Wydajność, bezpieczeństwo i konserwacja zapobiegawcza – trendy na rynku napędów niskiego napięcia

220

Rynek napędów o zmiennej prędkości wraca na właściwe tory, z 7,7% wzrostem przewidywanym na 2021 rok. Nasze najnowsze badania rynkowe oferują wgląd w trzy ważne trendy wpływające na rynek napędów: bezpieczeństwo funkcjonalne, konserwację predykcyjną i przepisy dotyczące wydajności. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest trendem powolnego wzrostu, ale jest bardzo realne i nie zatrzyma się. Konserwacja predykcyjna, choć niektórzy uważają ją za szum, ma kluczowe znaczenie, a napędy mają do odegrania dużą rolę. Wreszcie, efektywność energetyczna jest oczywiście w modzie. Nowe klasy, takie jak IE4 i IE5, wymagają napędów, a zatem zapewnią ważny impuls rynkowy.

Bezpieczeństwo funkcjonalne – użytkownicy napędów zaczynają wykraczać poza STO
Postęp w kierunku zwiększonego bezpieczeństwa funkcjonalnego w sektorze napędów jest powolny i pod dwoma istotnymi względami nierównomierny. Po pierwsze, istnieją znaczne rozbieżności na poziomie regionalnym, przy czym normy i przepisy wywierają odgórną presję w Stanach Zjednoczonych i regionie EMEA, podczas gdy w Chinach i innych regionach o niskich kosztach motorem jest głównie użytkownik końcowy. Po drugie, charakter i zastosowanie różnych napędów determinuje poziomy bezpieczeństwa funkcjonalnego. Większość napędów sprzedawanych w regionie EMEA i obu Amerykach zawiera podstawową technologię STO (bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego), a tylko niewielka część ma coś bardziej zaawansowanego. Przepisy UE zmuszają producentów do włączania funkcji SS1 i SLS do swoich produktów, ale postęp jest ograniczony, ponieważ zaawansowane bezpieczeństwo wymaga precyzyjnego sterowania – często pełnego sterowania wektorowego w zamkniętej pętli – co znacznie podnosi ceny.

Chociaż postęp w kierunku większego bezpieczeństwa funkcjonalnego jest powolny, należy zauważyć, że niektórzy producenci napędów już teraz włączają własne, dostosowane do potrzeb funkcje bezpieczeństwa, aby zdobyć rynek w określonych zastosowaniach.Na przykład, Lenze i SEW robią to z napędami przenośnikowymi zaprojektowanymi do bardzo specyficznych zastosowań w sektorze spożywczym i lotniskowym.

Konserwacja predykcyjna – napęd jako czujnik i agregator danych

W przeciwieństwie do innych form konserwacji i monitorowania maszyn, konserwacja predykcyjna (PdM) jest proaktywna, wykorzystując dane i algorytmy uczenia maszynowego do sygnalizowania, kiedy może dojść do awarii.Wartość PdM polega na tym, że zapobiega ona awariom drogich silników, a co gorsza, zatrzymaniu produkcji.

Kluczową cechą napędów LV jest to, że mogą one wykonywać PdM na sobie i na silnikach, którymi sterują. Działają jako czujniki danych, wskazując, kiedy silnik jest pod obciążeniem, a także działają jako agregatory danych. Producenci maszyn dostrzegli wartość pieniężną opracowywania aplikacji konserwacji predykcyjnej, ale powiedzieli nam, że głównym problemem jest zbieranie dokładnych danych dotyczących drgań i temperatury.Wynika to z faktu, że nie zawsze możliwe jest umieszczenie czujników na odpowiednich częściach maszyny.

Zdolność napędów LV do monitorowania i przechowywania danych z maszyn, którymi sterują, może oznaczać, że staną się one predykcyjnym rozwiązaniem konserwacyjnym wybieranym przez konstruktorów maszyn. Funkcje PdM w napędach będą początkowo droższe, ale ich wartość jest tak duża, że szybko staną się standardowymi funkcjami, a ceny spadną. Producenci napędów powinni uznać PdM za potencjalnie znaczący strumień przychodów i wykorzystać tę okazję już teraz.

Przepisy dotyczące wydajności – poważna szansa rynkowa

Około 40% światowej energii elektrycznej jest zużywane przez silniki elektryczne.Globalne dążenie do zrównoważenia energetycznego spowodowało rozprzestrzenienie się przepisów dotyczących efektywności energetycznej na całym świecie. Nowe przepisy obowiązujące w tym roku w UE, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie stanowią, że wszystkie sprzedawane silniki muszą spełniać normy IE3. W konsekwencji wzrósł popyt na napędy z branży silników elektrycznych.

Normy IE4 i IE5 są obecnie dobrze znane, ale nie są jeszcze egzekwowane, a silniki działające zgodnie z tymi normami wymagają napędu. Chociaż obecnie IE4 i IE5 zajmują tylko niewielki segment rynku, przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5-10 lat nastąpi znaczny wzrost ich udziału w rynku. Początkowo wysoki koszt tej nowej generacji silników będzie oznaczał, że będą one penetrować tylko energochłonne sektory, takie jak HVAC i centra danych, w których zwrot z inwestycji byłby znaczny. Jednak presja regulacyjna w połączeniu z erozją cen w miarę wzrostu popytu będzie napędzać rozprzestrzenianie się tej technologii.

Obecnie Europa jest liderem w zakresie regulacji sprawności silników i spodziewamy się, że przyjęcie silników IE4 i IE5 będzie tam najwyższe. Zachęcające jest jednak to, że Chiny niedawno przyjęły IE3 jako standard wydajności.W międzyczasie amerykański departament energii stawia na całe systemy silnikowe, a nie na poszczególne komponenty – jest to sposób myślenia, który zachęci do stosowania napędów w celu zwiększenia wydajności do wymaganych poziomów.

Źródło: Interact Analysis