Na co zwrócić uwagę przy doborze szkoleń z projektowania z przetwórstwa tworzyw sztucznych?

1569

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to niezwykle szerokie zagadnienie. Można tutaj omawiać kwestie teoretyczne – skład chemiczny i budowę polimerów, ich wykorzystanie, kompozyty, które tworzą z innymi materiałami oraz to, w jaki sposób je wytwarzać. Właściwości polimerów są bardzo różne. Od tych termoutwardzalnych po chemoutwardzalne, od elastycznych, po wyjątkowo twarde, od przezroczystych po barwione. O tworzywach sztucznych rozmawiać można długo, dlatego tak istotne jest określenie celu rozmowy – czy szkolenia – już na samym początku.

Grupa szkoleń z przetwórstwa polimerów stanowi wąską, specjalistyczną grupą kursów. Jest to zestaw innowacyjnych na skalę europejską szkoleń inżynierskich, ukierunkowany na osoby pracujące lub planujące podjęcie pracy w działach projektowania detali, form wtryskowych, eksploatacji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szkolenia te są także dobrym  rozwiązaniem dla osób mających do czynienia z wtryskarkami i wytłaczarkami oraz pracujących w zakładach, które wykorzystują lub planują zoptymalizować proces produkcji elementów z tworzyw sztucznych [1].

W skład tworzyw sztucznych wchodzą polimery naturalne i syntetyczne. Tworzywa mogą być uzyskiwane z czystego polimeru, z kopolimerów oraz z mieszanek polimerów. W przetwórstwie tworzyw sztucznych można spotkać dodatki modyfikujące. Wyróżniamy np.:  napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, utwardzacze, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki i inne. Po połączeniu z innymi grupami materiałów, takimi jak metale lub ceramika – polimery stają się materiałami kompozytowymi. Kompozyty reprezentują właściwości łączące cechy charakterystyczne obu materiałów, z których zostały wytworzone [1].


Jednym z zadań realizowanych podczas szkoleń z przetwórstwa tworzyw sztucznych jest wykonywanie pomiaru odporności na rozciąganie różnych polimerów [1].

Najważniejszymi zaletami tworzyw sztucznych są: mała gęstość, odporność na korozję oraz łatwość obróbki. Do wad należą starzenie się materiału pod wpływem różnych czynników. Polimery i ich własności pozwalają na wykonywanie powtarzalnych elementów w produkcji wielkoseryjnej relatywnie niskim kosztem. Mniejsze koszty wykonywania dużych serii gotowych wyrobów w porównaniu do materiałów innych grup spowodowały istotny rozwój przemysłu tworzyw sztucznych, który zaobserwować można było w XX wieku. Wyroby z tworzyw sztucznych są obecnie spotykane na każdym kroku w życiu codziennym [1].

Do podstawowych celów szkoleń z przetwórstwa tworzyw sztucznych należy [1]:

– Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami na temat tworzyw sztucznych,
– Poznanie metod przetwórstwa tworzyw sztucznych,
– Zapoznanie się z przemianami fizykochemicznymi zachodzącymi podczas procesów przetwórstwa,
– Zdobycie wiedzy na temat doboru odpowiednich parametrów podczas przetwarzania tworzyw sztucznych,
– Nabycie umiejętności projektowania procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych.

To, na co dana osoba powinna zwrócić uwagę planując udział w konkretnym szkoleniu z przetwórstwa tworzyw sztucznych uzależnione jest bezpośrednio od zagadnienia, na przyswojeniu którego jej zależy. Dla przykładu – osoby, które już pracują na produkcji, a chciałyby poznać podstawy teoretyczne rządzące światem tworzyw sztucznych powinny się udać na szkolenie podstawowe, omawiające podwaliny tego zagadnienia: Tworzywa sztuczne i ich własności. Cele kursu to [1]:

– Nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu tworzyw sztucznych: pojęcia, budowa, podział, grupy,
– Identyfikacja własności tworzyw w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym oraz metody ich badań,
– Skuteczny dobór parametrów przetwórstwa decydujące o jakości wykonywanych wyrobów,
– Analiza przemian fizykochemicznych zachodzących podczas przetwórstwa tworzyw,
– Samodzielna ocena wpływu komponentów na własności tworzyw,
– Umiejętna analiza wpływu warunków eksploatacji na własności tworzyw.


W czasie szkoleń z przetwórstwa tworzyw sztucznych najistotniejsze jest porównywanie ze sobą różnych grup materiałów [1].

Po tym, jakie firmy biorą udział w szkoleniu można zorientować się, że jest ono przydatne dla wielu specjalistów działających w branży produkcyjnej. Pośród beneficjentów szkolenia wyróżnić można bowiem firmę Gillette, Grupę Nowy Styl, Tristone, Huf, B/S/H/, Fiat, Wabco, General Motors, Reckitt Benckiser, Faurecia czy TRW. Jak widać wiele różnych branż docenia właściwości różnych grup polimerów, a wiedza przekazywana na szkoleniach tego typu procentuje w praktyce produkcyjnej [1].

Ciekawym szkoleniem jest także TS8 – materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytów i metod ich wytwarzania [2]. W szkoleniu tym biorą udział zazwyczaj osoby pracujące w branży automotive, elektronicznej, opakowań czy lotniczej, a także wszędzie tam, gdzie do produkcji wyrobów używa się kompozytów o konkretnych właściwościach. Kompozyty bowiem łączą w sobie właściwości polimeru z materiałem, z którym został w danym układzie połączony.

Do celów takiego szkolenia należą [2]:

– Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami chemii polimerów,
– Zdobycie wiedzy z zakresu materiałów polimerowych i napełniaczy stosowanych do wytwarzania kompozytów,
– Zapoznanie się z kompozytami polimerowymi jako materiałami o specyficznych właściwościach użytkowych,
– Zdobycie teoretycznych i praktycznych podstaw wytwarzania struktur kompozytowych za pomocą wybranych metod,
– Praktyczne zapoznanie się ze sposobami badań żywic i materiałów kompozytowych.

W zależności od budowy polimery wykazują różne właściwości [1].

Aby więc wybrać odpowiedni kurs należy sobie zadać kilka pytań:

– czego konkretnie chcę się nauczyć?
– od kogo chcę się tego nauczyć?
– w jaki sposób chcę wykorzystywać tę wiedzę?
– czy potrzebuję ćwiczeń praktycznych?
– czy szukam podstaw, czy konkretnych zagadnień?

Na tej podstawie możliwe jest wybranie szkolenia odpowiadającego naszym potrzebom, a także firmy szkoleniowej oferującej wystarczająco interesujący plan kursu, by sprostać oczekiwaniom. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie trenera i maszyny pomiarowe dostępn
e w laboratorium centrum szkoleniowego. Dobre szkolenia z przetwórstwa tworzyw sztucznych, a ich elementy praktyczne to pożądana rzadkość na polskim rynku.

Autor: mgr inż. Agnieszka Hyla, konsultantka ds. optymalizacji produkcji w Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems sp. z o. o., doktorantka Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Źródła:
[1] Szkolenia z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, EMT-Systems sp. z o. o., http://emt-systems.pl/tworzywa_sztuczne_kurs.html, dostęp z dnia 04.12.2017
[2] Materiały chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytów i metod ich wytwarzania, EMT-Systems sp. z o. o., http://emt-systems.pl/kurs-kompozyty-polimerowe-przetworstwo.html, dostęp z dnia 04.12.2017

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię