Night Train FMS, czyli elastyczny system produkcyjny

698

Coraz częstszym wymaganiem stawianym przed producentami jest zapewnienie optymalnej technologii dla dynamicznie i często zmieniających się potrzeb produkcyjnych. Dzisiejsza strategia produkcji komponentów powinna więc opierać się na dwóch kluczowych aspektach – oszczędności czasu i miejsca oraz elastyczności względem zmian. Dlatego tak ważne jest, aby nowoczesne maszyny posiadały umiejętności radzenia sobie ze zmianami wielkości partii, materiałów, ale i czasu produkcyjnego. Rozwiązaniem przynoszącym wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa może być inwestycja w system produkcyjny spełniający powyższe założenia.

Elastyczny system produkcyjny (Flexible Manufacturing System) umożliwia producentom łatwe dostosowywanie się do zmieniających warunków produkcyjnych.W takim systemie użytkownik ma możliwość zmiany zarówno asortymentu, jak i wielkości serii produkowanych detali, bez konieczności przezbrajania maszyny.Elastyczność wynika zatem z wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych opartych na automatyzacji procesów produkcyjnych, komputeryzacji i digitalizacji. Z kolei poziom elastyczności systemu determinowany jest zakresem zadań jakie jest on w stanie wykonać. Niezależnie jednak od stopnia swojego zaawansowania, każdy system FMS powinien spełniać następujące wymagania:

  1. Zautomatyzowanie przepływu informacji od zarządzania produkcją poprzez programowanie do raportowania produkcji
  2. Integracja wielu oddzielnych gniazd produkcyjnych do jednego, wspólnego i w pełni automatycznego procesu, jednocześnie redukując cały proces produkcyjny do jednego etapu
  3. Całkowite zautomatyzowanie nie tylko wytwarzania, ale również przemieszczania materiału
  4. Automatyczne realizowanie kolejnych etapów produkcji, zgodnie z założonym planem, bez udziału człowieka.

Przykładem elastycznego systemu produkcyjnego jest pułkowy magazyn Night Train FMS od Prima Power, który łączy oraz automatyzuje poszczególne etapy i rodzaje obróbki w jeden elastyczny proces.Typowe operacje produkcyjne w przemyśle obróbki blach płaskichopierają się na wykrawaniu, formowaniu, cięciu gilotyną kątową, cięciu laserem oraz gięciu.System FMS Prima Powerjest opracowany w taki sposób, by móc go dostosować niemal do każdego typu produkcji, dzięki szerokiej gamie maszyn i urządzeń tj. obrabiarki, systemy magazynowe oraz oprogramowanie. Night Train FMS zapewnia wysoką opłacalność, w połączeniu z wysoką efektywnością produkcji komponentów. Wytworzenie małej partii detali jest w stanie osiągnąć zbliżony stopień efektywności do produkcji wielkoseryjnej.Z tego względu dobrze zaprojektowany system może stać się linią produkcyjną dedykowaną jednemu produktowi, zaś w ciągu kilku minut ta sama linia może automatycznie i samodzielnie rozpocząć produkcję zupełnie innych komponentów. –

Głównym punktem systemu FMSjestprzede wszystkim pułkowy magazyn blachy, służący do składowania surowego materiału, wyciętych detali, a nawet odpadów poprodukcyjnych. W pierwszej kolejności magazyn, który jest zlokalizowany w bliskim otoczeniu obrabiarek,automatycznie wydaje blachę. Następnie moduły załadunkowo-rozładunkowe działające przy obrabiarkach (wycinarki laserowe, wykrawarki, gilotyny kątowe, a nawet centra gnące) dostarczają materiał maszynom, które w etapie końcowym, po wykonaniu obróbki odkładają go z powrotem do magazynu.

Tam detale czekają na dalszą obróbkę na kolejnym urządzeniu zintegrowanym w systemie FMS jeśli wszystkie jej etapy nie zostały wykonane sekwencyjnie, jeden po drugim. W przypadku, gdy w momencie powrotu do pułkowego magazynu detale są już gotowe zostają odebrane przez pracowników bądź inne automatyczne urządzenia, jak wózki AGV i ruszają w dalszą drogę po fabryce do np. gniazd obróbki spawającej lub powlekania– komentuje Roman Padewski, dyrektor zarządzający Prima Power Central Europe.

Moduły umożliwiające wymianę materiału pomiędzy obrabiarkami, a magazynem Night Train to automatyczne systemy załadunku (LU – loading unit), załadunku i rozładunku oraz układania w stosy (LST – loading&stacking), załadunku i rozładunku oraz układania w stosy z wcześniejszym obrotem materiału (LSR – loadingstackingrotating), a także jednostki sortujące poprzez mechanizm zapadni (SU – sorting unit), gdzie małe detale mogą być zbierane do pojemnika na bazie europalety. Magazyn może wydawać również detale,poprzez dedykowaną stację IOW (input-output wagon), obok której znajduje się miejsce dla operatora lub robota antropomorficznego i prasy krawędziowej. –Stacja IOW to również miejsce, przez które możemy zasilić magazyn Night Train w surowe arkusze, a także półfabrykaty. Mogą to być stosy gotowych formatek dostarczonych przez zewnętrznego wykonawcę, które nasz elastyczny system FMS ma za zadanie jedynie pogiąć. Jest to jeden z wielu scenariuszy, jaki może mieć miejsce pracując z elastycznym systemem produkcji Prima Power – dodaje Roman Padewski.

Źródło: Prima Power