Raport zarobków automatyków 2023

279

Z radością prezentujemy Wam nasz najnowszy raport – już trzeci z kolei, w którym prezentujemy wyniki badania dotyczącego zarobków w sektorze automatyki i robotyki. W tym badaniu informacjami o swoim doświadczeniu i zarobkach podzieliło z nami 390 osób. Ankieta została udostępniona zarówno na Facebooku, LinkedIn, jak i na naszej stronie RobotaAutomatyka.pl.

Mamy nadzieję, że raport ten posłuży inżynierom jako wskazówka do właściwej wyceny swojego wkładu w pracę, a pracodawcom pomoże skuteczniej rywalizować o najlepszych specjalistów poprzez oferowanie adekwatnych wynagrodzeń.

Wykształcenie

Wykształceniem wyższym może pochwalić się 87% badanych, lecz widzimy też pewien procent specjalistów po szkole średniej. Takie osoby najczęściej są absolwentami techników.

 

 

Języki obce

W analizie kompetencji językowych wśród specjalistów z dziedziny automatyki i robotyki dominuje biegłość w języku angielskim, osiągając poziom 82%. Istotna grupa inżynierów swobodnie porozumiewa się w języku angielskim oraz niemieckim, co stanowi 12% respondentów. Chociaż mniejszy odsetek specjalistów posługuje się wyłącznie językiem niemieckim, zauważalna jest obecność poliglotów, którzy, oprócz dwóch kluczowych dla branży inżynierskiej w Europie języków, włada również bardziej egzotycznymi językami.

 

 

Rodzaj zatrudnienia

Większość osób (81,3%) pracuje na podstawie umowy o pracę. Umowy B2B lub kontrakty wybiera 14,4% respondentów. Pozostałe 4,4% to głównie studenci, osoby początkujące w branży oraz stażyści, zatrudnione na umowie zlecenie.

Wyjazdy i rozruchy

Wyjazdy stanowią istotny element pracy specjalistów z branży automatyki i robotyki. Często oferują wynagrodzenie przewyższające to dostępne w Polsce i absorbują znaczną część czasu pracy wielu inżynierów. W naszym badaniu dokładnie przyjrzeliśmy się tej kwestii. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 55,4% respondentów przeznacza co najmniej 10% swojego czasu na rozruchach.

 

Nadgodziny

Należy jednoznacznie podkreślić, że profesja automatyka, zwłaszcza osoby często delegowanej na wyjazdy, charakteryzuje się specyficznym rytmem pracy. Z analizy zgromadzonych odpowiedzi wynika, że aż 2/3 specjalistów pracuje poza standardowym czasem pracy. Powoduje to, że faktyczne wynagrodzenie na koniec miesiąca może istotnie odbiegać od podstawowej kwoty brutto.

Średnia ilość godzin w ciągu miesiąca

Spośród osób pracujących powyżej standardowego wymiaru godzin, 67% deklaruje średnią miesięczną pracę w zakresie 170–200 godzin. Natomiast 33% respondentów pracuje od 200 do 250 godzin miesięcznie, a niektórzy przekraczają 250 godzin pracy w ciągu miesiąca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię