Ocena MMOG/LE w wersji 6 jest wymogiem producentów pojazdów!

266

Przemysł motoryzacyjny jest w trakcie gwałtownych przemian. Aby zapewnić, że narzędzie oceny logistyki nadal spełnia najnowsze osiągnięcia i najnowsze trendy w SCM (łańcucha dostaw) oraz jest dostosowane do organizacji przyszłości, katalog kryteriów  audytowych jest modyfikowany.

W miesiącu kwietniu została wprowadzona wersja 6 globalnego standardu MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation), której główne osie rozwoju były zdefiniowana następująco:

  1. Wdrożenia procesów oceny SCM u poddostawców (Tier-2 oraz kolejnych poziomów w łańcuchu dostaw).
  2. Przyspieszenie transformacji cyfrowej.
  3. Poprawa planowania zdolności produkcyjnej.
  4. Podnoszenie świadomości na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
  5. Zwiększenie gotowości do zarządzania w kryzysie.
  6. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa (ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem).

Jaki jest stan implementacji wersji 6  MMOG/LE?

Nowa, 6-ta wersja jest wymagana już w obecnym cyklu oceny tj. od maja 2023 przez wielu klientów m.in. w sieci dostaw Ford-a. Środowisko do prowadzenia samooceny dla tej wersji standardu  zostało udostępnione przez Odette International dostawcom branży motoryzacyjnej.

DSR SA prowadzi od kwietnia br szkolenia dla tej wersji standardu wraz z praktycznymi ćwiczeniami prowadzonymi na bezpośrednio na portalu dedykowanym samoocenie dostawców.

Współpracujemy z zespołem rozwijającym standard. Możemy pomóc firmie w migracji do środowiska oceny w wersji 6 oraz konsultować projekt oceny w firmie.

DSR

Wykorzystanie zaawansowanych technologii do automatyzacji i integracji procesów łańcucha dostaw

Pierwszym krokiem w automatyzacji podstawowych procesów łańcucha dostaw jest wdrożenie oprogramowania ERP służącego do efektywnego planowania i zarządzania całym podstawowym łańcuchem dostaw, produkcją, usługami, finansami i innymi procesami organizacji. ERP synchronizuje raportowanie i automatyzację, eliminując potrzebę utrzymywania oddzielnych baz danych i arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być ręcznie łączone w celu generowania raportów i/lub przeprowadzania analizy danych w celu podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym.

Platforma ERP pozwala organizacjom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków biznesowych i wykorzystywać zaawansowane technologie (takie jak data lakes, machine learning, robotic process automation,  connected IoT devices). Zapewnia to zgodność procesów biznesowych z jednoczesnym wczesnym ostrzeganiem w stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Pozwala również organizacjom rozszerzyć funkcjonalność ERP za pomocą dodatkowych aplikacji, aby dostosować się do zmian warunków biznesowych branży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię