Duże firmy z branży widzenia maszynowego dokonują przejęć i nawiązują współpracę w celu powiększenia portfolio

193

Oczekuje się, że globalny rynek wizji maszynowej powróci do wzrostu w 2024 r., rozwijając się w tym roku o około 1,4%. Wynika to częściowo z ciągłego wzrostu rynku kamer 3D, ale jest także wynikiem powrotu do wzrostu w kluczowych sektorach zużywających systemy wizyjne (takich jak półprzewodniki i elektronika), które w 2024 r. mają osiągać lepsze wyniki niż szerszy przemysł wytwórczy.

Jednak wzrost w niektórych przypadkach jest również stymulowany przez przejęcia, ponieważ firmy szukają możliwości poszerzenia swojego portfolio systemów wizyjnych, aby zaoferować klientom bardziej kompletne rozwiązania. Ten trend, który jest powszechny we wszystkich aspektach automatyki przemysłowej, wydaje się być obecnie szczególnie rozpowszechniony na rynku systemów wizyjnych.

Przychody i wzrost Machine Vision według głównych regionów

Rysunek 1 Najsilniejszy wzrost przychodów z wizji maszynowej prognozowany jest w regionach obu Ameryk i EMEA.

Powyższy wykres przedstawia wzrost w podziale na główne regiony i przewidujemy, że do 2028 r. Ameryka i EMEA odnotują największy wzrost, odpowiednio o 12,6% i 12,3%. Widzimy ten potencjał wzrostu w wyniku ciągłej kultury partnerstwa i przejęć wśród dużych dostawców systemów wizyjnych. Firmy szukają sposobów na rozszerzenie swojego portfolio w celu opracowania pełnej oferty i usług opartych na rozwiązaniach dla klientów. Podczas gdy na rynek systemów wizyjnych wchodzi wielu nowych dostawców, globalne korporacje inwestują w pozyskiwanie technologii i wiedzy specjalistycznej w każdym z sektorów komponentów systemów wizyjnych.

Rysunek 2 W ubiegłym roku ranking wiodących światowych firm zajmujących się wizją maszynową uległ niewielkim zmianom lub nie zmienił się wcale

Powyższa tabela pokazuje procentowy udział 15 największych dostawców systemów wizyjnych na świecie zarówno w 2022, jak i 2023 roku. Chociaż pokazuje bardzo niewielki ruch pod względem pozycjonowania, pokazuje, że niektóre firmy, takie jak lider rynku Keyence, zwiększają udział w rynku dzięki dobrym wynikom w 2023 roku.

Cognex Corporation, z siedzibą w USA, podjęła w sierpniu 2023 r. decyzję o przejęciu japońskiego specjalisty w dziedzinie komponentów optycznych Schott-Moritex za kwotę około 275 mln USD. Scott-Moritex jest silnie obecny w Japonii, a przejęcie zapewni firmie Cognex silniejszą pozycję na rynku japońskim, jednocześnie zwiększając jej możliwości w zakresie soczewek. Dodatkowy dochód ze Scott-Moritex pomoże Cognex zwiększyć udział w rynku w 2024 roku i później.

Teledyne Imaging, z siedzibą w Kanadzie, jest już dużą korporacją wielozakładową, która w ostatnich latach dokonała wielu znaczących przejęć, aby rozwinąć i uzupełnić swoje portfolio wizji maszynowej. W lutym 2024 roku Teledyne Imaging ogłosiła, że przejmie holenderskiego producenta kamer Adimec Holding B.V za nieujawnioną kwotę. Adimec specjalizuje się w wysokowydajnych kamerach przemysłowych i naukowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które rozwiązują aplikacje, w których jakość obrazu ma największe znaczenie. Przejęcie to dodatkowo uzupełni bogate portfolio Teledyne Imaging i pozwoli firmie na dalszy wzrost udziału w rynku, wzmacniając jej obecność na rynku EMEA.

TKH Vision, z siedzibą w Holandii, jest również bardzo dużą korporacją, która w ostatnich latach przejęła wiele dodatkowych firm zajmujących się wizją. Poszczególne firmy TKH obejmują: Allied Vision (Niemcy), która specjalizuje się w kamerach do skanowania obszarowego; LMI Technologies (Kanada), która specjalizuje się w kamerach do triangulacji laserowej 3D; Chromasens (Niemcy), która specjalizuje się w kamerach do skanowania liniowego; SVS-Mikrotron (Niemcy), która specjalizuje się w kamerach wysokiej klasy i szybkich; NET (Niemcy), która specjalizuje się w komponentach do wizji maszynowej; Nerian (Niemcy), która specjalizuje się w kamerach stereo 3D; oraz Tattille (Włochy), która koncentruje się na kamerach do skanowania obszarowego, skanowania liniowego i kamerach inteligentnych. TKH ma już silną pozycję w regionie EMEA, a dzięki dalszym przejęciom będzie nadal umacniać swoją pozycję wiodącego dostawcy systemów wizyjnych.