6 kluczowych trendów na rynku monitoringu wizyjnego w 2022 roku

212

  1. Ochrona autentyczności nagrań

Fundamentalne znaczenie ma nie tylko cyberbezpieczeństwo zewnętrznych urządzeń w sieci, ale także autentyczność przechwyconego obrazu wideo. Wraz z rosnącym postępem technologicznym, zwiększa się ilość metod manipulacji materiałem filmowym. Biorąc ten fakt pod uwagę, autentyczność nagrań z monitoringu może być częściej kwestionowana.

Aby uznać dane z monitoringu za niezaprzeczalnie autentyczne, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które zabezpieczają obraz na etapie jego rejestracji. Jedną z metod jest wprowadzenie cyfrowego podpisu do strumienia wideo w momencie przechwytywania, co może udowodnić, że dany obraz został wygenerowany z konkretnej kamery w danym czasie, bez naruszania jego struktury.

– Wyzwaniem dla branży jest wspieranie podobnych inicjatyw w zakresie autentyczności i bezpieczeństwa nagrań z monitoringu – mówi Bogumił Szymanek i podkreśla: – Zadaniem producentów jest więc nieustanne rozwijanie standaryzacji rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa materiałów wideo.

  1. Upowszechnienie rozwiązań AI

AI według niektórych nie jest już tylko trendem, a powszechnie stosowanym rozwiązaniem w XXI wieku. Popularność AI niesie za sobą potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczących rozwoju i wykorzystywania technologii w sposób etyczny. Przepisy powinny być formowane na wszystkich szczeblach – lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Obecnie, do uregulowania rozwiązań AI przygotowuje się Komisja Europejska – w kwietniu został przestawiony projekt unijnego prawa AI Act.

Zrównoważony rozwój AI w zakresie monitoringu wizyjnego pokazuje branży nowe możliwości. Integracja rozwiązań AI z układami SoC sprawi, że możliwa będzie optymalizacja wszystkich aspektów wydajności monitoringu – od konfiguracji kamery, po jakość obrazu i analitykę.

  1. Pandemia jako katalizator kolejnych zmian – projektowanie układów SoC

Podsumowując zeszły rok, eksperci podkreślali, jak wielkie znaczenie miała pandemia COVID-19 w rozwoju technologii bezdotykowych, które zagościły na stałe w przestrzeni publicznej. Podobną zależność można zaobserwować w sektorze monitoringu wideo – teraz wiemy, jak inteligentne wideo jest w stanie nadzorować przestrzeganie aktualnych obostrzeń, np. dystansu społecznego.

W trakcie pandemii, sektor technologiczny mierzył się także z problemami w łańcuchu dostaw, które skłoniły producentów do zastanowienia się jak alternatywnie tworzyć i pozyskiwać komponenty dla swoich produktów. Globalny niedobór półprzewodników doprowadził do tego, że wiele kluczowych firm, takich jak Volkswagen, Tesla czy Apple, publicznie zadeklarowało chęci projektowania własnych półprzewodników czy układów SoC. Przykładowo, Axis Communications przy współpracy z ARTPEC od lat projektuje własne układy SoC. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie nastąpi wzrost w stosowaniu podobnych rozwiązań w całym sektorze bezpieczeństwa.

  1. 5G i jego miejsce w sektorze bezpieczeństwa

Patrząc szeroko, technologia 5G od kilku lat jest jednym z najważniejszych tematów w świecie innowacji technologicznych. W przypadku sektora dozoru wizyjnego i systemów bezpieczeństwa sprawa ma się nieco inaczej – dopiero od niedawna producenci decydują się na wprowadzanie rozwiązań opartych na 5G.

Mówiąc stricte o rynku polskim, technologia 5G zaczyna wpływać na pracę, rozrywkę, bezpieczeństwo i sposób, w jaki się komunikujemy. Nadchodzi rewolucja w większych miastach, zwłaszcza w systemach bezpieczeństwa miejskiego. Wykorzystanie 5G pozwoli na wydajniejsze zarządzanie ruchem miejskim czy oświetleniem.

Gdy mowa o 5G w przypadku monitoringu wizyjnego, ważnym aspektem jest możliwość tworzenia prywatnych sieci 5G. Wysoka przepustowość i niewielkie opóźnienia, mogą stworzyć szybką i niezawodną sieć, która z jednej strony zapewni bezpieczeństwo sieci i podłączonych do niej urządzeń, a z drugiej – będzie wygodną alternatywą dla „plątaniny” kabli sieciowych.

  1. Zrównoważony rozwój – czynnik warunkujący rozwój wszystkich trendów

Pojęcie zrównoważonego rozwoju nie może być dłużej postrzegane jedynie w kategorii trendu. To holistyczne podejście powinno warunkować wszystkie działania: od metody projektowania i wytwarzania surowców, po sposób prowadzenia działalności i współpracę z dostawcami – wszystko to w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Każdy trend technologiczny powinien być przeanalizowany pod kątem tego, czy może zostać opracowany i wprowadzony na rynek w sposób etyczny, a więc zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju.

– Obecnie takiej analizie musi zostać poddany każdy aspekt działalności. W przypadku monitoringu wizyjnego są to zagadnienia z zakresu wydajności energetycznej i wykorzystania materiałów do produkcji kamer, miejsce i sposób produkcji, współpraca z dostawcami oraz etyczne implementacje trendów i nowych technologii. Warto byśmy pamiętali o tym, że tego typu rozwiązania będą wspierać nie tylko biznes, ale także wpływać na jakość naszego życia – dodaje Bogumił Szymanek z Axis Communications.

Źródło: AXIS