Wibrodiagnostyka czwartej generacji, czyli perfekcyjny monitoring stanu

618

Diagnostyka drganiowa oraz obsługa systemów monitorowania maszyn są jednym z fundamentów dobrego funkcjonowania procesów produkcyjnych. Aby sprawnie wykorzystywać poszczególne etapy od instalacji czujnika, poprzez przesyłanie danych, aż do analizy, warto korzystać z gotowych rozwiązań prześwietlających wibracje w pracy maszyn wraz z oprogramowaniem. W tej roli świetnie sprawdza się innowacyjny system inteligentnego monitorowania stanu.

Choć wibracji nie da się całkowicie wyeliminować, to dzięki współczesnej technologii Industry 4.0.  można je skrupulatnie kontrolować. Dlatego również w polskich przedsiębiorstwach coraz szersze zastosowania znajdują narzędzia z gamy czwartej rewolucji przemysłowej, specjalizujące się w kontrolowaniu sprawności technicznej urządzeń generujących drgania, czyli w wibrodiagnostyce.

Utrzymanie takich maszyn na określonym poziomie wiąże się z koniecznością regularnych kontroli i diagnozowania potencjalnych zachwiań parametrów oraz wydajności. Zapewnienie odpowiedniego poziomu drgań skutkuje zachowaniem ciągłości produkcji i świadczenia usług bez przestojów, co jednocześnie wiąże się z redukcją kosztów dla każdego przedsiębiorstwa.

Stwarzające zagrożenie wibracje, na przykład w postaci zbyt dużych drgań, mogą oznaczać między innymi naruszenie podstawy maszyny czy poluzowanie się elementów konstrukcyjnych urządzeń, zwłaszcza w szczególnie wrażliwych miejscach łączeń. Obecne na rynku innowacyjne rozwiązania dają operatorom parków maszyn szybką i wnikliwą analizę diagnostyczną w oparciu o wygenerowane dane, sugerując, gdzie dokładnie może dojść do naruszeń i w jakim zakresie nastąpią odchylenia. Rezultaty są tak bardzo precyzyjne, że wdrożenie działań serwisowych może odbywać się natychmiastowo.

Innowacyjna autonomia

Doskonałym początkiem wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. z dziedziny cyfrowej rewolucji w każdej firmie może być zestaw umożliwiający inteligentne monitorowanie stanu w oparciu o IO-Link. System moneo starterkit ifm electronic to kompletny pakiet zawierający dopasowany sprzęt i oprogramowanie do monitorowania stanu silników, wentylatorów, pomp i wielu innych maszyn.

– To autonomiczne rozwiązanie jest skalowalne i łatwe do wdrożenia, nie wymaga też posiadania rozległej wiedzy informatycznej. Perfekcyjnie wpisuje się w innowacje wspierające integrację, efektywność i wizualizację w obszarze smart factory i manufacturing – mówi Krzysztof Gut, ekspert w dziedzinie dostarczania nowinek technologicznych dla automatyki przemysłowej w Polsce, Inżynier Projektu / Wibrodiagnostyka w spółce ifm electronic.

– Implementacja takiego systemu we własnym parku maszyn ma wpływ na kompleksową poprawę niemal wszystkich elementów odpowiadających za optymalne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego, fabryki bądź magazynu – dodaje.

Procesowa struktura

Po pierwsze – centralne ustawianie parametrów wszystkich czujników przez IO-Link znacznie wzmacnia wydajność. Po drugie, gromadzenie i analiza danych procesowych w czasie rzeczywistym wpływa na perfekcyjną przejrzystość działania danej struktury. Po trzecie – idealnie dopasowany zestaw komponentów gwarantuje niezawodność całej instalacji.