Monitorowanie miniaturowych systemów lutowania na fali

1001

Firma Fluke Process Instruments prezentuje najmniejszy na rynku system profilowania termicznego zaprojektowany specjalnie do monitorowania miniaturowych systemów lutowania selektywnego na fali. DATAPAQ SelectivePaq korzysta z czterech termopar mierzących temperaturę modułu elektronicznego przechodzącego przez fazy nagrzewania wstępnego i lutowania.

Interwały pobierania próbek mogą być programowane w zakresie do 20 razy w ciągu sekundy. Szczegółowe profile temperaturowe pozwalają producentom elektroniki regulować parametry dla zapewnienia optymalnej wydajności, kontrolować jakość płytek PCB dostarczanych klientom oraz zapewnić właściwe temperatury procesu i komponentów. System profilowania obejmuje nowy 4-kanałowy, mikro-rejestrator DATAPAQ Q18 z miniaturowymi wtykami termoparowymi i barierą termiczną o małej masie, wysokości 20 mm i szerokości 40 mm. Nadaje się on doskonale do monitorowania parametrów maszyn o bardzo małej dostępnej przestrzeni oraz do współpracy z ramkami montażowymi. Uzupełniająca matryca czujnikowa do lutowania selektywnego ułatwia regularne i częste prowadzenie pomiarów stabilności procesów.

Rejestrator zapewnia dużą dokładność pomiaru równą ±0,5C i rozdzielczość 0,1C. Umożliwia podłączenie do trzech termopar o regulowanej wysokości po pomiaru temperatury fali lutowniczej oraz do dwóch termopar nagrzewania wstępnego, umożliwiając monitorowanie obu faz procesu. Termopary nagrzewania wstępnego zawierają sensor górny i dolny. Zostały przystosowane do technologii nagrzewania wstępnego IR i konwencjonalnej. Jednoczęściowa, aluminiowa obudowa rejestratora oraz wymienny pakiet akumulatorowy zapewniają długi czas bezawaryjnej pracy i niskie koszty użytkowania. System jest dostarczany z pełną wersją oprogramowania DATAPAQ Insight. Zakres analizy danych obejmuje maksymalne nachylenia zboczy, maksymalne temperatury i czasy kontaktu z falą. Oprogramowanie umożliwia eksport danych do innych aplikacji kompatybilnych ze środowiskiem Windows.

Źródło: FLUKE