Łatwe przycinanie i obróbka szyn oraz koryt kablowych

772

W budowie szafsterowniczych i rozdzielnic – mimo coraz bardziej zautomatyzowanych rozwiązań – w dalszym ciągu pozostaje do wykonania wiele prac ręcznych związanych z właściwym ustawieniem maszyn. Wiążą się one przede wszystkim ze skracaniem oraz obróbką szyn prądowychiwsporników szynowych, a także koryt kablowych. Rittal Automation Systems wprowadza na rynek coraz bardziej udoskonalone maszyny i narzędzia, które umożliwiają wykonywanie tych prac w sposób całościowo lub częściowo automatyczny.

Przycinanie wsporników szynowychi koryt kablowych na właściwą długość to praca, która w wielu warsztatach jest nadal wykonywana ręcznie. Wymaganą długość odmierza się na płycie montażowej, a dopiero następnie przycina. Opisanie szyny umożliwia przyporządkowanie do szafy sterowniczej i ewentualnie jej dokładnej pozycji – jeżeli jest taka potrzeba – za pomocą flamastra. Centrum przycinające RittalSecarex AC 15 pozwala na przeprowadzenie tych prac znacznie łatwiej, szybciej i efektywniej, a automatyczny ogranicznik długości gwarantuje dokładne dopasowanie szyn.

Co ważne dla monterów – sama obsługa centrum przycinającego jest bardzo wygodna dzięki komputerowi z klawiaturą i trackballem znajdującego się w obudowie przemysłowej. Skracanie szyn jest szczególnie efektywne – szczególnie gdy dokładne wymiary są pobierane bezpośrednio z projektu montażowego, który można sporządzić np. w Eplan Pro Panel. W sytuacji gdy pracujemy na kilku projektach jednocześnie, centrum przycinające oblicza optymalny podział elementów, aby zminimalizować ilość odpadów. Dodatkowo wbudowana drukarka etykiet opisuje gotowe, przycięte elementy, co pozwala na ich łatwe przyporządkowanie podczas późniejszego montażu.

Za pomocą centrum przycinającego można skracać najczęściej stosowane na rynku wsporniki szynowe oraz koryta kablowe o maksymalnej szerokości 125 mm i wysokości 100 mm.„Centra przycinające takie jak Secarex pozwalają zwiększyć komfort i bezpieczeństwo powtarzalnych prac na warsztacie oraz zoptymalizować czas ich wykonania. Rozwiązanie to staje się jeszcze bardziej efektywne przy wykorzystaniu projektu z Eplan Pro Panel lub gdy współpracuje z centrum obróbczym Perforex” – podkreśla Krzysztof Getko, Product Manager w firmie Rittal Polska.

Cięcie, zginanie i otworowanieszyn miedzianych

Szyny miedziane, które znajdują zastosowanie w aparaturze do rozdziału mocylub szyny zbiorcze również wymagają obróbki. Poza skracaniem często niezbędne są także inne prace – takie jak zginanie lub wykrawanie otworów. Dzięki nowym rozwiązaniom Rittal można je szybko i bezpiecznie przeprowadzić za pomocą maszyny zginającej i wykrawającej CW 120 (Copper Workstation).

Urządzenie jest dostępne w dwóch wariantach – jako stacjonarne, stołowe do cięcia, gięcia i wykrawania szyn prądowych, z zewnętrznym zasilaniem hydraulicznym lub jako wersja mobilna, wyposażona w rolki do elastycznych zastosowań w warsztacie, z wbudowaną pompą hydrauliczną. Do zasilania maszyny wystarczy zwykłe przyłącze sieciowe 230 V. Obie wersje mogą obrabiać szyny o szerokości do 120 mm i grubości do 12 mm i wykrawać otwory o średnicachod 6,6 do 21,5 mm lub otwory prostokątneo szerokości do 21 mm i długości do 18 mm. Stemple i matryce do otworów okrągłych i podłużnych są dostępne jako akcesoria w różnych rozmiarach.

Maszyny do obróbki szyn nośnych, koryt kablowych i szyn prądowych Rittal Automation Systems są idealnym uzupełnieniem częściowo zautomatyzowanej produkcji w budowieszaf sterowniczych i rozdzielnic. Ułatwiają one wiele prac, które dotychczas wykonywane były głównie ręcznie. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań możliwe jest znaczne obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności oraz poprawa jakości montażu.

Źródło: Rittal