Sztywne zasady i procesy vs kultura organizacji – na co postawić w firmie produkcyjnej?

614

Firmy produkcyjne kojarzą się osobom spoza środowiska z rzeszą bezimiennych, pozbawionych unikalnej tożsamości pracowników podążających za zestawem z góry określonych instrukcji i zasad. W rzeczywistości tymczasem wygląda to nieco inaczej. O ile zasady w produkcji są bardzo istotne – decydują bowiem o bezpieczeństwie pracowników i jakości wyrobów – o tyle odpowiednia kultura organizacji może wprowadzić firmę na zupełnie nowy poziom efektywności. Najlepszym rozwiązaniem dla produkcji jest więc połączenie racjonalnych instrukcji z odpowiednią dawką specjalnego czynnika X, charakteryzującego daną firmę.

Zasady

Celem wprowadzania w firmie produkcyjnej sztywnych zasad jest ustawienie ram, w których poruszają się wszyscy pracownicy organizacji. Dzięki tym ramom możliwe jest łatwiejsze zarządzanie procesami i zmianą, a pracownicy korzystają z nich, w celu określenia, czym konkretnie i w jaki sposób powinni się zajmować. Kluczowe są chociażby zasady BHP, dzięki którym praca staje się znacznie bezpieczniejsza i spokojniejsza. Istotne są także zasady związane z zapewnianiem jakości wyrobów, a także utrzymaniem ruchu – np. częstotliwość i zakres przeglądów. Konkretne zasady spełnić trzeba podczas rekrutacji nowego pracownika czy dawania komuś awansu. Personel kieruje się także zasadami podczas korzystania z przysługujących każdemu przerw, dokonywania przezbrojenia maszyny czy konserwacji urządzenia. Każdej jednej czynności produkcyjnej dotyczą zasady i nie da się praktycznie funkcjonować bez nich w środowisku tak złożonym i skomplikowanym, jakim jest produkcja.

 

Kultura

Rolą kultury organizacji jest wypełnienie wszelkich luk i szczelin pomiędzy zasadami. O ile większość procesów da się klarownie opisać, o tyle pomiędzy nimi jak i w nich samych zazwyczaj występuje pewna przestrzeń do interpretacji faktów. To, jak zasady zostaną odczytane i wdrożone w życie zależy od ich zrozumienia przez pracownika oraz jego intencji. Na intencje i postawę ma zaś wpływ właśnie kultura. Budowanie kultury organizacji to proces złożony i trudny, wymagający od kadry kierowniczej wypracowania spójnej wizji organizacji oraz jej wartości.

Czy nasza firma jest nowoczesnym, szybko rozwijającym się przedsiębiorstwem, w którym liczy się innowacyjność i mądre rozwiązania trudnych problemów? A może jesteśmy firmą, w której największą wartość ma lojalność, wiedza i doświadczenie na danym stanowisku? To, jakiego ducha menedżment chce kształtować w organizacji będzie później wpływało na decyzje podejmowane przez pracowników. Tudzież na fakt podejmowania przez nich decyzji w ogóle. Bardzo łatwo bowiem zabić w personelu ducha walki i działania obarczając pracowników zbyt dużą liczbą zasad i instrukcji, przez co przestrzeni na inicjatywę własną pozostaje zbyt mało.

Połączenie zastosowania kluczowych zasad pracy z odpowiednią dawką kultury organizacji jest złotym środkiem dla firm produkcyjnych. Pozwala na zachowanie rdzenia produkcyjnego firmy bez tłumienia pomysłów pracowników. Kto wie, możliwe, że inicjatywa jednego z nich pozwoli na modyfikację którejś z zasad, dzięki czemu przedsiębiorstwo zyska np. możliwość oszczędzania zasobów.

Autor: mgr inż. Agnieszka Hyla  — pełni funkcję kierownika zespołu wytwarzającego oprogramowanie w jednej z polskich firm informatycznych. Specjalizuje się w pracy nad efektywnością działań pracowników o profilu technicznym i optymalizując procesy organizacyjne. Autorka tekstów z zakresu zarządzania w produkcji, utrzymaniu ruchu i IT.

Źródło: Redakcja Portal Przemysłowy.pl
Zdjęcia: Pexels.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię