Wypełnienie luki: łatwa analiza złożonych danych

223

Jak FLIR Bridge sprawia, że monitorowanie wielu strumieni danych jest proste. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oferuje ogromne możliwości – ale niesie ze sobą wyzwanie, jakim jest zarządzanie górami nowych danych i nadawanie im sensu.

FLIR Bridge to brama brzegowa IIoT – upraszcza złożoną analizę, zbierając dane z wielu inteligentnych czujników i oprogramowania w jednym węźle, aby pomóc operatorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących produktywności, niezawodności i bezpieczeństwa.

Możliwość monitorowania i analizowania stanu ważnych aktywów pozwala zakładom przemysłowym, fabrykom i obiektom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących działalności.

Dodając system FLIR Bridge do programu monitorowania stanu, firmy mogą zmniejszyć koszty konserwacji i zwiększyć produktywność, niezawodność i bezpieczeństwo.

Jak działa mostek FLIR?

– Łatwa integracja: System FLIR Bridge można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami monitorowania środków trwałych za pomocą funkcji automatycznego wykrywania kamer termowizyjnych FLIR.

– Zbiera dane z większości czujników: Zbiera dane z wielu kamer FLIR automation smart sensor i czujników innych firm do jednego koncentratora.

– Przekształcanie danych: Gromadzi i analizuje dane z czujników kontrolnych, stosując filtry lub równania matematyczne przed wysłaniem informacji do oprogramowania do zarządzania aktywami innych firm.

– Bezpieczeństwo danych: Redukuje ilość danych w celu zaoszczędzenia przepustowości lub stworzenia miejsca dla sygnałów z wielu czujników. Zapobiega także utracie danych, nawet w przypadku słabej lub przerywanej łączności, dzięki wbudowanemu buforowi.

– Analiza danych: Dostarcza dane do wielu miejsc docelowych w siedzibie firmy i w chmurze, umożliwiając wydajną i wszechstronną analizę.