Kamery termowizyjne i mierniki wibracji – skuteczna konserwacja prewencyjna dzięki współpracy urządzeń

767

Dwa pierwsze i najważniejsze symptomy zbliżającej się awarii maszyn i elementów mechanicznych to podwyższona temperatura i anormalne wibracje. Wykorzystanie w regularnej diagnostyce prewencyjnej współpracujących ze sobą kamer termowizyjnych i mierników wibracji pozwoli wcześnie wykryć nadchodzący problem, usunąć usterki i uniknąć kosztownych awarii.

Większość elementów mechanicznych wytwarza określone ciepło i wibracje podczas poprawnej pracy. O zbliżających się problemach ostrzec mogą wartości tych paramentów odstępujące od normy. Wykrycie tych zmian i określenie, czy wychodzą poza stan normalny, a więc mogą znamionować potencjalną awarię, stanowi wyzwanie dla zespołów zajmujących się konserwacją. Z pomocą przychodzą tu kamery termowizyjne, pozwalające szybko i bezpiecznie badać temperatury dużych obszarów, oraz wibrometry z funkcją porównywania wartości pomiarów z wcześniej założonymi. Dodatkowym ułatwieniem jest automatyczne tworzenie historii pomiarów dostępnej dla wszystkich użytkowników oraz możliwość natychmiastowych konsultacji zebranych pomiarów z innymi członkami zespołu. Wszystkie te możliwości zapewniają przyrządy Fluke: kamera termowizyjna Ti400 i wibrometr Fluke 805 współpracujące w systemie Fluke Connect™.

Kamery termowizyjne i wibrometry w konserwacji prewencyjnej

Prowadząc badanie kamerami termowizyjnymi, należy zwracać szczególną uwagę na podobne urządzenia pracujące w zbliżonych warunkach, ale wykazujące różne temperatury podczas pracy, oraz elementy, których temperatura wyraźnie odbiega od średniej. Dzięki zastosowaniu kamery Fluke Ti400 z systemem automatycznej regulacji ostrości LaserSharp™ użytkownik może szybko i dokładnie zarówno sprawdzać rozkład temperatur na większych obszarach jak i precyzyjnie mierzyć temperatury poszczególnych elementów.

W analizie drgań największym wyzwaniem jest odróżnienie wibracji mieszczących się w normie dla danych elementów od tych wskazujących na potencjalne problemy. Z pomocą przychodzi miernik wibracji Fluke 805, który nie tylko mierzy wibracje maszyn, uderzenia łożysk i temperaturę pierścieni, ale także porównuje uzyskane odczyty do 37 konkretnych, predefiniowanych kategorii maszyn, by wykryć odchylenia od normy. Dzięki temu technik konserwator otrzymuje kluczowe informacje o stanie maszyn i ostrzeżenia o awariach łożysk w zróżnicowanych urządzeniach mechanicznych, takich jak: silniki, pompy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki i wiele innych.

Fluke Connect™ – natychmiastowy dostęp do danych dla całego zespołu

By odpowiednio wcześnie wykryć symptomy awarii, konieczna jest możliwość porównywania uzyskanych w badaniu odczytów z danymi historycznymi. Skutecznym rozwiązaniem jest tworzenie ścieżek kontroli (obejmujących wszystkie kluczowe zasoby) za pomocą dostępnej w aplikacji Fluke Connect™ funkcji EquipmentLog™. EquipmentLog™ umożliwia utworzenie folderu z opisem i lokalizacją dla każdego kluczowego zasobu sprzętowego w dostępnej dla wszystkich użytkowników pamięci w „chmurze” Fluke Cloud™. Przy każdej kontroli urządzenia osoba, która otrzymała do niego dostęp, zapisuje obraz termiczny lub dane pomiarowe w folderze tego urządzenia, dzięki czemu możliwe jest śledzenie i monitorowanie jego stanu na przestrzeni czasu oraz uzyskiwanie dostępu do historycznych danych. Kolejną niezwykle przydatną funkcją oferowaną przez Fluke Connect™ są rozmowy wideo ShareLive™. Pozwalają one na komunikację między użytkownikami aplikacji i przesyłanie obrazów termicznych, i danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to na natychmiastowe „podzielenie” się wynikami pomiarów z innymi członkami zespołu czy przełożonymi, konsultację i podjęcie decyzji o kolejnych działaniach.

Więcej informacji na temat konserwacji prewencyjnej, urządzeń i rozwiązań ułatwiających pracę techników znajduje się na www.fluke.com/fluke/plpl/centra-rozwiazan/Konserwacja-Prewencyjna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię