Usługa frezowania CNC – jak przygotować model, aby obniżyć koszty

324

Jakie są techniki frezowania CNC na 3 osiowej obrabiarce oraz rodzaje ruchów wykonywanych przez maszynę?

Planowanie powierzchni – W większości przypadków pierwsza z operacji wykonywanych przez frezarkę CNC. Operacja ta ma za zadanie wyrównanie powierzchni zewnętrznych przygotówki i przycięcie jej do wymaganych dla obróbki wymiarów.
Wykonywana jest frezem o stosunkowo dużej średnicy.

Przykładowe parametry planowania powierzchni dla obróbki aluminium (PA6):
Frez Fi 10mm
Głębokość skrawania: 1.0mm
Szerokość skrawania: 9.0mm
Prędkość obrotowa wrzeciona: 19000 RPM
Posuw: 2300 mm/min

Profil – operacja używana w celu wykonania ścianki wolnostojącej. Ruch ten może być wykonywany współbieżnie (kierunek ruchu zgodny z obrotami wrzeciona) lub przeciwbieżnie. Dodatkowo w tym rodzaju ruchu freza rozróżnia się frezowanie zgrubne i wykańczające. Przy frezowaniu zgrubnym frez zostawia naddatek materiału (około 0.1 średnicy narzędzia), który jest wybierany w następnej kolejności ruchem wykańczającym. Ruch wykańczający pozwala na osiągniecie dokładnej wartości zamierzonego wymiaru i znacząco podnosi jakość wykonanej powierzchni.

Frezarka CNC przy wykonywaniu profilu najczęściej korzysta z Gkodów: G00, G01, G02, G03.

Przykładowe parametry frezowania CNC – ruch profil (PA6):

Ruch zgrubny:
Frez fi: 6mm
Głębokość skrawania: 3mm
Szerokość skrawania: 5mm
Prędkość obrotowa wrzeciona: 16000 RPM
Posuw: 860 mm/min

Ruch wykańczający:
Frez fi: 6mm
Głębokość skrawania: 16mm
Szerokość skrawania: 0.6mm
Prędkość obrotowa wrzeciona: 22000 RPM
Posuw: 1200 mm/min

Frezowanie kieszeni – maszyna zaczyna obórkę zgrubną od środka kieszeni i kieruje się w kierunku zewnętrznym. Możliwe są ruchy zgrubne współbieżne i przeciwbieżne. Po wykonaniu zgrubnej kieszeni maszyna przechodzi do wykończenia kieszeni.

Frezarka CNC przy wykonywaniu profilu najczęściej korzysta z Gkodów: G00, G01, G02, G03.

Przykładowe parametry obróbki zgrubnej (PA6):
Frez fi 6mm
Głębokość skrawania: 3mm
Szerokość skrawania: 5mm
Prędkość obrotowa wrzeciona: 16000 RPM
Posuw: 860 mm/min

Wiercenie – jeśli do wykonania usługi frezowania CNC należy wykonać wiercenie w materiale, to wykonujemy je jako pierwsza z operacji – przed frezowaniem.

Frezarki sterowane numerycznie mogą wykonywać wiercenie kilku otworów w cyklu. W takim przypadku w Gkodzie ustawia się parametry cyklu: typ wiercenia, prędkość, głębokość i pozycje każdego z otworów. Maszyna rozpoczynając cykl zapamiętuje parametry tego cyklu i stosuje je do wiercenia w każdym podanym w tym cyklu miejscu.

Podstawowy typ wiercenia sterowany jest ruchem G81. W tym ruchu maszyna rozpoczyna wiercenie i na raz przewierca się do podanej głębokości.

Przy większych wiertłach lub dużych głębokościach wiercenia warto użyć komendy G83. W tym rodzaju ruchu maszyna wykonuje wiercenie z wycofaniem narzędzia i wyrzutem materiału. Podane przy wywołaniu G83 parametry pozwalają dopasować co jaką odległość następuje wycofanie wiertła.

Grawerowanie – wykonanie graweru 2D wymaga zastosowania specjalnego rodzaju freza z ostrym ostrzem. W zależności od głębokości frezowania i kąta ostrza we frezie – operator może wykonać grawer o odpowiedniej szerokości linii. Maszyna wykonując grawerowanie najczęściej korzysta z gkodów: G00, G01, G02 i G03.