Przyszłość intralogistyki należy do automatyzacji

269

Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży na Europę Środkową i Wschodnią w Mobile Industrial Robots (MiR), wiodącym producencie autonomicznych robotów mobilnych (AMR), podsumował kluczowe trendy wpływające na rynek AMR podczas briefingu prasowego. Zwiększona adopcja robotów do produkcji podstawowej będzie łączyć się z powstawaniem większych flot AMR, co z kolei będzie skutkować koniecznością zarządzania współdziałaniem różnych robotów w ramach floty, interoperacyjnością, bardziej zaawansowaną współpracą systemami IT, łatwiejszą konserwacją i rozwojem funkcji AI.

45% wzrostu, a to nie koniec. Robotyzacja z perspektywy rynku

Zgodnie z danymi z raportu IFR, rozwiązania robotów mobilnych są już mocno zakorzenione w transporcie i logistyce, w samym 2021 roku sprzedanych zostało ponad 49 500 jednostek. Jest to znaczący, 45-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wyniki sprzedaży odzwierciedlają również zapotrzebowanie na zautomatyzowany transport mobilny w produkcji – ponad 80% sprzedanych jednostek stanowiły roboty mobilne do transportu i logistyki wewnętrznej bez ruchu publicznego. W 2021 roku sprzedaż jednostkowa wzrosła o 47% do ponad 40 400 sztuk.

„Potrzebę automatyzacji transportu materiałów przyspiesza trudna sytuacja na rynku pracy oraz konieczność zapewnienia odpornych na zawirowania produkcji i usług. Ostatnie lata udowodniły, że robotyzacja jest odpowiedzią na te problemy. Roboty MiR działają 24/7, radząc sobie ze zmiennym środowiskiem pracy i potrzebami, umożliwiając producentom przesunięcie pracowników do prac związanych z kreowaniem łańcucha wartości, a nie tych, które są jedynie kosztem dla firmy” – mówi Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży na Europę Środkową i Wschodnią w Mobile Industrial Robots (MiR).

Eaton i Forvia – spojrzenie na udane wdrożenia

Rumuński Eaton jest globalną firmą zajmującą się zarządzaniem energią. W zakładzie w Arad wytwarzane są produkty dla jednostki biznesowej Life Safety. Roboty MiR zostały tam wdrożone w celu optymalizacji procesów intralogistycznych i bezpieczeństwa. Głównym powodem było odciążenie pracowników i przesunięcie ich do zadań o wyższej wartości dodanej, takich jak praca w  zespołach wielozadaniowych. Roboty MiR pracują w firmie Eaton sześć dni w tygodniu, działając na dwie zmiany. Każdego dnia transportują ponad 100 palet.

Przed wdrożeniem systemu AMR materiały były transportowane przez pracowników za pomocą ręcznych wózków widłowych. Zajmowało to niepotrzebnie czas, zwłaszcza pomiędzy zmianami, kiedy linie montażowe musiały być przygotowane dla przychodzących pracowników. Cała flota składa się z 5 robotów MiR. Firma planuje wykorzystać nowe MiR250 do pobierania komponentów elektronicznych z kontrolowanego środowiska obszaru SMT.

W zakładzie Forvia w Písku (CZ) pracuje 14 robotów MiR. 7 z nich to duże roboty, głównie MiR600, które pracują w obszarze wyrobów gotowych, przynosząc puste palety na linie montażowe i odbierając pełne palety do obszaru logistyki. Drugim obszarem, w którym działają roboty MiR250, jest dostarczanie komponentów z magazynu na linie montażowe. Roboty w zakładzie pracują 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, pokrywając wszystkie trzy zmiany. Roboty MiR zostały wybrane jako najlepiej dopasowane do potrzeb producenta: są rozwiązaniem dostępnym na całym świecie, kompletnym, autonomicznym, korzystającym z łączności Wi-Fi, niezależnego mapowania i dostosowanego oprogramowania flotowego. Ostatnim czynnikiem był poziom serwisu i konserwacji świadczonych przez Mobile Industrial Robots, który został oceniony jako bardzo wysoki.