RFID jako wsparcie dla systemów bezpieczeństwa

911

Opracowanie efektywnego systemu zabezpieczeń stanowi istotny element funkcjonowania każdego zakładu pracy. Wytyczenie dróg ewakuacyjnych, przejrzyste procedury i plan zarządzania kryzysowego to podstawy, które powinny być rozwijane, wraz z dostępem do nowych technologii i wymogów.

Warto sięgnąć po najnowsze rozwiązania, m.in. RFID, które powoli staje się pewnym standardem w kwestiach identyfikacji i kontroli uprawnień. Widoczne jest to szczególnie w dużych zakładach gdzie, zatrudnia się wielu pracowników, a systemy zabezpieczeń są dość skomplikowane.

Identyfikacja pracowników i pojazdów, ewidencja zasobów

Podstawową funkcjonalnością technologii RFID jest fakt, iż proces komunikacji na linii nadajnik-odbiornik odbywa się w sposób zdalny, na odległość. Pozwala to na efektywną i, co ważne, bezobsługową kontrolę systemów wejścia/wyjścia na terenie zakładu czy biura. Pracownicy posiadają spersonalizowane identyfikatory (np. w postaci karty RFID), które odczytywane są przez systemy czujników, rejestrujące obecność pracownika na terenie firmy.

Dzięki możliwości programowania chipów, w które wyposażono przepustki pracownicze, możliwe jest m.in. kontrolowanie dostępu do konkretnych obszarów i przyznawanie uprawnień, np. do otwierania szaf narzędziowych czy obsługi konkretnych urządzeń. Nie ma więc obaw, że dostanie się tam ktoś niepożądany, obcy lub jakiś pracownik zabłądzi.

RFID wykorzystywane w systemach ewidencji zasobów oraz procesie wydawania/zwrotu narzędzi i maszyn, pozwala ograniczyć niegospodarność, nielegalny pobór mienia, zwiększa poczucie odpowiedzialności za powierzone mienie. Zapewnia też permanentną kontrolę stanów magazynowych poprzez minimalizację wpływu, jaki ma na nie czynnik ludzki.

Podobnie jak system identyfikacji pracowników, działa proces rejestracji pojazdów. Samochody służbowe i prywatne  oznacza się specjalnymi chipami RFID, które umożliwiają wjazd na teren zakładu lub parkingu. Goście mogą otrzymać identyfikatory tymczasowe, które zapewniają podobne lub identyczne uprawnienia (można je programować) jak stałe przepustki.

Proces identyfikacji pojazdów również przebiega zdalnie, a skuteczny zasięg działania tagów i czytników wynosi nawet do 8 metrów. Można więc instalować tego typu systemy nawet na dwupasmowych drogach dojazdowych.

System ewakuacji wspierany technologia RFID

Proces identyfikacji pracowników oparty o technologię radiową można z powodzeniem rozbudować, tworząc system wspierający procedury bezpieczeństwa w trakcie sytuacji kryzysowych.

Wdrażając odpowiednie oprogramowanie, sprzęgając je z układem czytników i dostosowując identyfikatory pracownicze, można na bieżąco monitorować dane dotyczące obecności pracowników na terenie zakładu i poza nim w przypadku sytuacji kryzysowej, np. gdy dojdzie do skażenia, katastrofy budowlanej lub pożaru. Układy czujników samodzielnie będą rejestrować fakt przejścia pracowników przez punkty kontrolne, ustawione przy drogach ewakuacyjnych. Nieobecność kogoś z załogi system niezwłocznie sygnalizuje operatorom.

Systemy oparte o takie rozwiązania cechują się obecnie precyzją odczytu na poziomie 98% i więcej, nawet na obszarach zewnętrznych, np. drogach dojazdowych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Efektywność zakładu i jego rentowność warunkują jego istnienie, nie ma co do tego wątpliwości. Niemniej, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim zatrudnionym, zarówno w halach produkcyjnych, jak i przestrzeniach biurowych, również stanowi istotny element funkcjonowania firmy.

Rozwiązania oparte o nowe rozwiązania w komunikacji bezprzewodowej, coraz częściej wchodzą w skład systemów zabezpieczeń i identyfikacji w zakładach produkcyjnych, wydobywczych, a nawet biurach wielkich korporacji. Dla wielu przedsiębiorstw stanowią już normę, a tendencja ta będzie się pogłębiać ze względu na wysoką jakość i ciągły rozwój technologii.

Autor: Jacek Krywult, specjalista ds. RFID, CEO PWSK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię