Jak wykrywać wycieki sprężonego powietrza, gazu i podciśnienia oraz znajdować ukryte zyski

950

W zakładach i obiektach przemysłowych układy sprężonego powietrza, gazu i podciśnienia są niezbędnym źródłem energii. Sprężarki są we współczesnych fabrykach łatwiej dostępne niż inne źródła energii, takie jak elektryczność. Obsługują maszyny, narzędzia, roboty, lasery, systemy obróbki produktów i wiele innych elementów.

Mimo to wiele układów sprężonego powietrza, gazu i podciśnienia jest podatnych na zużycie i niewłaściwe praktyki konserwacyjne, które przyczyniają się do powstania największych strat w całym okresie użytkowania — nieustannie pojawiających się nieszczelności. Mogą być one ukryte za maszynami, w punktach przyłączeniowych, zamocowanych u góry rurach, pękniętych przewodach lub zużytych wężach. Straty szybko się nawarstwiają i mogą nawet prowadzić do przestojów.

Wysokie koszty zmarnowanego powietrza

Według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych jedna nieszczelność o wielkości 1/8” (3 mm) w instalacji sprężonego powietrza może kosztować ponad 2500 USD rocznie. Departament szacuje, że przeciętny zakład, który nie jest odpowiednio konserwowany, może w wyniku nieszczelności obniżyć o 20% swoją łączną wydajność wytwarzania sprężonego powietrza. Rząd Nowej Zelandii w ramach projektu Target Sustainability ocenia, że nieszczelności układów mogą stanowić od 30 do 50% wydajności układu sprężonego powietrza. Szybkie wykrywanie wycieków sprężonego powietrza, gazów i podciśnienia jest istotnym czynnikiem w znajdowaniu ukrytych zysków. Wycieki powietrza mogą również prowadzić do wydatków kapitałowych, przeróbek, przestojów lub problemów z jakością oraz wzrostu kosztów konserwacji.

Aby zmniejszyć straty ciśnienia spowodowane nieszczelnościami, operatorzy często wyrównują je z nadwyżką poprzez zakup większej sprężarki, niż jest to potrzebne, co wymaga znacznych nakładów kapitałowych i prowadzi do wzrostu kosztów energii. Nieszczelności w instalacji mogą również spowodować awarię urządzeń zależnych od panującego w niej ciśnienia wynikającą z jego spadku. To z kolei może prowadzić do opóźnień w produkcji, nieplanowanych przestojów, problemów z jakością, skrócenia okresu eksploatacji i zwiększenia liczby czynności konserwacyjnych ze względu na niepotrzebne cykle pracy sprężarek.

Nic dziwnego, że układy sprężonego powietrza w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych i jednostkach rządowych traktowane są jako potencjalne źródło oszczędności. Wycieki prowadzą do strat. Ich usunięcie pomaga operatorowi zaoszczędzić pieniądze i uniknąć konieczności zwiększenia wydajności układu przez zastosowanie dodatkowych urządzeń.

Ich znalezienie i usunięcie nie jest łatwe.

W wielu zakładach i obiektach nie wdrożono programu wykrywania nieszczelności. Ich znalezienie i usunięcie nie jest łatwe. Określenie ilości odpadów i obliczenie kosztów wymaga zatrudnienia specjalistów ds. energii lub konsultantów przeprowadzających audyty układów zasilania powietrzem przy użyciu analizatorów i rejestratorów energii. Systematyczne obliczanie rocznych oszczędności związanych z eliminowaniem wycieków może stanowić dobre uzasadnienie biznesowe dla realizacji tego rodzaju projektu.

Audyty energetyczne układów sprężonego powietrza są często przeprowadzane we współpracy z organizacjami przemysłowymi, rządowymi i pozarządowymi (NGO). Program partnerski Compressed Air Challenge (CAC) stanowi przykład współpracy podjętej z inicjatywy tych grup. Jego głównym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i materiałów edukacyjnych, które pomogą przedsiębiorstwom w wytwarzaniu i wykorzystywaniu sprężonego powietrza przy zachowaniu maksymalnej, zrównoważonej wydajności.

Dźwiękowy detektor wycieków Fluke ii900

Dlaczego ultradźwiękowe wykrywanie wycieków jest nieskuteczne

Typowe praktyki w zakresie wykrywania nieszczelności są niestety dość prymitywne. Tradycyjna metoda polega na nasłuchiwaniu syczących dźwięków, które są praktycznie niemożliwe do usłyszenia w wielu środowiskach, a także spryskaniu wodą z mydłem obszaru potencjalnego wycieku, co powoduje bałagan i stwarza ryzyko poślizgnięcia się.

