Weź udział w Seminarium technicznym „Odpylanie i filtracja przemysłowa” – 29 sierpnia 2019, Katowice

640

Technologie filtracji spalin mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu,
w których efektem ubocznym prowadzonej działalności gospodarczej jest emisja gazów, bardzo często zanieczyszczonych dodatkowo cząstkami stałymi.

Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu czy pyłów, skutkują potrzebą ponoszenia wysokich nakładów na inwestycje w instalacje odpylania. Ze względu na szerokie zainteresowanie powyższymi zagadnieniami, serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium technicznym „Odpylanie i filtracja przemysłowa”, które odbędzie się 29 sierpnia 2019 w Katowicach.

Bezawaryjna praca kluczowych dla przedsiębiorstwa maszyn nie jest możliwa bez
odpowiedniego doboru optymalnego i skutecznego rozwiązania służącego do przeprowadzenia filtracji. Precyzyjnie zaprojektowany system chroni więc: środowisko, ludzi i podnosi wydajność produkcji. Natomiast odpowiednio dobrane przemysłowe odkurzacze i inne akcesoria z certyfikatem ATEX gwarantują dodatkowe zabezpieczenie przed wybuchem.

Celem naszego Seminarium jest wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie
nowoczesnych rozwiązań dotyczących systemów odpylających, układów odsiarczania,
odazotowania spalin, filtrów, odkurzaczy przemysłowych, systemów monitorowania emisji,
systemów przeciwwybuchowych.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
• Detekcja i monitoring niebezpiecznych substancji – pyłów i gazów
• Przegląd najlepszych technologii i produktów w zakresie: monitorowania, separacji,
transportowania, oddzielania i odkurzania pyłów, gazów itp.
• Bezpieczeństwo i gaszenie pożarów w: silosach magazynowych, filtrach i instalacjach
odpylania
• Kompleksowe podejście do zabezpieczeń przed wybuchem i pożarem w strefach
pyłowych
• Ocena oddziaływania na środowisko nowych inwestycji i istniejących instalacji
przemysłowych
• Otoczenie regulacyjne i możliwości pozyskania finansowania.
• Przykłady wdrożeń i nowych inwestycji.
Seminarium kierujemy do pracowników następujących działów:
• Pionu produkcyjnego i technicznego w tym:
• Kierownicy i mistrzowie Utrzymania Ruchu
• Automatyków
• Głównych energetyków
• Technologów
• Pracowników ds. badań i rozwoju
• Pracowników pionu zakupów
• Pracowników działu ochrony środowiska
• Specjalistów ds. bezpieczeństwa

Wachlarz filtrów przemysłowych jest niezmiernie szeroki, co powoduje, że jego zakup
staje się niekiedy prawdziwym wyzwaniem dla użytkownika. Jedynie dobra znajomość procesu filtracji pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego Seminarium stworzymy miejsce do istotnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Jednocześnie zaprezentujemy najnowsze wdrożenia oraz najciekawsze rozwiązania technologiczne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w wydarzeniu!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.cbepolska.pl

Manager projektu: Renata Sobczak, Renata.Sobczak@cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem: (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl