Projektowanie KPI w utrzymaniu ruchu

1158

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń to jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania firm produkcyjnych, logistycznych czy przetwórczych. To, czy maszyny funkcjonują odpowiednio i przewidywalnie, warunkuje powodzenie pozostałych działań. Utrzymanie ruchu, choć nie należy do działalności podstawowej firmy, może być jej asem w rękawie lub piętą achillesową. W ramach utrzymania ruchu wyszczególnić można kilka różnych obszarów [1]:

  • dane techniczne, czyli niezawodność, wydajność, jakość czy sprawność,
  • organizacja pracy, czyli zespoły pracowników, zmiany, struktura budowy zespołów, strategie UR, zasady ich realizacji, cele i sposoby na ich osiągnięcie,
  • aspekty ekonomiczne, czyli np. koszty działań UR w skali miesiąca czy roku, dotyczące eksploatacji zasobów t.j. części zamiennych czy środków czystości, narzędzi czy czyściw, a także koszt zatrudnienia personelu lub wynajęcia odpowiedniej firmy.

Czerpiąc z poszczególnych obszarów utrzymania ruchu różne wartościowe dane i informacje, wyciągnąć można szereg wniosków na temat tego co w danej firmie działa dobrze, a co należy poprawić. Działania te ułatwić może wyznaczenie konkretnych celów do osiągnięcia dla działu UR za pomocą KPI, czyli kluczowych wskaźników efektywności.

Każda firma pracuje nieco inaczej, część procesów jednak – szczególnie w ramach utrzymania ruchu – jest powtarzalna. Posiłkując się metodą szczupłą Total Productive Maintenance, czyli całkowitego produktywnego utrzymania ruchu, za przykład przydatnych wskaźników KPI uznać można [2]:

  • OEE – Overall Equipment Effectiveness, czyli całkowitą efektywność wyposażenia,
  • MTBF – Mean Time Between Failures, czyli średni czas pomiędzy awariami lub MTTF, czyli średni czas do wystąpienia awarii,
  • MTTR – Mean Time To Repair, czyli średni czas naprawy, czy
  • OCE – Overall Craft Effectiveness, czyli całkowita efektywność pracowników działu utrzymania ruchu.

Powyższe wskaźniki mogą okazać się przydatne w wielu przedsiębiorstwach. Możliwe jest także zaprojektowanie dodatkowych wskaźników, obrazujących obszary pracy swoiste dla firmy. Aby dobrze je przygotować, należy w pierwszej kolejności zmapować proces, który jest wykonywany w DUR, a następnie określić, jakie efekty powinien przynosić przy jakich nakładach. Konieczna jest tutaj analiza stanu zastanego, a także zaprojektowanie stanu oczekiwanego. Aby dobrze zobrazować działania warto skorzystać z mapy procesu, dzięki której różnice pomiędzy stanem zastanym i oczekiwanym staną się bardziej wyraźne.

Dobrą praktyką jest także planowanie wdrożenia zmian w kilku krokach. Drastyczne zmiany rzadko przynoszą optymalne efekty. Sumienne, codzienne działanie zazwyczaj okazuje się bardziej wartościowe. Dlatego też warto przygotować harmonogram wprowadzania zmian w procesie oraz konsekwencji ich implementacji.

Projektowanie KPI dla utrzymania ruchu powinno być oparte o cele firmy [3]. Prace nad efektywnością UR warto więc rozpocząć od analizy celów przedsiębiorstwa i ich przeniesienia na dział utrzymania ruchu. Na tej podstawie możliwe jest wyznaczenie celów dla samego UR. Mapy procesów pomogą w zaplanowaniu drogi ich osiągnięcia, a wskaźniki KPI umożliwią zmierzenie powodzenia całego przedsięwzięcia.

Źródła:

[1] Efektywność utrzymania ruchu, https://www.kierunekspozywczy.pl/artykul,5029,efektywnosc-utrzymania-ruchu.html, dostęp z dnia 08.05.2020 r.,

[2] Budowanie wskaźników KPI w dziale utrzymania ruchu, https://emt-systems.pl/szkolenie-budowanie-wskaznikow-kpi-dzial-utrzymania-ruchu.html, dostęp z dnia 08.05.2020 r.

[3] Kluczowe wskaźniki efektywności, https://leanactionplan.pl/kpi/, dostęp z dnia 08.05.2020 r.

Autor: mgr inż. Agnieszka Hyla  — pełni funkcję kierownika zespołu wytwarzającego oprogramowanie w jednej z polskich firm informatycznych. Specjalizuje się w pracy nad efektywnością działań pracowników o profilu technicznym i optymalizując procesy organizacyjne. Autorka tekstów z zakresu zarządzania w produkcji, utrzymaniu ruchu i IT.

Źródło: Redakcja Portal Przemysłowy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię