Nowa biała księga firmy Eaton o projektowaniu i rozwoju zorientowanych na użytkownika systemów operatorskich w środowiskach produkcyjnych

878

Jakie aspekty twórcy nowoczesnych systemów interakcji człowiek-maszyna muszą wziąć pod uwagę.

GDAŃSK… Firma Eaton opublikowała nową białą księgę zatytułowaną „Interakcja między człowiekiem a maszyną w środowisku produkcyjnym: Projektowanie i opracowywanie systemów sterowania, które rzeczywiście spełniają potrzeby użytkowników”. Autorzy – Simon Sittig, profesor Christian Brecher i Markus Obdenbusch z laboratorium obrabiarek WZL na uczelni technicznej RWTH Aachen – opisują plusy i minusy obecnych systemów operacyjnych, wyjaśniają wytyczne i zalecenia projektowe dotyczące nowoczesnych rozwiązań zorientowanych na operatora maszyn, a także badają szereg praktycznych aspektów, które należy uwzględnić podczas opracowywania produktu.

Systemy sterowania środowiskami produkcyjnymi stają się coraz bardziej złożone. Nieintuicyjne konstrukcje maszyn powodują długi czas szkolenia, wolniejsze procesy robocze i ostatecznie wyższe koszty. Zarówno świeżo zatrudnieni stażyści, jak i doświadczeni pracownicy stoją przed wyzwaniami związanymi z obecnymi projektami systemów sterowania, zwiększając w ten sposób zapotrzebowanie na bardziej intuicyjne systemy operacyjne.

Funkcjonalna struktura menu rozdziela funkcje w wielu różnych oknach dialogowych, spowalniając tym samym czas realizacji zadań. Jednym z rozwiązań opisanych w białej księdze jest skalowanie informacji dla konkretnych zadań. System przypisuje profil do każdego zadania, gdzie wyświetlane są tylko informacje istotne dla danego profilu.

Najważniejszymi elementami przy projektowaniu interfejsów użytkownika są przyjazność i łatwość obsługi. Autorzy kładą nacisk na dostępność informacji, ponieważ u użytkowników wzrasta poziom akceptacji, gdy funkcje są łatwe do odnalezienia i spersonalizowania. Aspekt wyglądu i komfort użytkowania – w tym dotykowe ekrany obsługiwane podczas noszenia rękawic – są również kluczowymi elementami zapewniającymi wysoki poziom akceptacji operatorów. Program Galileo firmy Eaton skupia się na tych zagadnieniach, umożliwiając łatwe wdrożenie nowych, intuicyjnych interfejsów użytkownika. System oferuje szereg gotowych wykresów i funkcji oraz szablonów zarządzania użytkownikami.

Biała księga pokazuje, w jaki sposób koncepcja zorientowanego na użytkownika systemu operacyjnego zależy od pełnej dostępności odpowiednich informacji. Do tego celu można wykorzystać urządzenia mobilne. Tablety i inteligentne zegarki są już używane w przemyśle. Inteligentny zegarek może być używany do sygnalizowania alarmów pracownikom.

Zgodnie z tematyką Przemysłu 4.0, autorzy opisują, jak rozwiązania cloud (chmura) mogą w pełni udostępnić odpowiednie informacje. Do dynamicznego podziału zadań na szereg ról dla różnych procesów potrzebny jest wyższy stopień organizacji. Infrastruktura chmury pozwala również na integrację zewnętrznych dostawców usług z określonymi procesami pracy.  W tym przypadku kluczowe znaczenie ma skupienie się na wysokim poziomie integracji danych, jak również standaryzowanych interfejsach i protokołach transmisji danych.

Białą księgę można pobrać nieodpłatnie pod następującym linkiem: Eaton.pl/HMI.

Źródło: Eaton