Raport: Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji

149

Pierwsza rewolucja przemysłowa, zapoczątkowana w XIX wiecznej Wielkiej Brytanii, oznaczała początek epoki, która odmieniła oblicze ludzkiego życia. Od momentu wynalezienia maszyny parowej przez Jamesa Watta, ludzkość zaczęła zmierzać w kierunku przemysłowego przełomu, który wydłużył czas trwania życia, poprawił jakość bytu, i zainicjował procesy emancypacyjne –  informuje Platforma Przemysłu Przyszłości

 

Jednak, według prof. Vaclava Smila, rewolucja przemysłowa, pomimo swoich korzyści, wprowadziła również nowe wyzwania, w szczególności związane z emisją gazów cieplarnianych, generowanych przez spalanie paliw kopalnych. Energia pozyskiwana z ropy naftowej, węgla czy gazu, która była motorem poprzednich przemian, stała się także przyczyną narastającego problemu związanego ze zmianami klimatycznymi. 

                                                       Opracowanie: XOOG Klaster Energii P.S.

W obliczu tych wyzwań, stanęliśmy przed potrzebą rewolucji przemysłowej 4.0, której celem jest wyzwolenie rozwoju gospodarczego od emisji gazów cieplarnianych. Właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest najnowszy raport przygotowany przez XOOG Klastry Energii P.S.A na zlecenie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. 

 

Wprowadzenie do raportu „Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji” skupia się na trzech megatrendach obecnych w dzisiejszej rzeczywistości: czwartej rewolucji przemysłowej, transformacji energetycznej oraz polityce przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Te zjawiska, choć autonomiczne, wzajemnie na siebie wpływają, co wymaga ich równoczesnego rozważenia. 

 

Dodatkowo, raport analizuje również Cele Zrównoważonego Rozwoju, które stały się kluczowym punktem odniesienia dla polityk publicznych na całym świecie, szczególnie w kontekście działań Unii Europejskiej, zmierzających do zielonej transformacji gospodarki.   

W odniesieniu do sytuacji w Polsce, raport wykazuje, że sektor produkcyjny stanowi głównego konsumenta energii w polskiej gospodarce, co prowadzi do względnego, lecz istotnego, udziału emisji gazów cieplarnianych w ramach krajowego systemu energetycznego. 

                                                        Opracowanie: XOOG Klaster Energii P.S.A

W niniejszym raporcie znajdują się także przykłady innowacyjnych wdrożeń pozwalające rozwijać działalność produkcyjną w myśl czwartej rewolucji przemysłowej i na zasadach ograniczania emisji śladu węglowego do atmosfery. 

 

Pełny raport dostępny poniżej dostępny TUTAJ. 

 

Źródło: Platforma Przemysłu Przyszłości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię