Czym jest marka osobista inżyniera na rynku pracy?

417

Budowanie marki osobistej jest jednym z najważniejszych kroków, jakie warto podjąć w kierunku proaktywnego zarządzania swoją karierą.

Niezależnie od branży i obranej ścieżki kariery, dbanie o swoją markę osobistą zapewnia wzrost samoświadomości, co pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości i pewności siebie – w konsekwencji wysyłamy właściwy, bo autentyczny komunikat do swojego managera, współpracowników czy potencjalnych pracodawców. O markę osobistą warto zadbać zarówno wewnątrz organizacji, jak i w momencie aktywnego wychodzenia na rynek pracy w celu poszukiwania nowego, ciekawego wyzwania zawodowego. Każdy moment jest odpowiedni, aby zacząć działać i świadomie zarządzać swoją marką osobistą. Profesjonalny wizerunek wspiera realizację celów zawodowych.

Co ma wpływ na markę osobistą?

Na markę osobistą mają wpływ wizerunek i tożsamość – to sposób, w jaki mówimy o sobie i wpływamy na to, jak inni nas postrzegają i jak o nas mówią. Dzięki zachowaniu spójności pomiędzy tymi obszarami, osoba pozostaje autentyczna. Co to oznacza w praktyce?

Pierwszy krok to praca nad odkrywaniem tego, kim jesteśmy zawodowo – czyli analiza obranej ścieżki kariery i dotychczasowych doświadczeń. Wgląd w siebie oraz rozwijanie samoświadomości są kluczowe aby zdefiniować, jak dalej kierować swoim życiem zawodowym. Warto zastanowić się nad tym, w czym się specjalizujemy, co wyróżnia nas na tle innych ekspertów, co jest dla nas ważne w kontekście rozwoju i szukania nowych możliwości zawodowych. Dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące tego, jakie unikalne cechy i kompetencje prezentujemy, a także jakie są wartości, którymi kierujemy się w życiu zawodowym.

Agnieszka Krzemień ManpowerGroup

Co może pomóc w świadomym budowaniu marki osobistej?

Rekomendowanym ćwiczeniem do wykonania we własnym zakresie jest analiza swoich osiągnięć, a więc sytuacji, w których zaproponowaliśmy usprawnienia, poradziliśmy sobie z sytuacją kryzysową, zminimalizowaliśmy ryzyko, dzięki czemu firma wygenerowała oszczędności lub wdrożyliśmy procedurę, która usprawniła pracę zespołu. Warto przeanalizować te sytuacje z życia zawodowego i zastanowić się, jaki był problem wyjściowy oraz co stanowiło wyzwanie. Następnie należy określić, co dokładnie zrobiliśmy aby poradzić sobie z tą sytuacją i jakie korzyści przyniosło nasze działanie. Istotne jest spojrzenie na korzyści z kilku perspektyw – organizacji, zespołu, swojej pracy, współpracowników. To mogą być rezultaty w zakresie wygenerowania oszczędności, efektywności czasowej, wzmocnienia współpracy, usprawnień. Na podstawie analizy tych sytuacji możemy ocenić, jakie kompetencje wykorzystywaliśmy, aby uporać się z wyzwaniem – czy były to na przykład elastyczność w działaniu, komunikatywność, odporność na stres, zarządzanie ryzykiem, a może zarządzanie nową inicjatywą? Wyłonione w wyniku analizy umiejętności to właśnie nasze kluczowe mocne strony. Zwiększanie świadomości w zakresie kompetencji pozwoli nam zrobić dalszy krok i odpowiednio komunikować osiągniecia oraz ważne projekty do swojego zawodowego kręgu, czyli managera, managera naszego managera, zespołu.

Analiza swojej marki osobistej będzie również koncentrować się na zebraniu informacji na temat tego, co wiedzą i myślą o nas inni. Kluczowe jest tu pozyskiwanie danych od szerokiego grona osób, związanych z naszym życiem zawodowym. Warto prosić managera o informację zwrotną na temat naszej pracy – jej jakości, sposobów działania i skuteczności, silnych stron oraz obszarów do rozwoju. Dobrze jest także pytać o rekomendacje, co zrobić by efektywnie rozwijać swoją sieć kontaktów i budować relacje zawodowe – zarówno ze współpracownikami, jak i klientami.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej należy się zastanowić, na ile obraz, który jest nam przypisywany, spełnia nasze oczekiwania i jakie elementy ewentualnie chcielibyśmy zmienić. Kolejnym krokiem będzie przeanalizowanie tego, co możemy zrobić, aby kreować satysfakcjonujący wizerunek siebie. Praca nad zwiększaniem samoświadomości, pozyskiwaniem informacji zwrotnej oraz skutecznym pozycjonowaniem się w naszej roli zawodowej jest procesem ciągłym i projektem na całe życie zawodowe.

