Panasonic: „technologie pomogą firmom przystosować się do nowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)”

730

Rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zacznie obowiązywać już 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a kary za jego naruszenie mogą sięgać nawet 20 milionów EUR lub maksymalnie 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa. Panasonic zaczął dostosowywać swoje technologie do nowych unijnych przepisów na długo przed wejściem ich w życie.

W praktyce RODO nakłada na firmy wymóg uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed nawiązaniem jakichkolwiek kontaktów marketingowych. Oznacza to, że informacji osobowych nie można przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że firma, do której mają one trafić zagwarantuje ten sam poziom ochrony.

 – To największe wyzwanie marketingowe w mojej 26-letniej karierze – przyznaje Stephen Yeo, dyrektor ds. marketingu w firmie Panasonic. – Rozporządzenie RODO powoduje, że firmy muszą być świadome tego, gdzie i jak przetwarzają dane, takie jak imiona i nazwiska, adresy oraz nagrania z monitoringu.

W odpowiedzi na nadchodzące zmiany Panasonic oferuje rozwiązania technologiczne, które mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności z rozporządzeniem. Przykładem jest używana w systemach CCTV technologia maskowania osób. Chroni ona tożsamość rejestrowanych osób, ale też pozwala odtworzyć nagranie w razie incydentu, na przykład kradzieży.

Kolejnym przykładem jest automatyczne kasowanie danych ze skanera. Wbudowana funkcja usuwająca dane z urządzenia po przesłaniu ich do komputera pomaga zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Panasonic zapewnia też rozwiązania zabezpieczające zgodne z artykułami 32 i 35 RODO. Zapobiegają one kradzieżom danych, utrzymując jednocześnie bezpieczeństwo osób w miejscach publicznych. Jest to m.in. technologia Secure Communication – dostępna we wszystkich nowych kamerach Panasonic z serii 5, 6 i True 4K. Dzięki niej dane przesyłane w ramach systemu zabezpieczającego IP są chronione przed fałszowaniem, kradzieżą i ingerowaniem w nagrania.

– Urządzenia sieciowe, na przykład te stosowane w systemach CCTV, zostały rozpoznane jako potencjalne słabe punkty pozwalające na naruszenie ochrony danych. Firmy muszą zatem przed 25 maja zminimalizować to ryzyko, wdrażając rozwiązania zapewniające zgodność z RODO – dodaje Stephen Yeo.

Źródło: Panasonic Corporation