Weź udział w szkoleniu “Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych – 28.08.2019 w Katowicach.

709

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu “Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych – określanie wysokości, zasady wnioskowania i aspekty proceduralne”, które odbędzie się 28 sierpnia w Katowicach.

Długo oczekiwany przez przedstawicieli najbardziej energochłonnych branż polskiego
przemysłu system rekompensat na pokrycie pośrednich kosztów uprawnień do emisji zostanie niebawem wprowadzony także w Polsce. Rok 2019 jest pierwszym, za który uprawnieni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o udzielenie wsparcia. Brak praktyki związanej ze stosowaniem tej regulacji, skomplikowane zasady kalkulacji wysokości rekompensat i znacząca ilość zmiennych, jakie należało będzie wziąć pod uwagę to jedynie część czynników mogących powodować wątpliwości potencjalnych beneficjentów co do poprawności dokonywanych obliczeń oraz prawidłowego wypełnienia wniosku.

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli najbardziej energochłonnych branż polskiego przemysłu: przemysłu metalurgicznego, chemicznego i papierniczego.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:

• Przedmiot rekompensaty oraz porównane z systemami w innych krajach
• Postępowanie przed Komisją – warunki zatwierdzenia środka pomocy państwa w postaci
rekompensat
• Warunki przedmiotowe – energia elektryczna
• Wysokość rekompensat – poziom państwa i poziom jednostkowy
• Warunki przedmiotowe – wytwarzanie produktów w instalacji
• Pochodzenie środków na wypłatę rekompensat
• Czynniki dostosowujące wielkość rekompensat
• Kalkulacja wysokości rekompensat w oparciu o wskaźnik rezerwowy
• Przykłady kalkulacji wysokości rekompensat w oparciu o różnorodne zmienne
• Wniosek, jego treść i niezbędne załączniki
• Obowiązki beneficjenta
• Opinia weryfikatora – zakres i treść

W trakcie szkolenia nasz prelegent przeprowadzi Państwa przez wszystkie kwestie dotyczące systemu rekompensat – od kwalifikacji podmiotowej i przedmiotowej przez skomplikowane zasady kalkulacji wysokości rekompensat i zagadnienia związane z procedurą przed Prezesem URE aż po determinanty decyzji w przedmiocie wyboru pomiędzy środkami wsparcia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://cbepolska.pl/pl/szkolenie-rekompensaty-dla-sektorow-i-podsektorow-energochlonnych.html

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl