FLIR wprowadza iskrobezpieczną kamerę do wykrywania wycieków gazu

895

FLIR GFx320, przeznaczoną dla branży petrochemicznej i gazowej.

FLIR GFx320 wykrywa gazy węglowodorowe i spełnia wymagania norm stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. FLIR Systems, Inc. ogłosiła wprowadzenie FLIR GFx320, kamery z funkcją obrazowania optycznego gazów (OGI), przeznaczonej dla branży petrochemicznej i gazownictwa. Nowa kamera jest zaprojektowana pod kątem stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. FLIR GFx320 wykrywa i wizualizuje niewidoczne emisje węglowodorów, takich jak metan oraz lotnych związków organicznych (LZO) zwykle występujących w miejscach wydobycia ropy i gazu ziemnego. Kamera uzyskała certyfikaty zgodności ze światowymi normami i została uznana przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną za sprzęt iskrobezpieczny i zabezpieczony przed wybuchem.

Certyfikowana iskrobezpieczna kamera OGI FLIR GFx320 stanowi innowacyjną technologię badania newralgicznych i potencjalnie niebezpiecznych stref pracy. Pracownicy nie muszą już skanować niezorganizowanych i zorganizowanych emisji gazu z granicy obszarów niebezpiecznych. Zamiast tego mogą, przy użyciu FLIR GFx320, badać potencjalne ryzyka z większej odległości, a po uznaniu strefy za bezpieczną wejść do niej i kontynuować skanowanie z bliska. Pierwsza kamera iskrobezpieczna FLIR GFx320 zwiększa bezpieczeństwo inspektorów i pozwala im pracować w terenie z większą pewnością.


Podobnie jak wcześniejszy model FLIR GF320, kamera FLIR GFx320 jest skalibrowana w celu pomiaru temperatury. Jej użytkownicy mogą uzyskać optymalny kontrast termiczny między składnikiem gazowym a otoczeniem oraz dokonać inspekcji instalacji pod kątem strat energetycznych. Kamerę przetestowano i potwierdzono zgodność czułości z poziomami zdefiniowanymi w normie dotyczącej metanu OOOOa amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Urządzenie oznacza każde nagranie danymi GPS, aby spełnić dodatkowe wymagania prawne w zakresie raportowania.

„Ostatnie zaostrzenia przepisów w zakresie metanu w USA i na całym świecie spowodowały, że producenci ropy i gazu potrzebują szybkiego i bezpiecznego sposobu na wykrywanie i obrazowanie emisji gazu” – powiedział Andy Teich, prezes i dyrektor generalny FLIR. „GFx320 pozwala utrzymać bezpieczeństwo pracowników i identyfikować gazy cieplarniane, takie jak metan. Kamera stanowi kolejny istotny przykład, jak technologia FLIR chroni życie i dba o środowisko”.

GFx320 jest dostępna w sprzedaży na całym świecie za pośrednictwem autoryzowanych kanałów dystrybucji FLIR. Więcej informacji znajduje się na stronie www.flir.com/gfx320.