Relacja z X edycji Executive Innovation Forum!

155

Po przerwie lunchowej swoją prelekcję przedstawiła nam Ewa Giniewska – Business Development Executive, MTWO Poland. W swoim wystąpieniu pt. “MTWO Construction Cloud – siła napędowa transformacji cyfrowej w branży budowlanej” omówiła najważniejsze kwestie związane z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w budownictwie. Na wstępie Pani Ewa zaznaczyła, że innowacja jest kobietą, która potrafi bardzo mocno zaskakiwać. W swojej prezentacji opowiedziała również o wyzwaniach branży budowlanej, czyli: inflacji, podniesieniu stóp procentowych, wzroście cen materiałów, zaburzeniu w łańcuchu dostaw oraz brakach kadrowych. Jak zaznaczyła Pani Ewa, automatyzacja procesów wpływa na podniesienie produktywności, a transfer wiedzy i synergia działań pomiędzy inwestorami to klucz do jeszcze szybszego rozwoju rynku i promowania innowacji.

Po prezentacji nadszedł czas na wyjątkowy panel pt. “Przywództwo kobiet w erze innowacji”. Moderatorem był Prof. Rafał Ohme, CEO, Digital Emotions. Udział w dyskusji wzięły: Sylwia Bilska, General Manager, Edenred Polska, Anna Heimberger, Dyrektor Marketingu, InPost Polska, Barbara Kozierkiewicz, Dyrektor Wykonawczy, Global Clinical Solutions, Wiceprezes, AstraZeneca Pharma Poland, Aleksandra Kucharek, Development Director, Panattoni, Małgorzata Milczarek – Bukowska, Senior HR Executive, Ewa Wernerowicz, Prezes Zarządu, Soonly Finance, Marta Wojciechowska, Prezeska Zarządu, Fiberhost. Swoją dyskusję panelistki zaczęły od przedstawienia wyników badania przeprowadzonego przy użyciu inteligentnych metod, mających ujawnić co naprawdę sądzimy, a nie co deklarujemy. 82% respondentów twierdzi, że kobiety nadają się na stanowiska kierownicze, ale wierzy w to tylko 27% ankietowanych. Mimo to rola kobiet w biznesie cały czas ulega wzmocnieniu, ze względu na to, że innowacyjność wymaga różnorodności, a różnorodność wpływa na kreatywność. Jednorodna grupa ma takie same doświadczenia, myśli podobnie i trudniej jest w niej stworzyć coś innowacyjnego. Wnioski płynące z debaty stawiają przed nauką i technologią poważne wyzwanie: potrzebujemy czułej sztucznej inteligencji. 

Ostatni panel dyskusyjny pt. “Startupy – jak skutecznie wspierać rozwój polskich innowacji?” poprowadził moderator – Robert Ługowski, Partner Zarządzający, Cobin Angels, Członek Zarządu, European Business Angels Network (EBAN). W dyskusji udział wzięli: Agnieszka Jasińska-Kołodziej, p.o. Dyrektor Departament Komercjalizacji, Centrum Łukasiewicz, Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju, Seweryna Afanasjew, Prezes Zarządu, 4FM, Head of Asset Management, Globe Trade Centre, Alicja Tatarczuk, Managerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Huawei Polska, Ksenia Wójcik-Karasiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Obsługą Beneficjenta, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dr hab. Michał Zdziarski, Kierownik, Pracownia Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego, Wydział Zarządzania UW, Założyciel: Wheelstair i MeWheel. Początkowo dyskutanci rozmawiali o tym, czy młode firmy mogą odnieść sukces w startupach, pod skrzydłami wielkich korporacji, korzystając z ich finansowania. Należy pamiętać, że pomysł jest jedynie inspiracją do stworzenia firmy, sukces wymaga natomiast przekonania klienta, że oferujemy mu realną korzyść, za którą warto zapłacić. Na końcu panelu rozmówcy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy wysokie dotacje idą w parze z sukcesem innowacyjnego biznesu? Zaznaczono także, jak ważne jest przygotowanie zespołu na absorbowanie dużych środków i konieczność rozumienia, że pieniądze inwestorów to jedynie pomost, a dopiero firma jest podmiotem generującym wartość, którą można skomercjalizować.

Diamenty Innowacji

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę, którą uroczyście otworzyli prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Unesco, Kawaler Orderu Orła Białego oraz Beata Radomska – CEO, Executive Club.

Punktem kulminacyjnym Gali było rozdanie statuetek, w 9 Kategoriach Konkursowych,  które uhonorowały najlepsze przedsiębiorstwa oraz wybitnych menedżerów i liderów biznesu. Dodatkowo wręczone zostały 2 nagrody specjalne: Mecenas Startupu i Innowacyjna Firma Odpowiedzialna Społecznie.  

Laureaci „Diamentów Innowacji”

 • INNOWACJA ROKU: FINANSE BLIK, PKO Bank Polski 
 • INNOWACJA ROKU: PRZEMYSŁ Honeywell, Michelin
 • INNOWACJA ROKU: LOGISTYKA InPost
 • INNOWACJA ROKU: ENERGETYKA Westinghouse Electric Poland
 • INNOWACJA ROKU: FARMACJA AstraZeneca Pharma Poland, Pfizer Polska
 • INNOWACJA ROKU: CHEMIA Synthos
 • INNOWACJA ROKU: EKOLOGIA Bioelektra Group
 • INNOWACJA ROKU: PRODUKT Autenti, BMW
 • CEO ROKU: Magdalena Dziewguć – Country Manager, Google Cloud Poland
 • Mecenas Startupu Huawei Polska
 • Innowacyjna Firma Odpowiedzialna Społecznie Ekipa Holding

Źródło: EXECUTIVECLUB