Usługa frezowania CNC – jak przygotować model, aby obniżyć koszty

324

Jakie są zalety usług obróbki skrawaniem?

Dobór i zakup odpowiedniej wielkości bloku materiału leży po stronie usługodawcy.

Wykonawca zlecenia bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy dobiera prawidłowe parametry obróbki skrawaniem.

Usługodawca dba o dobry stan swojego parku maszyn i narzędzi. Przeprowadza okresowe przeglądy i naprawy.

Wykonawca usługi bazując na swoim dużym doświadczeniu wykonuje wyroby wg specyfikacji klienta.

Duża konkurencja wpływa na obniżenie cen usług frezowania CNC.

  • Wysoka powtarzalność – wyroby frezowane maszynowo będą powtarzalne po względem wymiarów jak i wyglądu.
  • Wydajność – krótki czas wykonania wielu elementów.
  • Wysoka precyzja – wyroby zachowują zadaną tolerancje wykonania.
  • Bezobsługowość wykonania – frezarka sterowana numerycznie podczas pracy w sposób automatyczny wymienia narzędzia.

Jakie są wady świadczenia usług frezowania CNC, których klient często nie zauważa?

  • Awaria maszyny może spowodować wydłużenie czasu realizacji zlecenia.
  • Błąd operatora lub projektanta ścieżki narzędzia może spowodować błędne wykonanie detalu, który klient będzie musiał zareklamować.
  • Zleceniodawca ma niewielki wpływ na przyspieszenie terminu wykonania. Niewiele firm oferuje wykonanie usługi w ciągu kilku godzin. W większości przypadków, firmy świadczące usługi frezowania CNC mają kolejkę zadań na kilka dni roboczych do przodu.
  • Oczekiwanie na dostarczenie wytworzonego elementu – dostarczenie przesyłki do klienta trwa minimum jeden dzień.
  • Obecny dostawca usługi może nie mieć odpowiedniego parku maszynowego dla nowego zlecenia i klient zmuszony będzie na poszukiwanie innego dostawcy.

Jakie są używane Gkody przez frezarkę CNC?

Frezarka CNC może wykonać zaplanowany detal po warunkiem, że otrzyma ona odpowiedni program, zrozumiały dla maszyny. Takim standardem kodu zrozumiałym dla maszyny jest GKOD. Jest to przygotowany przez operatora zestaw ruchów, który ma wykonać frezarka podczas wykonywania usługi frezowania CNC by wytworzyć pożądany wyrób.

Najpopularniejsze komendy gkod to:

G00 – ruch z maksymalną prędkością do zadanej pozycji.
G01 – ruch z zadaną prędkością do zadanej pozycji.
G02 – interpolacja kołowa do zadanej pozycji zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
G03 – interpolacja kołowa do zadanej pozycji przeciwnie do wskazówek zegara.
G04 – postój.
G80 – wiercenie na zadaną głębokość.
G83 – wiercenie na zadaną głębokość z wycofaniem wiertła.
G90 – pozycjonowanie bezwzględne – po tej komendzie wpisane w gkodzie pozycje docelowe to pozycje globalne maszyny względem bazy.
G91 – pozycjonowanie przyrostowe – po tej komendzie wpisane w gkodzie pozycje to informacja o ile maszyna ma się przesunąć w danej osi od jej aktualnej pozycji.

Przykładowy GKOD wraz z opisem:
N100 (Planowanie powierzchni) /* nazwa pliku */
N102 G90 G00 /* pozycjonowanie bezwzględne */
N104 M06 T9 (E.7606.0L.0600) /* zmiana narzędzia na narzędzie nr 9 */
N106 G00 X1 Y1 S20000 M03 /* Szybki ruch do pozycji X =1, Y = 1 i włączenie wrzeciona */
N108 Z0. /* Szybki ruch osi Z do pozycji Z względem bazy */
N110 G01 Y150 F1200. /* ruch osi Y do pozycji 150mm z prędkością 1200 mm/min */
N112 G01 X11 /* ruch osi X do pozycji 11mm z prędkością 1200 mm/min */
N114 G01 Y0 /* ruch osi Y do pozycji 0mm względem bazy z prędkością 1200 mm/min */
N116 G00 Z20 /* szybki ruch osi Z do pozycji 20mm */
N118 M30 /* wyłącz wrzeciono */

Palgio
ul. Dworska 28
42-233 Wola Hankowska

Tel +48 797 966 921
email biuro@palgio.pl
strona: www.palgio.pl