Technik utrzymania ruchu – jakie możliwości zawodowe przed nim stoją i co pomoże mu w rozwijaniu kariery?

1781

Praca technika utrzymania ruchu wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ ma bezpośredni wpływ na tryb realizowania zadań przez przedsiębiorstwo. Jakie wykształcenie i kompetencje powinien zdobyć taki specjalista? Na jakie wynagrodzenie może liczyć? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższej analizie.

Obowiązki technika utrzymania ruchu obejmują dbanie o ciągłość pracy maszyn oraz kontrolowanie, czy wszystkie urządzenia produkcyjne w zakładzie działają sprawnie, a potencjalna awaria nie spowoduje przestoju, wiążącego się z dotkliwymi stratami finansowymi. Osoba zatrudniona na stanowisku technika utrzymania ruchu zobowiązana jest do organizacji cyklicznych przeglądów i analizy stanu technicznego maszyn, konserwacji oraz remontów urządzeń, a także zapewnienia części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych. Specjalista jest odpowiedzialny również za montaż i demontaż maszyn, planowanie dostaw komponentów, pomiary parametrów procesów technologicznych, współpracę z serwisem oraz prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych działań.

Osoba pracująca na stanowisku technika utrzymania ruchu powinna mieć szereg umiejętności praktycznych oraz uprawnienia, przede wszystkim energetyczne – na przykład do 1 lub 20 kV.  Specjalista powinien rozumieć realizowane w przedsiębiorstwie procesy produkcyjne, sprawnie czytać rysunki techniczne, obsługiwać narzędzia pomiarowe, znać nowoczesne metody organizacji ruchu w zakładzie oraz mieć wiedzę z zakresu elektryki, mechaniki, pneumatyki i hydrauliki. W zależności od specyfiki firmy czasem wymagana jest również znajomość zagadnień z zakresu automatyki czy mechatroniki. Ponadto specjalista ds. utrzymania ruchu powinien doskonale orientować się w zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Coraz częściej zdarza się też, że pracodawcy wymagają od kandydatów komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Organizacje najchętniej zatrudniają osoby, które mają już kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z utrzymaniem ruchu, jednak z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu ekspertów oraz deficyt kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje, firmy coraz częściej decydują się na współpracę z osobami, które poza wykształceniem kierunkowym nie posiadają doświadczenia zawodowego. Wielu pracodawców za wystarczające uznaje zdobycie dyplomu szkoły policealnej o określonym profilu lub ukończenie kursu zawodowego. Satysfakcjonujące dla organizacji jest również uzyskanie wykształcenia średniego technicznego. Nie trzeba być absolwentem studiów wyższych, by zostać technikiem utrzymania ruchu, jednak z całą pewnością kandydaci posiadający tytuł inżyniera mają większe szanse na awans i rozwój swojej kariery w strukturach firmy.

Jakie możliwości doskonalenia i zdobywania nowych kompetencji stoją przed osobami, które zdecydują się na tę ścieżkę zawodową? Rozwój technika utrzymania ruchu zaczyna się zwykle od objęcia stanowiska młodszego specjalisty. Kolejnym etapem jest funkcja samodzielnego eksperta. Osoby oczekujące dalszych awansów mogą ubiegać się o pozycję lidera zmiany lub działu, a następnie – kierownika ds. utrzymania ruchu. Specjaliści, którzy ukończyli studia wyższe inżynieryjne, mają możliwość dalszego rozwoju w strukturach firmy na stanowiskach inżyniera elektryka, inżyniera utrzymania ruchu czy inżyniera automatyka – w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię