Rynek energii – najnowsze i planowane zmiany prawne, wyzwania i prognozy na przyszłość

153

Rynek energii elektrycznej przechodzi szybką transformację w związku z koniecznością dostosowania się Polski do przepisów unijnych oraz zawirowaniami na globalnym rynku energetycznym w wyniku wojny w Ukrainie. Wdrożenie drugiego etapu Reformy Rynku Bilansującego przyniesie w najbliższym czasie duże zmiany w polskim sektorze energetycznym.

Dlatego MMC Polska już dziś zaprasza na warsztat on-line pt. “Rynek energii – najnowsze i planowane zmiany prawne, wyzwania i prognozy na przyszłość”, na którym eksperci omówią regulacje dotyczące hurtowego rynku energii i Rynku Mocy w związku z wdrażaną reformą. W trakcie warsztatu eksperci poruszą także temat przygotowania środowiska do rozproszonego modelu energii oraz wyzwań jakie stoją przed wytwórcami energii z OZE. Przedstawią również prognozę rozwoju rynku na najbliższe lata.

Wydarzenie on-line „Rynek energii – najnowsze i planowane zmiany prawne, wyzwania i prognozy na przyszłość” odbędzie się w dniach 4-5.09.2023. Na wydarzenie można się zapisać pod linkiem: Kongresy, Gale, Konferencje, Szkolenia Twarde i Miękkie – MMC Polska

Poniżej przybliżymy kilka aspektów, które szczegółowo omówione zostaną podczas wrześniowego warsztatu, organizowanego przez MMC Polska.

Zmiany w zasadach funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej w Polsce.

28 kwietnia b.r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadza istotne zmiany w zasadach funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej. Jednym z kluczowych aspektów zmian jest mechanizm wyceny niedoboru mocy. Przewiduje się, że mechanizm ten będzie stanowił zachętę dla dostawców energii bilansującej do zapewnienia krótkoterminowej elastyczności i wysyłania odpowiednich sygnałów cenowych. Ponadto, rozporządzenie umożliwia nabywanie mocy bilansującej zarówno do regulacji w górę, jak i w dół, zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2019/943 i Electricity Balancing Guideline (EBGL). Nowe zasady i procesy, które określa rozporządzenie, mają także na celu wdrożenie europejskich platform energii bilansującej w Polsce. Co więcej, uchwalone zmiany umożliwiają operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego zmianę warunków dotyczących bilansowania (WDB).

Eksperci przewidują, że nowe reguły planowania i rozliczeń dla dostawców usług bilansujących przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania rynku energii elektrycznej w Polsce.

Sytuacja na Rynku Mocy w Polsce

Wyniki ostatniej, siódmej aukcji Rynku Mocy w Polsce pokazują dylematy, przed którymi stoi nasz kraj. Wyraźnie widać jak bardzo wzrosło ryzyko związane z gazem, przy jednoczesnym spadku wsparcia dla wysokoemisyjnych jednostek węglowych ze względu na limity emisji CO2. Jednocześnie, aukcja przyniosła większą różnorodność technologii, w tym po raz pierwszy pojawiły się magazyny energii – zakontraktowano pięć jednostek o łącznej mocy ok. 165 MW. Jednak, w kontraktach na rok 2027 nadal dominują jednostki węglowe, a sytuacja, w której dostawa mocy zabezpieczana jest przez bloki węglowe utrzyma się jeszcze przez długi czas, aż do wygaśnięcia ostatnich kontraktów w 2035 roku.