Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP u producenta profili i rur

62

Pełna kontrola nad zapasami

Jednym z największych wyzwań w projekcie było rozwiązanie kwestii nadmiernego zapasu w magazynie surowców. Starając się być przygotowanym na każdy rodzaj zamówienia, przechowywano w nim znacznie większe rezerwy materiałów, niż wynikało to z bieżących zleceń.

Wdrożenie ERP pozwoliło na bardziej precyzyjne planowanie produkcji, a tym samym dokładniejsze prognozowanie zapotrzebowania na surowce. W systemie są dokonywane analizy pozwalające na precyzyjne wyliczenie – jakie półprodukty, w jakich ilościach oraz w jakim terminie powinny zostać sprowadzone od dostawców, by zlecenia produkcyjne mogły zostać realizowane w zakładanym czasie. Zawarcie odpowiednich umów z dostawcami i implementacja narzędzia do planowania dostaw pozwoliły zmniejszyć stany magazynowe materiałów (wartościowo) o 100 tys. złotych.

Poprawa wydajności

Wdrożenie rozwiązania informatycznego obejmującego swoimi funkcjami różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwoliło wykorzystać je również do rozliczania czasu pracy (RCP). Dotyczy to w szczególności pracowników bezpośrednio biorących udział w procesie produkcji. Ze względu na jej sezonowość zdarzają się okresy, w których pracownicy produkcji wykonują nadgodziny, jak i takie, kiedy mają niedobory. System ERP znacznie ułatwia i przyspiesza rozliczanie czasu pracy, dzięki automatycznemu wyliczaniu list płac.

Takie rozwiązanie bezpośrednio wiąże się z możliwością bieżącego monitorowania jakości pracy. Narzędzie pozwala kierownikom optymalizować proces planowania czasu pracy, a także, na tej podstawie, udostępnia aktualne informacje, czy praca idzie zgodnie z planem, czy nie doszło do przestojów, które wymagają szybkiej reakcji.

Efekty wdrożenia systemu ERP u producenta profili i rur

Wdrożone oprogramowanie znacząco usprawnia proces komunikacji w przedsiębiorstwie. Umożliwia stworzenie przejrzystego obrazu wszystkich procesów biznesowych, które zachodzą w firmie.

Wprowadzenie możliwości planowania produkcji pozwoliło kierownikowi produkcji dokonywać szczegółowych i precyzyjnych analiz określających to, w którym momencie, jaki rodzaj surowca czy komponentu będzie potrzebny do realizacji zamówień. Reorganizacja pracy wspieranej przez system spowodowała 2,5-krotne zwiększenie rotowania materiału od wejścia do zakładu do momentu jego opuszczenia (z 35 do 14 dni)! Po wdrożeniu systemu wydajność pracy wzrosła w sumie o 10%.

Źródło: SENTE