warunki dla powstania nowych modeli związanych z biznesem, kadrami i edukacją.

Źródło: DASSAULT