Rozwój i konkurencyjność, dzięki PLM

652

Szybka reakcja na potrzeby klientów, dbanie o wysoki poziom wydajności w procesie projektowania produktu i wytwarzania oraz ograniczanie kosztów to niezmienne czynniki budowania przewagi konkurencyjnej firmy. W dzisiejszych czasach postęp technologiczny, a więc robotyzacja i automatyzacja, ma ogromny wpływ na sposób działania firm i zarządzania nimi.

Globalizacja sprawia, że często pracujemy w rozproszonych zespołach, zlokalizowanych w wielu miejscach. Z kolei wyczerpujące się zasoby naturalne zmuszają nas do ochrony środowiska. Recykling produktów zużytych, zmiana surowca bądź ograniczenie jego strat i energii oraz czasu pracy, to wyzwania, przed którymi stają wszyscy przedsiębiorcy. Ciąg zdarzeń od pojawienia się koncepcji produktu, przez jego wytworzenie po utylizację to cykl życia produktu. Wszystkie jego etapy są niezmiernie ważne, dlatego powinny być odpowiednio zarządzane. Odpowiedzią na wyzwania takie jak dalszy rozwój oraz konkurencyjność jest system PLM. Poniżej dowiesz się jak działa, które procesy usprawnia i dlaczego warto go wdrożyć.

Od początku. Co to jest PLM? 

PLM, z ang. Product Lifecycle Management, to po polsku Zarządzanie Cyklem Życia Produktu. Pojęcie to zawiera w sobie zespół procesów mających usprawnić projektowanie, produkcję, sprzedaż i usługi posprzedażowe. A to wszystko dzięki gromadzeniu cyfrowych danych, ich przetwarzaniu i co bardzo istotne, udostępnianiu informacji o danym produkcie na każdym etapie jego życia. PLM łączy zatem wszystkie procesy, dane, ludzi i systemy, które tworzą firmę. Co więcej, stanowi szkielet informacji o produkcie dla firmy i pozwala na zarządzanie jakością w cyklu życia produktu. System PLM jest centralnym kompendium wiedzy, aktualizowanym na bieżąco przez programy wykorzystywane do realizacji poszczególnych zadań lub np. przez systemy pomiarowe. Zarządzanie produktem w cyklu życia ułatwiają pobierane na bieżąco potrzebne informacje przez wspomniane wyżej programy. Dzięki temu wszyscy uczestnicy dysponują spójnymi i aktualnymi danymi na każdym etapie realizacji projektu. System PLM firmy Autodesk to rozwiązanie chmurowe przygotowane dla firm, które chcą usprawnić i przyspieszyć procesy,  a co za tym idzie stawiają na rozwój i konkurencyjność.

Czym jest System PLM Autodesk? 

Rozwiązanie Autodesk opiera się na przetwarzaniu danych w chmurze obliczeniowej. Pozwala zarządzać kluczowymi dla firm przemysłowych procesami takimi jak:

  • Zarządzanie Listą materiałów, czyli wykazem komponentów wchodzących w skład danego produktu. Zawiera takie informacje jak: własności materiałowe, technologię wykonania, czas pracy ludzi, szczegóły wykonawcze i cenę.
  • Wprowadzanie nowego produktu (NPD), umożliwia harmonogramowanie, zarządzanie projektami i zadaniami podczas tworzenia nowych produktów.
  • Zarządzanie zmianą, czyli obiegiem informacji i dokumentów związanych z rozwojem i modyfikacją istniejących produktów.
  • Zarządzanie jakością, czyli działaniami zmierzającymi do eliminacji usterek i zapewnienia wymaganej jakości produktu.
  • Współpraca z Poddostawcami, w tym zamawianie podzespołów i materiałów.
  • Zarządzanie Danymi Produktu, czyli zbiór rysunków technicznych, projektów CAD i dokumentacji.

Zarządzanie cyklem życia produktu PLM wiąże się z całym ekosystemem firmy. Oprogramowanie PLM gromadzi więc mnóstwo informacji, z których mogą korzystać pracownicy potrzebujący przeważne wycinka danych z całego ich bogactwa. Interfejs systemu pozwala na przygotowanie dla każdego użytkownika spersonalizowanych konsol umożliwiających szybkie i wygodne dotarcie do istotnych informacji, bez konieczności ich mozolnego wyszukiwania. Oprogramowanie PLM Autodesk umożliwia również wspólne korzystanie z niego wszystkim uprawnionym podmiotom, a więc również współpracującym firmom zewnętrznym.

Korzyści z wdrożenia systemu PLM Autodesk

System PLM prowadzi firmę ku przewadze konkurencyjnej na dzisiejszym ewoluującym, globalnym rynku. Wspomaga pracę, między innymi, inżynierów, technologów czy menedżerów już od etapu koncepcji produktu przez projektowanie, zarządzanie zmianami, fazę produkcji i kontrolę jakości, a następnie obsługę oraz konserwację, aż do wycofania produktu z życia. Dzięki jego wdrożeniu przedsiębiorstwo może w inteligentny sposób prowadzić swoje projekty w firmie i zarządzać cyklem życia produktu.

Praca z systemem PLM pozwala na pełną przejrzystość procesu rozwoju produktu, ale również na zredukowanie czasu wprowadzenia go na rynek. Umożliwia skrócenie okresu potrzebnego na realizację standardowych projektów o 20% oraz średnio o 40% w przypadku nowych projektów.

Monitorowanie zmian jakości oraz zmian inżynierskich pozwala przejść przez audyt jakościowy z sukcesem. A to dzięki łatwo dostępnym, wiarygodnym zapisom historii rozwoju produktu i kontroli jakości na każdym etapie. Z kolei pełny monitoring kosztów realizacji projektu zapewnia kontrolę budżetu.

Współpraca w zespole ulega znacznej poprawie dzięki uproszczonemu przebiegowi informacji w firmie. System PLM pozwala na eliminację błędów komunikacyjnych, a co za tym idzie – pomaga zbudować lepszy kontakt z dostawcami oraz klientami.

Podsumowując – Zarządzanie Cyklem Życia Produktu ma dziś szczególne znaczenie. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach systemu PLM Autodesk koniecznie odwiedź stronę firmy www.autodesk.pl/digital-transformation-plm. Poznasz tam szczegóły oraz przekonasz się o tym, że funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa może ulec pozytywnej zmianie. Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy partnera biznesowego Autodesk już dzisiaj!

Źródło: Autodesk