Fluke przygotowała „Centrum rozwiązań dla sektora energetycznego” w ramach platformy edukacyjnej „Centra Rozwiązań”

743

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna. 

„Centrum rozwiązań dla sektora energetycznego” przygotowane przez Fluke będzie dostępne online (http://solutions.fluke.com/plpl/fluke-power-utilities) jako zbiór materiałów edukacyjnych i porad odnośnie sprzętu, jego zastosowań, radzenia sobie z najczęstszymi problemami związanymi z pomiarami itp. w energetyce.

Przykładowe tematy omawiane w ramach „Centrum rozwiązań dla sektora energetycznego” Fluke to m.in.:

1. Jak zmniejszyć poziom ryzyka w środowisku pracy?

Wraz ze wzrostem złożoności systemów dystrybucji oraz dołączanych obciążeń zwiększa się także prawdopodobieństwo wystąpienia nieustalonych stanów przepięciowych. Silniki, kondensatory oraz konwertery zasilania, takie jak przemienniki częstotliwości, mogą być głównymi źródłami skoków napięcia. Pioruny uderzające w napowietrzne linie przesyłowe także mogą powodować niezwykle niebezpieczne, wysokonapięciowe stany nieustalone. Podczas przeprowadzania pomiarów układów elektrycznych stany nieustalone stanowią „niewidoczne” i w dużej mierze nieuniknione zagrożenie. Występują często w obwodach niskonapięciowych, a ich wartości szczytowe mogą sięgać kilku tysięcy woltów.
Żaden przyrząd sam w sobie nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa podczas prac elektrycznych. Jedynie połączenie właściwych przyrządów z odpowiednią praktyką zawodową w zakresie bezpiecznej pracy zapewnia maksymalną ochronę. Dzięki Centrum można będzie uzyskać szczegółowe informacje o normie IEC/EN 61010 i dowiedzieć się więcej na temat kategorii bezpieczeństwa pomiaru (CAT), czytając opis zastosowań.

2. Dlaczego jakość energii ma kluczowe znaczenie dla sprawnego działania urządzeń?

Przy optymalizacji wydajności w sektorze przemysłowym zużycie energii jest jednym z niewielu parametrów wejściowych, które można łatwo kontrolować.

Konsekwencje niskiej jakości zasilania mogą mieć bezpośredni wpływ na wynik finansowy w wyniku dopłat naliczanych przez lokalne zakłady energetyczne. Niska jakość zasilania może również doprowadzić do uszkodzenia najistotniejszych urządzeń, a w rezultacie do przestojów.

3. Jak zapobiegać nieoczekiwanym awariom sprzętu?

6 powodów, dla których należy stosować proaktywne podejście do konserwacji i zapobiegać nieoczekiwanym awariom sprzętu to: Przewidywalność, Bezpieczeństwo, Zysk, Dłuższe przerwy między przeglądami, Niezawodność, Spokój umysłu.

4. Zwiększenie szybkości reakcji i naprawy w przypadku przerw w procesach

Praca w branży energetycznej wiąże się z wyzwaniami, takim jak zapobieganie przestojom, testowanie systemów bezpieczeństwa, wyszukiwanie i usuwanie awarii powodujących przerwy w procesach, natychmiastowe reagowanie i naprawy oraz pomiary szybkości wycieku.

Multimetry termiczne to podstawowe przyrządy do rozwiązywania problemów z urządzeniami elektrycznymi. Umożliwiają one sprawdzanie gorących miejsc w urządzeniach wysokonapięciowych i transformatorach oraz wykrywanie nagrzewania się bezpieczników, przewodów, izolatorów, złączy, złączek i przełączników.

5. Znaczenie wykrywania sześciofluorku siarki (SF6) w branży elektroenergetycznej

Urządzenia używane w podstacjach elektroenergetycznych, takie jak rozłączniki obwodów i transformatory, służą do przełączania i transformowania wysokich napięć i prądów o dużym natężeniu. Przełączanie wysokich napięć stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz produkcji, ponieważ może prowadzić do powstawania wyładowań łukowych. Sześciofluorek siarki (SF6) jest używany w tych urządzeniach w celu izolacji. Dzięki właściwościom jonizacyjnym ten gaz cieplarniany o właściwościach gaszących to jedna z najbardziej efektywnych alternatyw dla innych izolatorów, takich jak olej czy powietrze. Jednak ze względu na właściwości gazu cieplarnianego należy upewnić się, że wycieki tego gazu są skutecznie wykrywane i usuwane.

6. Wykorzystanie termografii podczerwonej w konserwacji prognostycznej

Ciepło często stanowi wczesny objaw uszkodzenia lub wadliwego działania sprzętu, co sprawia, że jest ono kluczowym parametrem wydajności monitorowanym w programach konserwacji prognostycznej. Technicy zajmujący się konserwacją prognostyczną regularnie sprawdzają temperaturę sprzętu o newralgicznym znaczeniu, dzięki czemu mogą monitorować warunki pracy wraz z upływem czasu i szybko identyfikować nietypowe odczyty, które wymagają dalszych działań kontrolnych.

Dzięki monitorowaniu wydajności sprzętu i planowaniu czynności konserwacyjnych stosownie do potrzeb można zmniejszyć prawdopodobieństwo nieplanowanego przestoju w wyniku awarii sprzętu.

7. Jak zmniejszać koszty operacyjne, redukując jednocześnie emisje?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opracowała dobrowolną normę ISO 50001 w zakresie zarządzania energią w celu zwiększenia sprawności energetycznej w przemyśle. Poprzez systematyczną i regularną kontrolę sprawności silników elektrycznych można wyznaczyć poziomy odniesienia oraz wskaźniki sprawności energetycznej wymagane przez normę ISO 50001.

Platforma „Centrum rozwiązań dla sektora energetycznego” daje również możliwość porozmawiania ze specjalistami firmy Fluke w wymienionych dziedzinach.

Źródło: www.solutions.fluke.com