Gdzie szukać wsparcia w rozwoju marki osobistej?

Rekomendowanym działaniem jest wychodzenie z inicjatywą i angażowanie się zadania i projekty, które może nie wynikają wprost z obowiązków przypisanych do naszego stanowiska pracy, jednak pozwalają szerzej zaistnieć w organizacji. Te projekty to np. grupy robocze w zakresie wdrażania nowego systemu, zespoły skupiające przedstawicieli różnych funkcji w firmie, których celem jest wdrażanie usprawnień czy zmiana modelu pracy, a także rola SME (subject matter expert) w organizacji. Dużą wartość niosą udział w konferencjach oraz wypowiedzi eksperckie w zawodowych mediach społecznościowych – to doskonała okazja aby pokazać swoją ekspertyzę i podzielić się wiedzą oraz obserwacjami na temat branży. W takiej sytuacji istotne będzie, aby poprzez powyższe działania z jednej strony dać się poznać, a z drugiej – spotkać ciekawe osoby z organizacji, od których będziemy mogli czerpać wiedzę dotyczącą samej firmy, a także zdobywać informacje na temat branży i nowinek technologicznych oraz inspirować się wzajemnie do rozwoju i poszerzania horyzontów.

Czy są ważne cele i silne strony w budowaniu marki osobistej?

Ważne jest, aby obrane cele zawodowe były konkretne i oparte na silnych stronach oraz potrzebach organizacji lub branży, z którą jesteśmy związani. Analizując swoje kompetencje regularnie, także z perspektywy kluczowych na rynku umiejętności, upewniamy się, na ile są one realizowane i wykorzystywane w naszej obecnej roli. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, na ile to, czym się zajmujemy, jest dla nas ciekawe i rozwijające w dłuższej perspektywie. To silne strony stanowią przewagę konkurencyjną na rynku.

Mówi się, że silne strony są kombinacją tego, co robimy dobrze, czyli umiejętności i kompetencji, oraz tego, co najbardziej lubimy robić, tego, co nas interesuje i sprawia, że lubimy swoją pracę. Każdy z nas ma unikalny zestaw silnych stron, które może zaoferować na rynku pracy. To właśnie w ich rozwój warto inwestować czas, energię oraz pieniądze, gdyż to one zwiększają naszą przewagę konkurencyjną.

Jeśli mamy już pogłębioną wiedzę o sobie, zdefiniowane aspiracje zawodowe i plan działania pozwalający je osiągnąć, możemy skupić się na kolejnym obszarze, którym należy świadomie kierować – czyli komunikacji siebie i swojej marki osobistej. Nie należy zapominać także o rozwoju szerokiej sieci kontaktów. Sukces zawodowy zależy w dużej mierze od siły relacji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Utrzymywanie kontaktów jest zjawiskiem wzajemności – utrzymujemy je po to, by zdobyć albo przekazać informacje, zidentyfikować lub podzielić się zasobami, poprawić nasz wizerunek, uzyskać wsparcie. Warto odpowiedzieć sobie na pytania, jaka jest nasza strategia utrzymywania już nawiązanych kontaktów oraz w jaki sposób możemy rozszerzyć sieć relacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. Warto otaczać się osobami, które mają na nas pozytywny wpływ, motywują do działania i zarażają budującą energią.

Podsumowując – bądźmy świadomi wrażenia, jakie robimy na osobach z naszego otoczenia zawodowego. Poprzez kontrolę swoich celów zawodowych budujemy u siebie poczucie sprawstwa w zakresie dalszego rozwoju ścieżki zawodowej i kreowania wizerunku profesjonalisty.

 

Agnieszka Krzemień; Menedżerka ds. Rozwoju i Zarządzania Karierą,  Right Management Leader w ManpowerGroup

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię