Ocena MMOG/LE w wersji 6 jest wymogiem producentów pojazdów!

127

Przemysł motoryzacyjny jest w trakcie gwałtownych przemian. Aby zapewnić, że narzędzie oceny logistyki nadal spełnia najnowsze osiągnięcia i najnowsze trendy w SCM (łańcucha dostaw) oraz jest dostosowane do organizacji przyszłości, katalog kryteriów  audytowych jest modyfikowany.

W miesiącu kwietniu została wprowadzona wersja 6 globalnego standardu MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation), której główne osie rozwoju były zdefiniowana następująco:

  1. Wdrożenia procesów oceny SCM u poddostawców (Tier-2 oraz kolejnych poziomów w łańcuchu dostaw).
  2. Przyspieszenie transformacji cyfrowej.
  3. Poprawa planowania zdolności produkcyjnej.
  4. Podnoszenie świadomości na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
  5. Zwiększenie gotowości do zarządzania w kryzysie.
  6. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa (ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem).

Jaki jest stan implementacji wersji 6  MMOG/LE?

Nowa, 6-ta wersja jest wymagana już w obecnym cyklu oceny tj. od maja 2023 przez wielu klientów m.in. w sieci dostaw Ford-a. Środowisko do prowadzenia samooceny dla tej wersji standardu  zostało udostępnione przez Odette International dostawcom branży motoryzacyjnej.

DSR SA prowadzi od kwietnia br szkolenia dla tej wersji standardu wraz z praktycznymi ćwiczeniami prowadzonymi na bezpośrednio na portalu dedykowanym samoocenie dostawców.

Współpracujemy z zespołem rozwijającym standard. Możemy pomóc firmie w migracji do środowiska oceny w wersji 6 oraz konsultować projekt oceny w firmie.

DSR

Wykorzystanie zaawansowanych technologii do automatyzacji i integracji procesów łańcucha dostaw

Pierwszym krokiem w automatyzacji podstawowych procesów łańcucha dostaw jest wdrożenie oprogramowania ERP służącego do efektywnego planowania i zarządzania całym podstawowym łańcuchem dostaw, produkcją, usługami, finansami i innymi procesami organizacji. ERP synchronizuje raportowanie i automatyzację, eliminując potrzebę utrzymywania oddzielnych baz danych i arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być ręcznie łączone w celu generowania raportów i/lub przeprowadzania analizy danych w celu podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym.

Platforma ERP pozwala organizacjom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków biznesowych i wykorzystywać zaawansowane technologie (takie jak data lakes, machine learning, robotic process automation,  connected IoT devices). Zapewnia to zgodność procesów biznesowych z jednoczesnym wczesnym ostrzeganiem w stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Pozwala również organizacjom rozszerzyć funkcjonalność ERP za pomocą dodatkowych aplikacji, aby dostosować się do zmian warunków biznesowych branży.