Polskim firmom brakuje strategii w zakresie dywersyfikacji łańcucha dostaw – pokazuje badanie PMR, przeprowadzone na zlecenie Dassault Systèmes

270

Potrzeba nowych łańcuchów dostaw

Badanie pokazało, że polskie firmy dostrzegają korzyści płynące z budowy nowych łańcuchów dostaw. Wśród kluczowych zalet wymieniły:

– bezpieczeństwo dostaw (58%)

– brak przestojów w fabryce (49%)

– szybszy czas dostawy (47%)

Jednocześnie respondenci wskazują na wysokie koszty komponentów (45%) oraz ryzyko gorszej jakości części dostarczanych przez nowych i niesprawdzonych wcześniej dostawców (37%) jako największe wyzwania związane z wdrażaniem zmian w istniejących łańcuchach dostaw.

Digitalizacja łańcuchów dostaw

Jednym ze sposobów, w jaki firmy mogą odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania i zapewnić stabilność dostaw komponentów, jest cyfryzacja procesów w ramach łańcuchów dostaw. Dla producentów oznacza to budowanie zdigitalizowanych, opartych na danych łańcuchów dostaw, które pozwalają im na bliższą współpracę z dostawcami. Ciągła komunikacja i współpraca za pośrednictwem współdzielonej platformy w chmurze zwiększa przejrzystość, co z kolei pozwala na większą zwinność operacyjną.

Platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes dostarcza przedsiębiorstwom holistycznych rozwiązań, które zapewniają pełny wgląd w łańcuch dostaw i najwyższej klasy możliwości optymalizacji pod kątem szybkiej adaptacji do zmiennych warunków. Przedsiębiorstwa mogą połączyć interesariuszy w całym łańcuchu dostaw, aby zachęcić do wspólnego planowania i udostępniania danych, co poprawia przejrzystość i wgląd. Pomaga to firmom w tworzeniu zrównoważonych sieci wartości, umożliwiających realizację celów firmy i tworzenie przewagi konkurencyjnej przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka i budowaniu odporności na zakłócenia.

W ramach projektu zespół PMR zbadał następujące obszary związane z transformacją organizacyjną: integracja cyfrowa, skracanie łańcuchów dostaw,  zrównoważony rozwój oraz pracownicy przyszłości. Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów

 

[1] Badanie, zatytułowane “Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”, zostało przeprowadzone w Q2 2022 roku na próbie 100 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i Mobilność, Urządzenia Przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.

Zdjęcie: https://pixabay.com/

Źródło: 3DS