Ekosystem inteligentnej produkcji (Smart Manufacturing)

895

Jeśli zapytać producentów o największe wyzwania stojące przed ich branżą, większość – jako jedno z najpoważniejszych – wskaże kurczącą się pulę doświadczonych pracowników. Połączenie dwóch czynników – starzenia się aktywnych zawodowo pracowników z brakiem napływu nowych, odpowiednio wyszkolonych – oznacza dla dzisiejszych producentów niedostatek rzetelnych programistów CNC oraz ich eksperckiej wiedzy w zakresie technik produkcyjnych. Prowadzi to do poszerzania luki w umiejętnościach – ale jeśli jesteś właścicielem lub dyrektorem zakładu, prawdopodobnie już to wiesz. Zapewne masz także świadomość, że brak doświadczenia kosztuje sporo czasu i pieniędzy, zarówno w procesach projektowania, jak i w produkcji. 

Nie każdy jednak wie, że istnieje inteligentniejsze rozwiązanie problemu braku doświadczenia. Próbując zniwelować straty w wiedzy w dziedzinie CAM, być może warto wykorzystać istniejące działy projektowe i konstrukcyjne (które nie mają wystarczającego przeszkolenia w obszarze CAM), aby wypełnić lukę, zamiast angażować kolejne osoby do zespołu.

Choć wydawać by się mogło, że „łatwiej to powiedzieć, niż zrobić” – nie jest to scenariusz niemożliwy. W końcu gdyby istniał sposób na zatrzymanie traconej wiedzy eksperckiej, zespół mógłby z łatwością nadrobić jej brak poprzez automatyzację i standaryzację procesów.

Takie myślenie przekłada się na nowe możliwości z wyraźnymi korzyściami dla toku prac. Pierwszą korzyścią jest możliwość przeniesienia kluczowych elementów produkcji do firmy, co sprzyja kontrolowaniu jakości i powstrzymaniu gwałtownego wzrostu kosztów produkcji. Pozostałe korzyści to lepsze zrozumienie procesów produkcyjnych w trakcie fazy projektowania i krótszy cykl rozwojowy, czyli coś, czego potrzebuje każdy producent.

W momencie, kiedy te korzyści staną się jasne, kluczowe nie jest już pytanie: „czy moje działy projektowe i konstrukcyjne mogą wypełnić lukę”, lecz: „jakie narzędzia pozwolą mi to zrobić?”.

Wykorzystanie mocy obróbki opartej na bazie wiedzy technologicznej

System obróbki opartej na bazie wiedzy technologicznej (Knowledge Based Machining, KBM) to relatywnie nowe pojęcie, ale szybko zyskujące na znaczeniu wśród producentów. Choć nie określono jeszcze jednej, zwięzłej definicji, generalnie pojęcie to nawiązuje do zdolności oprogramowania CAM do wykorzystywania procesu uczenia się jako składnika automatyzacji.

Wiedza systemu przekłada się w takiej sytuacji bezpośrednio na „inteligentne” funkcje, które powodują przyspieszenie i usprawnienie procesu projektowania, potencjalnie eliminując lub znacząco ograniczając, potrzebę zarządzania zmianami i ich dokumentowania.

W miarę wzrostu wykorzystania CAM i dalszego spadku napływu pracowników właściciele zakładów i kierownicy działów będą potrzebować niezawodnego sposobu na wypełnienie luki.

Inteligentne i głębokie zintegrowane narzędzia CAM

Obróbka oparta na bazie wiedzy technologicznej jest istotą SOLIDWORKS  CAM, nowego dodatku, który został wprowadzony na rynek wraz z oprogramowaniem SOLIDWORKS 2018. SOLIDWORKS CAM — wspierany przez czołową w branży technologię CAMWorks™ i dostępny na wszystkich poziomach oprogramowania SOLIDWORKS CAD — jest łatwym w  użyciu rozwiązaniem do frezowania i toczenia w 2,5 osiach, które umożliwia użytkownikom programowanie w środowisku części lub złożeń.

„Używając oprogramowania SOLIDWORKS i zintegrowanych narzędzi, takich jak SOLIDWORKS CAM, będziemy w stanie nie tylko tworzyć modele bryłowe, ale także generować ścieżki narzędzi oraz oddawać na produkcję całe części i przygotowywać je do obróbki na frezarkach w ciągu kilku minut”.  — Kevin Erhart,  główny inżynier, .decimal

Solidworks CAM wyróżnia sie w wielu aspektach

Tworzy całość z narzędziami projektowymi SOLIDWORKS – Integracja ta pozwala SOLIDWORKS CAM na wykorzystywanie informacji zawartych w modelu CAD 3D, co ułatwia pracownikom podejmowanie lepszych, bardziej świadomych decyzji.

Wykorzystuje obróbkę opartą na tolerancjach – Dzięki niej możliwe jest użycie metody SOLIDWORKS Model-Based Defnition (MBD) w celu upewnienia się, że strategie obróbki będą automatycznie dopasowywane w oparciu o specyfikacje tolerancji.

Łatwo standaryzuje procesy – Chociaż SOLIDWORKS CAM może być używany jak każde inne oprogramowanie CAM — do decydowania o rodzaju obróbki, wybierania narzędzi czy określania szybkości i posuwów — prawdziwe korzyści zyskuje się, uruchamiając dodatek SOLIDWORKS CAM w trybie automatycznym (zwanym także obróbką „opartą na regułach”).

Nowy sposób automatyzacji dzięki obróbce „opartej na regółach”

Zawarte w oprogramowaniu sprawdzone strategie i zasady obróbki umożliwiają szybsze tworzenie ścieżek narzędzi — w wielu przypadkach pięcio- lub nawet dziesięciokrotnie szybciej. Zasady te są uwzględniane w standardzie i mogą być z łatwością modyfikowane podczas programowania przez użytkownika CAM poprzez prostą zamianę parametrów i  kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Obróbka oparta na regułach działa jak korzystanie z pomocy wbudowanego doradcy produkcyjnego, który pomaga w podejmowaniu decyzji. Umożliwia ona początkującym użytkownikom CAM szybkie nadrobienie braków związanych z małym doświadczeniem poprzez automatyzację uciążliwych i powtarzalnych zadań powiązanych z najbardziej popularnymi narzędziami CAM. Pomaga ona również doświadczonym użytkownikom, pozwalając im znacznie szybciej programować.

Ostatecznie technologia ta może mieć charakter transformacyjny, ponieważ umożliwia producentom pełną automatyzację procesu projektowo-produkcyjnego. Ponadto otwiera ona drzwi do nowych możliwości „przygotowywania produktu na zamówienie” z  niestandardowymi częściami, które będą automatycznie projektowane i programowane. Coś, co dotychczas wymagało wielu godzin projektowania i programowania CAM, można teraz automatycznie zaprojektować i zaprogramować w kilka sekund.

Strategie obróbki w praktyce

Według ankiety przeprowadzonej przez firmę Geometric, ponad 32% czołowych zakładów korzysta obecnie ze strategii obróbki w procesach toczenia.

Więcej informacji: www.dps-software.pl

Źródła:

1. Business Advantage, CAD Trends 2016/Survey, http://www.business-advantage.com/CAD-Trends-Results-2016.php.
2. National Association of Manufacturers, Top 20 Facts About Manufacturing. Additionally please check: „9 Top Facts About Manufacturing That Will Improve your Business or Career
3. Geometric, Machining Tool Sales PowerPoint.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię