Jak efektywnie zwiększać elastyczność produkcji

774

Wielu producentów zadaje sobie pytanie, co zrobić, aby efektywnie zwiększyć elastyczność produkcji. Dla niektórych przedsiębiorstw może to być dużym wyzwaniem, jednak początkowe trudności szybko zostają zastąpione znacznymi korzyściami. Optymalizacja linii produkcyjnej pozwala skutecznie zwiększyć efektywność produkcji, równocześnie zmniejszając ponoszone koszty.Osiągnięcie tego efektu umożliwia zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak automatyzacja na linii produkcyjnej czy wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji. Wszystko to przybliża producentów do stworzenia „Fabryki Przyszłości” zgodnej z założeniami Przemysłu 4.0.

Zwiększenie wydajności fabryki pozostaje celem, do którego dąży większość przedsiębiorstw. Kluczem do osiągnięcia tego rezultatu może być poprawa elastyczności linii produkcyjnej. Dla wielu firm wciąż stanowi to duże wyzwanie, a ich linie produkcyjne nie przekraczają progu 50% wskaźnika OEE (ang. OverallEquipmentEffectiveness, ogólna wydajność sprzętu), podczas gdy jego zwiększenie nawet o jeden procent może przynieść firmie realne korzyści. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy szukają skutecznych rozwiązań eliminujących problemy obniżające efektywność produkcji.

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) na linii produkcyjnej

Jednym z inteligentnych rozwiązań „Fabryki Przyszłości”, dzięki któremu producenci mogą łatwiej odpowiadać na ciągle zmieniające się potrzeby rynku bez znacznych modyfikacji sprzętu, jest Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT). Daje on między innymi możliwość łatwego tworzenia takich partii, w których linia produkcyjna może się zmieniać po każdym artykule.Zapewnienie takiej elastyczność linii produkcyjnej jest zgodne z aktualnymi trendami i oczekiwaniami konsumentów, a dla producentów przynosi wymierne korzyści finansowe.

AI dla utrzymania ciągłości produkcji

Innym oferowanym przez rynek rozwiązaniem są połączone ze sobą systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, dzięki czemu mogą wykrywać i monitorować potencjalne problemy. Linie produkcyjne, w których zastosowano takie rozwiązanie, działają dłużej oraz mają możliwość planowania prac konserwacyjnych w określonym terminie w celu zwiększenia efektywności.

Każda maszyna może mieć wiele czujników, które przesyłają dane do centralnego systemu sterowania lub nawet do chmury. Bieżąca analiza wszystkich danych i szybkie reagowanie na zachodzące usterki w znacznym stopniu pomagają usprawnić funkcjonowanie całej linii i zmniejszyć liczbę przestojów spowalniających produkcję. Często wykrycie usterki w jednej części maszyny może pomóc w naprawie i przywróceniu jej online.System może też wykryć i monitorować rozwijającą się usterkę, równocześnie zapewniając działanie linii produkcyjnej do czasu zaplanowania naprawy serwisowej.

Ponadto inteligentne systemy pracujące na brzegu sieci mogą wykryć potencjalne usterki jeszcze przed ich wystąpieniem, umożliwiając zaplanowanie konserwacji zapobiegawczej w celu zapewnienia ciągłości pracy linii produkcyjnej.Wymagane algorytmy AI są zintegrowane z systemem sterowania maszyną, tworząc w ten sposób ramy dla optymalizacji w czasie rzeczywistym na brzegu sieci. Dostęp do danych na poziomie urządzeń za pomocą sztucznej inteligencji Edge AI jest jednym z kluczowych czynników, które pozwalają czerpać korzyści z koncepcji Przemysłu 4.0.

Zapewnianie tego rodzaju analizy i kontroli wymaga zastosowania zaawansowanych algorytmów dostosowujących się do każdej linii produkcyjnej. Inteligentne rozwiązania wykorzystują zaawansowane techniki uczenia maszynowego, które umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji blisko miejsca, w którym są one potrzebne na linii. Sterowniki wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji mają również zintegrowaną bazę danych SQL, która upraszcza komunikację między halą produkcyjną a warstwą IT, umożliwiając swobodny przepływ danych i poleceń sterujących w obu kierunkach. Zaawansowana technologia wizualizacji zapewnia dostęp do danych dotyczących procesów i wydajności wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, w łatwym do zrozumienia formacie.

Automatyzacja w produkcji

Usprawnienia na linii produkcyjnej (np. przy procesach pakowania) zapewnia wykorzystanie robotów. Zarówno całkowicie zautomatyzowane rozwiązania, jak i roboty współpracujące wyraźnie zmniejszają częstotliwość występowania sytuacji wymagających interwencji pracownika, co wpływa korzystnie na przepustowość i elastyczność linii. Na rynku są już dostępne takie roboty, które odciążają pracowników przy czynnościach powtarzalnych wymagających zachowania precyzji (takich jak przenoszenie czy montaż) oraz obciążających fizycznie.Dzięki temu roboty nie tylko usprawniają pracę na linii produkcyjnej, lecz także wpływają korzystnie na poprawę warunków pracy.

Elastyczna produkcja dzięki robotom współpracującym

Producenci, którym szczególnie zależy na łatwej możliwości dostosowania linii produkcyjnej do szybko zmieniających się trendów i wymagań konsumentów, bardzo cenią sobie wykorzystanie robotów współpracujących. W sytuacji, w której konieczne jest częste wprowadzania modyfikacji w na linii produkcyjnej, roboty współpracujące sprawdzają się doskonale, ponieważ są zdecydowanie bardziej elastyczne od tradycyjnych robotów przemysłowych.Umożliwiają tym samym sprawne dostosowanie produkcji do dynamicznie zachodzących zmian.

Wspólny język maszyn

Producenci wdrażający automatyczne rozwiązania muszą pamiętać, że technologia nieustannie się rozwija i wymaga regularnych aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu. Dlatego ważne jest, aby wprowadzane rozwiązania mogły zostać zintegrowane z linią produkcyjną poprzez wykorzystanie ujednoliconych standardów oraz protokołów obsługi i komunikacji. Bez względu na to, czy firma optymalizuje istniejącą linię, czy też buduje nową, wszystkie urządzenia muszą komunikować się za pośrednictwem standardowych protokołów i wspólnych zestawów danych. Należy zwrócić na to szczególną uwagę w sytuacji, gdy sprzęty są wyposażone w komponenty pochodzące od różnych producentów.W takim przypadku należy koniecznie upewnić się, czy wszystkie one komunikują się ze sobą w tym samym języku.

Bogusław Krasuski, Sales Manager Channel & Panel Omron Electronics Sp. z o. o.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię