Zakład produkujący przekąski uzyskuje duże oszczędności dzięki łożyskom NSK

266

Duży producent przekąsek, doświadczając powtarzających się uszkodzeń łożysk na liniach krajalnic, wdrożył zespoły łożyskowe NSK Life-Lube®, co przyniosło oszczędności przekraczające 130 tys. € – głównie dzięki wyeliminowaniu strat w produkcji.

Czas dostępności instalacji ma kluczowe znaczenie w branżach przetwórczych, takich jak produkcja żywności i napojów. Aby zachować konkurencyjność na wymagającym rynku, wiele firm w tym sektorze prowadzi model biznesowy oparty na dużej przepustowości i niskich marżach. Z tego powodu wszelkie przestoje linii procesowych mogą bardzo negatywnie wpływać na rentowność.

Dobrym tego przykładem jest producent przekąsek, który zaczął doświadczać częstych uszkodzeń łożysk na liniach krajalnic o krytycznym znaczeniu procesowym. Chcąc jak najszybciej rozwiązać ten problem, zakład zwrócił się do ekspertów NSK.

W ramach Programu Wartości Dodanej AIP doświadczony zespół inżynierów NSK przeprowadził na miejscu badanie mapy procesu obejmujące analizę uszkodzonych łożysk. W ramach tego działania zidentyfikowano problem w postaci wymywania smaru, który był związany z procedurami intensywnego mycia linii produkcyjnej. Zakład musiał wymieniać łożyska co sześć tygodni w trakcie rutynowych prac konserwacyjnych, aby zapobiec niepożądanym przestojom. Czasami jednak przed planowaną konserwacją dochodziło do uszkodzeń łożysk, co prowadziło do przerw w produkcji, których roczny koszt przekraczał 100 tys. euro.

Firma NSK zarekomendowała wymianę dotychczas używanych łożysk na zespoły Life- Lube®. Seria Life-Lube® łączy w sobie odporność na korozję termoplastycznych opraw Silver-Lube® (o gładkiej, niemalowanej powierzchni) z doskonałymi właściwościami uszczelniającymi i smarującymi wkładek Molded-Oil, które zawierają smar stały. Ten zastrzeżony materiał składa się ze smaru i żywicy poliolefinowej o dużym powinowactwie do oleju. Smar uwalnia się równomiernie i nieprzerwanie przez długi czas, utrzymując środowisko pracy w czystości, ponieważ nie ma potrzeby jego uzupełniania i pozostaje on na swoim miejscu.

Zespoły łożyskowe Life-Lube® są przeznaczone do użytku w sektorach, w których kontakt z wodą i cieczami procesowymi jest nieunikniony oraz tam, gdzie wymagana jest długa żywotność środka smarnego. Z tego powodu firma NSK uznała oprawy Life-Lube® za optymalne rozwiązanie dla zakładu produkcji przekąsek, w którym obowiązują procedury intensywnego mycia opartego na detergentach.

W celu określenia przydatności zarekomendowanego rozwiązania firma NSK zaleciła przeprowadzenie próby zespołów łożyskowych z oprawą Life-Lube® na jednej z trzech linii krajalnic wykorzystywanych w zakładzie produkującym przekąski. Po roku łożyska nadal działały bezproblemowo, nie wykazując żadnych uszkodzeń, co całkowicie wyeliminowało przestoje w produkcji. Zakład korzysta obecnie ze znacznie niższych kosztów części i prac konserwacyjnych, odnotowując imponujące roczne oszczędności w wysokości 134 478 € . Dzięki temu sukcesowi zespoły łożyskowe NSK Life-Lube® wykorzystywane są obecnie także w pozostałych dwóch liniach krajalnic w fabryce przekąsek.

Źródło: NSK