Najpopularniejszym obecnie przyrządem służącym do wykrywania wycieków ze sprężarki jest ultradźwiękowy czujnik akustyczny — przenośne urządzenie elektroniczne, które rozpoznaje dźwięki o wysokiej częstotliwości związane z wyciekami powietrza. Typowe czujniki ultradźwiękowe ułatwiają wykrywanie wycieków, ale ich obsługa jest czasochłonna, a personel serwisowy może z nich korzystać tylko w czasie planowanych przestojów, podczas których jego czas mógłby zostać efektywniej spożytkowany na konserwację innych maszyn o kluczowym znaczeniu. Przyrządy te wymagają również, aby w celu znalezienia nieszczelności operator znajdował się w pobliżu testowanego urządzenia, co utrudnia ich obsługę w trudno dostępnych miejscach, takich jak sufity czy obszary znajdujące się za urządzeniami.

Oprócz czasu potrzebnego do wykrycia nieszczelności za pomocą mydlin lub czujników ultradźwiękowych mogą wystąpić problemy z bezpieczeństwem w przypadku znalezienia nieszczelności nad sprzętem lub pod nim przy użyciu tych technik. Wspinanie się po drabinach lub czołganie się w pobliżu sprzętu może stanowić zagrożenie.

Wykrywanie wycieków sprężonego powietrza to przełom

A jeśli istniałaby technologia wykrywania nieszczelności, która umożliwiałaby precyzyjne określenie miejsca wycieku z odległości do 50 metrów, nawet w głośnym otoczeniu, bez konieczności wyłączania sprzętu? Firma Fluke opracowała kamerę przemysłową, która spełnia te wymagania. Kierownicy utrzymania instalacji przemysłowych nazywają przemysłową kamerę dźwiękową Fluke ii900 „przełomowym rozwiązaniem” w dziedzinie wykrywania wycieków sprężonego powietrza.

Ten nowy model przemysłowej kamery dźwiękowej, wykrywający szerszy zakres częstotliwości niż tradycyjne urządzenia ultradźwiękowe, wykorzystuje nową technologię SoundSight™ w celu zapewnienia lepszego wizualnego rozpoznawania wycieków powietrza, działającą na zasadzie podobnej do wykrywania gorących miejsc przez kamery termowizyjne.

Model ii900 jest wyposażony w zestaw niewielkich, niezwykle czułych mikrofonów, które wykrywają zarówno fale dźwiękowe, jak i ultradźwiękowe. ii900 rozpoznaje źródło dźwięku w miejscu potencjalnej nieszczelności i stosuje zastrzeżone algorytmy, które interpretują dźwięk jako wyciek. W efekcie powstaje obraz SoundMap™ — mapa kolorów nałożona na obraz światła widzialnego — wskazujący dokładnie miejsce nieszczelności. Wyniki są wyświetlane na siedmiocalowym ekranie LCD jako zdjęcia lub obrazy wideo w czasie rzeczywistym. W kamerze ii900 można zapisać do 999 plików obrazów lub 20 plików wideo do celów prowadzenia dokumentacji lub zapewnienia zgodności z przepisami.

Istnieje możliwość szybkiego skanowania dużych obszarów, co pomaga zlokalizować wycieki szybciej niż przy zastosowaniu innych metod. Można również filtrować zakresy intensywności i częstotliwości. Zespół w dużym zakładzie produkcyjnym użył ostatnio dwóch prototypowych urządzeń ii900 do zlokalizowania 80 wycieków sprężonego powietrza w ciągu jednego dnia. Kierownik ds. konserwacji stwierdził, że w przypadku użycia tradycyjnych metod znalezienie takiej liczby wycieków zajęłoby kilka tygodni. Szybkie wykrywanie i usuwanie wycieków pozwoliło ekipie także skrócić czas przestoju, który może kosztować zakład około 100 tys. USD za godzinę utraconej zdolności produkcyjnej.

Gdzie można znaleźć wycieki:

 • Łączniki
 • Przewody
 • Rury
 • Złączki
 • Gwintowane złączki rurowe
 • Szybkozłączki
 • Zestawy FRL (kombinacje filtrów, regulatorów i smarownic)
 • Syfony kondensatu
 • Zawory
 • Kołnierze
 • Dławnice
 • Zbiorniki pneumatyczne

Więcej informacji: https://www.fluke.com/pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię