Lean management u podstaw efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

680

Choć Lean nie jest ani koncepcją nową ani szczególnie odkrywczą, w ostatnich latach nieustannie zyskuje na popularności. Wynika to z rosnących kosztów produkcji i utrzymania wykwalifikowanego personelu, przez co większość firm poszukuje oszczędności w optymalizacji. Lean sprawdza się więc tutaj idealnie.

To podejście do zarządzania przedsiębiorstwem i wytwarzania produktów, charakteryzujące się dużą elastycznością, dbałością o wysoką jakość, ciągłym eliminowaniem marnotrawstwa i chęcią nieustannego doskonalenia; wywodzi się z powojennej Japonii. Szczupłe zarządzanie oparte jest o 5 podstawowych zasad prowadzących do zwiększenia efektywności firmy.

Jeśli organizacja myśli o wdrożeniu Lean Management, musi wykonać następujące 5 kroków:

 1. Określ wartość dla klienta – Lean mówi o tym, że każdy produkt i usługa wnoszą najwięcej wartości dzięki konkretnym cechom i parametrom. Skupienie organizacji na dowożeniu tych parametrów pozwala zaoszczędzić na pozostałych aspektach pracy, jednocześnie osiągając równie dobre efekty, z uwagi na to, że klient wciąż otrzymuje ogromną, ze swojej perspektywy, wartość.
 2. Zidentyfikuj strumień wartości oraz czynności wchodzące w jego skład – Aby możliwe było wyeliminowanie czynności zbędnych, konieczne jest wykonanie analizy wstępnej wszystkich prac prowadzonych w przedsiębiorstwie. Następnie określa się, które czynności realnie mają wpływ na generowanie wartości zdefiniowanej w kroku pierwszym. Jeśli coś nie przekłada się bezpośrednio na efekt, powinno zostać pominięte.
 3. Zapewnij ciągły przepływ – w kolejnym kroku organizacja powinna zadbać o to, aby każdy pojedynczy produkt lub wykonywana usługa mogły zostać dostarczone do klienta bez zbędnych opóźnień. Oznacza to, że konieczne jest wytworzenie infrastruktury procesu, która zapewni ciągły przepływ produktów pomiędzy kolejnymi etapami ich wykonania, a więc czynnościami, które opisano w kroku drugim.
  1. Zaprojektuj system ssący – w oparciu o analizę tego, kiedy, gdzie i w jakiej ilości dany produkt lub usługa są potrzebne klientowi, organizacja decyduje się wygenerować podaż. To, ile produktów wytworzymy powinno odpowiadać bezpośrednio na realny popyt z jak najmniejszym możliwym odchyleniem. Pozwala to na ograniczenie strat wynikających z nadprodukcji.
  2. Dąż do doskonałości – Lean mówi o tym, że każdy pracownik, każdego dnia pracy powinien obserwować cały proces, realizować go zgodnie z założeniami, zgłaszać wszelkie nieprawidłowości odpowiednim organom i przede wszystkim – sugerować usprawnienia i poprawki, mogące pozytywnie wpłynąć na końcową efektywność. Im szczuplejsze działania organizacji, tym mniejsze straty i większy zysk.

  Wdrażanie Lean pomaga w efektywnym zarządzaniu, ponieważ pozwala na daleko idące oszczędności, wynikające z prostego faktu skupienia się na tym, co realnie dla firmy najważniejsze. Dzięki wyeliminowaniu zbędnego ruchu, nadprodukcji, długich okresów oczekiwania pomiędzy kolejnymi krokami procesu, tworzenia nadmiernych zapasów, zbędnego transportowania półproduktów i wszystkich innych pomijalnych czynności, organizacja zyskuje swoistą lekkość w działaniu. Określenie na samym początku tego, co stanowi przewagę konkurencyjną i daje największą wartość klientom przedsiębiorstwa, jest w tym przypadku kluczowe i stanowi największą wartość Lean. Późniejsze dostosowanie działania organizacji do osiągnięcia tego celu jest już mniejszym wyzwaniem niż początkowe obranie właściwej drogi działania.

  Autor: Agnieszka Hyla — pełni funkcję kierownika zespołu wytwarzającego oprogramowanie w jednej z polskich firm informatycznych. Specjalizuje się w pracy nad efektywnością działań pracowników o profilu technicznym i optymalizując procesy organizacyjne. Autorka tekstów z zakresu zarządzania w produkcji, utrzymaniu ruchu i IT.

  Źródło: Redakcja Portal Przemysłowy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię