Teledyne FLIR wprowadza na rynek kamery A500f/A700f do wykrywania pożarów i monitorowania stanu technicznego

671

Przemysłowo wykonane kamery termowizyjne FLIR A500f i A700f z zaawansowanym czujnikiem Smart Sensor wyposażone są w funkcję wykrywania wysokich temperatur w ekstremalnych warunkach, a także w funkcje analityczne i alarmowe – idealne do zastosowań przemysłowych w zakresie wczesnego wykrywania pożarów lub monitorowania warunków zewnętrznych. Wraz z ulepszonymi funkcjami analizy punktu, obszaru, linii, wielokąta i łamanej, które poprawiają definicję obszarów zainteresowania i krzywizn obiektów, kamery A500f/A700f mogą pomóc firmom komercyjnym i przemysłowym chronić majątek, poprawić bezpieczeństwo, zmaksymalizować czas pracy i zminimalizować koszty konserwacji.

Wykrywanie pożarów i monitorowanie stanu obiektów przemysłowych

W celu wczesnego wykrywania pożarów kamery termowizyjne A500f i A700f mogą szybko identyfikować podwyższone temperatury związane z potencjalnie niebezpiecznymi warunkami.

W przypadku obecności dymu, kamery mogą pomóc w zapewnieniu decydentom zwiększonej świadomości, aby właściwie ocenić i zająć się incydentami. Obie kamery wykorzystują technologię Flexible Scene Enhancement (FSX), którą można znaleźć w ręcznych kamerach strażackich Teledyne FLIR serii K. W rezultacie otrzymujemy bardzo ostry obraz o drobnej fakturze, który pokazuje subtelniejsze szczegóły krawędzi dostarczane przez wbudowaną kamerę widzialną na obrazie termicznym, umożliwiając operatorom łatwiejsze rozpoznawanie obiektów i osób.

Kamery A500f/A700f są również skutecznymi narzędziami do monitorowania palenisk, zapewniając automatyczne, wczesne ostrzeżenia o potencjalnych problemach w zakładach utylizacji odpadów lub miejscach gromadzenia węgla, które działają przez całą dobę.

Zakłady produkcyjne, zakłady przetwórstwa chemicznego lub podstacje energetyczne, które wykorzystują wspólny język komunikacji i sterowania, również mogą czerpać korzyści z kamer A500f i A700f wykraczające poza wykrywanie pożarów. Kamery te umożliwiają tym organizacjom obniżenie kosztów konserwacji dzięki wczesnej identyfikacji anomalii cieplnych wynikających z problemów mechanicznych, a tym samym wydłużenie okresu eksploatacji elementów instalacji przy maksymalizacji czasu sprawności.

Wytrzymałość i zasięg termiczny w zastosowaniach zewnętrznych

Kamery A500f/A700f są wyposażone w ochronną obudowę o klasie szczelności IP67, która jest odporna na temperatury w zakresie od -30° do 50°C. Kamery A500f/A700f są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i są wystarczająco dyskretne, aby uchronić je przed kradzieżą. Ponadto kamery wykorzystują pojedynczy kabel PoE (Power-over-Ethernet) do zasilania i komunikacji, co pozwala zminimalizować liczbę potencjalnych punktów awarii.

Kamery A500f/A700f oferują doskonałe możliwości obrazowania termicznego dzięki rozdzielczości 464 x 348 (161 472) pikseli w przypadku modelu A500f i 640 x 480 (307 200) pikseli w przypadku modelu A700f. Użytkownicy mogą oczekiwać dokładności pomiaru temperatury na poziomie ±2° C (±-3,6° F).

Model A500f ma zakres wykrywania temperatury od -20° do 1500°C, natomiast model A700f oferuje zakres temperatury od -20° do 2000°C do wykrywania pożarów chemicznych i innych ekstremalnych warunków pożarów przemysłowych.

Wraz z opcjami obiektywów termowizyjnych w zakresie od 14° do 42° oraz wbudowaną widzialną kamerą HD, urządzenia te spełniają potrzeby większości zastosowań w zakresie monitorowania warunków zewnętrznych i wykrywania pożarów.

Bezproblemowa integracja i konfiguracja

Instalacja kamer FLIR A500f/A700f jest bezproblemowa. Obie kamery są zgodne ze standardem ONVIF i łatwo integrują się ze standardowymi rozwiązaniami VMS i NVR, włącznie z możliwością sterowania obrotem i pochyleniem.

W przypadku integracji z systemami VMS, strumienie termowizyjne i widzialne mogą być wyświetlane niezależnie lub jednocześnie. Kamery są łatwe do dodania, skonfigurowania i obsługi w systemach HMI (Human Machine Interface) SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), co zapewnia dostawcom rozwiązań automatyzacji szybki start. Zarówno A500f, jak i A700f w pełni obsługują protokoły IIoT, takie jak MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) i RESTful API z unikalnym kluczem token dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Kamery IR – autoryzowany przedstawiciel FLIR na Polskę
Telefon: 601 251 025