Regularna konserwacja produktów przynosi milionowe oszczędności

231

Regularna konserwacja produktów oraz zasobów w zakładzie jest kluczowa dla zapewnienia ich trwałości, sprawności i bezpieczeństwa użytkowania. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do awarii, co z kolei przekłada się na kosztowne naprawy i przestoje produkcji. Aby uniknąć takich sytuacji, ważne jest, aby przeprowadzać regularne przeglądy i konserwację zgodnie z instrukcjami producenta. Poprawa niezawodności pozwala wyeliminować ryzyko przestojów i zwiększyć wydajność, co prowadzi do oszczędności. Właściwa pielęgnacja i stała konserwacja urządzeń to także klucz do wydłużenia żywotności sprzętu.

Statystyczny producent musi obecnie zmagać się z ok. 800 godzinami przestojów rocznie. To ponad 15 godzin tygodniowo. Przestoje te nierzadko wiążą się z ogromnymi kosztami. Jak wynika z szacunków ekspertów, każda minuta przestoju linii produkcyjnej w branży motoryzacyjnej to dla producenta strata rzędu ok. 90 tys. złotych[1]. Godzina to już niemal 5,5 miliona. Dlatego właśnie dla menedżera absolutnym priorytetem powinno być zapewnienie, że zasoby zakładu są zawsze dostępne, kiedy są potrzebne, a praca wykonywana na bieżąco. Ważne jest również bardziej efektywne wykorzystanie wydatków operacyjnych i budżetów na konserwację, bo to właśnie wydajna konserwacja oraz systemy o wysokiej dostępności zwiększają wartość, jaką firmy uzyskują zarówno z nakładów inwestycyjnych, jak i operacyjnych.

Konserwacja zapobiegawcza

Przerwy w dostawie energii elektrycznej są poważnym problemem w życiu codziennym. Dla przedsiębiorstw oznaczają one wyłączenie komputerów, bezczynność maszyn i niemożność pracy zespołu. Nawet krótkie przerwy wymagają niekiedy wielkich nakładów czasu i środków na ponowne uruchomienie systemów. Na przykład w momencie wyładowania łukowego w rozdzielnicy lub centrum sterowania silnikami (MCC) spowodowanego huraganem lub innymi zdarzeniami atmosferycznymi, przerwa w dostawie energii może trwać nie tylko godziny, ale nawet długie dni. A przecież każda minuta przestoju to utrata przychodów i dodatkowe koszty, co dla firm może być różnicą stanowiącą o „być albo nie być”. Dlatego właśnie konserwacja infrastruktury elektrycznej powinna być powierzana wyspecjalizowanej kadrze, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu uda się uniknąć kosztownych problemów oraz zapewnić bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie systemów elektrycznych.

Schneider Electric, firma będąca globalnym liderem w obszarze transformacji cyfrowej przemysłu, stworzyła Katalog usług serwisowych, które pozwalają uniknąć generowania zbędnych kosztów spowodowanych przestojami.

Usługa jest nastawiona na regularne i profesjonalne kontrole zainstalowanych urządzeń. Takie działania przyczyniają się do niezawodnej pracy sprzętu i minimalizują ryzyko nieplanowanych przestojów technologicznych. Konserwacja zapobiegawcza obejmuje również sporządzanie raportów z przeprowadzonych czynności i ustalonego stanu urządzeń, których dotyczy problem. Schneider Electric, oprócz konserwacji zapobiegawczej, może zapewnić regularne przeglądy infrastruktury.

Rozwiązania serwisowe i obsługa najwyższej jakości od Schneider Electric

Eksperci Schneider Electric oferują przeprowadzanie szeregu działań konserwacyjnych, aby zapewnić niezawodność działania różnego rodzaju produktów. Dla przykładu w ramach konserwacji zapobiegawczej dla wyłączników NN Compact oraz Masterpact firma wykonuje czyszczenie, kontrolę komór gaśniczych, kontrolę głównych styków oraz testy i diagnostykę zabezpieczeń elektronicznych Micrologic lub STR.

Także rozdzielnice SN wymagają działań zapobiegawczych, w tym testów funkcjonalnych, kontroli części mechanicznych i elektrycznych, sygnalizacji i blokad oraz określenia stanu uszkodzonych urządzeń. To wszystko znajduje się w ofercie usług konserwacyjnych od Schneider Electric. Dodatkowo przeprowadza się czyszczenie rozdzielnic oraz naprawę drobnych usterek. W przypadku poważniejszych usterek proponowana jest specjalna, indywidualna oferta.

Schneider Electric oferuje również konserwację zapobiegawczą dla transformatorów suchych i olejowych SN/NN, przetwornic częstotliwości, soft startów czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dla każdego z tych urządzeń przeprowadza się kontrolę i czyszczenie, testowanie funkcji ochronnych, diagnostykę wejść i wyjść, kontrolę parametrów oraz dokręcanie połączeń. W przypadku stacji ładowania konserwacja obejmuje ponadto sprawdzenie historii zdarzeń oraz poprawności sygnalizacji lampek kontrolnych.

Critical Power and Cooling Services (CPCS) to z kolei usługa polegająca na zapewnieniu wiedzy i wsparcia potrzebnego w zarządzaniu budynkami, przedsiębiorstwami przemysłowymi, energetycznymi oraz centrami danych. W ramach CPCS oferowanych jest wiele opcji, takich jak zarządzanie energią, analiza wydajności i chłodzenia, zarządzanie projektem, ocena centrów danych oraz plany serwisowe. Rozwiązania proponowane przez firmę Schneider Electric są gwarancją inteligentnej ochrony sprzętu przed awariami i wydłużenia jego żywotności.

[1] https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/22/unplanned-downtime-costs-more-than-you-think/?sh=7bb3195f36f7

Źródło: Schneider Electric

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię