Platforma EPLAN 2022. Poznaj nowy wygląd i styl.

510

Nowa Platforma EPLAN 2022 jest już dostępna! Wraz z jej wprowadzeniem, firma EPLAN określa przyszłość inżynierii elektrotechnicznej, kładąc nacisk na łatwość użytkowania zarówno przez doświadczonych, jak i nowych użytkowników. Intuicyjny interfejs, oparty na koncepcjach użytkowania, które większość z nas już zna, oferuje wysoki stopień rozpoznawalności i jednocześnie zwiększa wygodę użytkowania.

Nowa Platforma EPLAN oferuje całkowicie nowo zaprojektowany interfejs użytkownika z technologią wstążki i trybem ciemnym, ważnymi funkcjonalnościami widocznymi na pierwszy rzut oka, które znacznie ułatwiają obsługę programu. Sama nawigacja jest jeszcze łatwiejsza i bardziej intuicyjna. Kolejną praktyczną zaletą jest usługa w chmurze oferująca zintegrowaną inżynierię z połączeniem środowiska lokalnego i chmurowego. Ogólnie rzecz biorąc, nowe oprogramowanie charakteryzuje się łatwością użytkowania i wysoką wydajnością. Widać to po zintegrowanej technologii wstążki, widoku karty Backstage oraz znacznie poprawionej ergonomii użytkownika. Nowy, bardziej intuicyjny interfejs nawiązuje do typowych międzynarodowych koncepcji, ułatwiając rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem.

eplan platform 2022
Platforma EPLAN 2022.jpg. Nowa Platforma EPLAN 2022, która już jest dostępna, charakteryzuje się łatwością użytkowania i wysoką wydajnością.

Przepływy pracy w dobie digitalizacji

Twórcy Platformy EPLAN skupili się również na zagadnieniu przepływu pracy i zaprojektowali oprogramowanie w taki sposób, aby usprawnić współpracę we wszystkich etapach całego łańcucha wartości dla przemysłu. Wynika to z faktu, że rozwiązania CAE, takie jak Platforma EPLAN, są czymś w rodzaju «kręgosłupa» firmy w zakresie inżynierii i rozwoju produktu. Zazwyczaj są one bardzo głęboko zintegrowane z infrastrukturą i strategią klienta, a także są planowane od strony inwestycyjnej na wiele lat do przodu. Dlatego też, jednym z oczywistych celów podczas opracowywania Platformy EPLAN 2022, była optymalizacja wymiany danych między poszczególnymi uczestnikami ekosystemu firmy. Dodatkowo, rozwiązania chmurowe, takie jak EPLAN eBUILD, eMANAGE (teraz dostępny również w pełnej wersji) i eVIEW, dają dodatkowy impuls do zupełnie nowych form współpracy w kontekście Platformy EPLAN. Wartość dodana nowych rozwiązań opartych na chmurze, umożliwia znacznie lepszą współpracę między firmami oraz ich klientami, partnerami i dostawcami.